Genealogie frederik loggiesDovnload 17.21 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte17.21 Kb.
GENEALOGIE FREDERIK LOGGIES

met een aftakking familienaam Breider alias Snort1. Frederik Loggies

van hem is alleen bekend, dat hij vermeld wordt in de haardstedenregisters van het Echtens Hoogeveen in 1691 t/m 1693

hij moet wel de vader zijn van

1. Geert Vreriks Loggies geen doop verder 1.1.

2. Jacob Loggies geen doop

begraven wordt 25-03-1724 een kind van Jacob Loggies


1.1. Geert Vreriks Loggies

vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche rot van 1710 t/m 1719 op nr 86, in 1724 op nr 101, in 1725 op nr 93 en van 1729 t/m 1733 op nr 77; hij wordt genoemd Luggies Geert, Geert Loghies en Geert Frericks; hij wordt begraven als Geert Lochjes

08-12-1761;

trouwt 1 26-08-1708 metAnnegien Berents Breider

dochter van Berent Jans Breider en Hilligjen Arents

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Frederik 00-02-1709

2. Berent 00-12-1710 zal jong overleden zijn

3. Berent 00-02-1713 verder 1.1.3.

4. Grietien 20-10-1715 zal jong overleden zijn

5. Grietien 05-06-1717 zal jong overleden zijn

trouwt 2 metHendrikje Jans

zij zou een dochter kunnen zijn van Jan Jurjens Bakmeyer en Grietjen Jurjens,

welk echtpaar 08-06-1700 trouwden, hij als j.m. uit het ampt Levoren in 't Land van Lunenborg.

Kinderen uit dit huwelijk bekend c.q. gedoopt:6. Jurjen geen doop verder 1.1.6.

7. Grietje 13-02-1724

8. Jannes Wop. 00-04-1731
1.1.3. Berents Geerts Breider alias Snort

gedoopt 00-02-1713; begraven 21-12-1769 als Berent Breiders Snort;

vermeld in het haardstedenregister van het Hollandsch Rot op nr 4 in 1755;

hij betaalt de normale bijdrage;

trouwt met

Aaltien Jans

gedoopt 19-08-1714 als dochter van Jan Philips Brand(holt) en Aaltien Henddriks,

welk echtpaar 07-03-1716 huwde (dus wel een gedwongen huwelijk).

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:1. Geert 29-08-1734 verder 1.1.3.1.

2. Aaltien 26-12-1736

3. Annegien 20-07-1738

trouwt met Roelof Banen4. Jan 23-04-1741 zal jong overleden zijn

5. Albertien 08-07-1742 zal jong overleden zijn

6. Jan Filips 07-06-1744 zal jong overleden zijn

7. Jan Filips 08-01-1747 zal jong overleden zijn

8. Albertien 25-01-1750

trouwt met Arent Coobs9. Jan Filips 19-12-1751 begraven 07-07-1770
Momberprotocol 05-01-1770

Over het zoontje van Berent Geerts bij wijlen Aaltje Jans wordt als hoofdmomber aangesteld Roelof Dodevis en als medemombers Jan Loggies en Hendrik Kuiling (de derde momber wordt niet vermeld); de boedel bestaat uit meer schulden dan baten; de naam van de nieuwe partner wordt niet genoemd en dit tweede huwelijk zal kinderloos gebleven zijn.1.1.6. Jurjen Geerts Loggies

geen doop; waarschijnlijk als schipper elders voor 1793 overleden;

vermeld in de haardstedenregisters als schipper in het Noordsche Rot

in 1764 op nr 115, in 1774 op nr 133 en in 1784 op nr 103;

hij wordt 05-02-1776 tot medemomber benoemd over de zoon van wijlen Aaltien Jans

en Berent Geerts Breider;

trouwt met

Gerrigjen Jacob Lap

gedoopt 27-11-1727 als dochter van Jacob Henriks Lap en Reyngen Jans;

overleden 08-09-1813;

zij hertrouwt blijkens momberprotocol van 27-04-1793 met Cornelis Bogaert;

zij wordt bij de volkstelling van 1797 vermeld Hollandsch Rot 389, 70 jaar en in 1798 als Gerrigje Jurjens !, 76 jaar, vrouw van Cornelis Bogaert, 1 kind; Cornelis Bogaeert woont echter Noordsche Rot 760; ze waren kennelijk van tafel en bed gescheiden;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:1. Geert 26-10-1755

2. Jan 26-03-1758 verder 1.1.6.2.

3. Hendrikjen 10-08-1760

4. Grietje 31-07-1763 overleden 01-12-1833

zij wordt bij de volkstelling van 1829 vermeld Noord 753, 65 jaar, weduwe;

bij haar overlijden wordt vermeld, dat ze weduwe is van Jacobus van Rhijn;

5. Jacob 01-01-1766

6. Albert 04-09-1768

trouwt als j.m. 11-04-1802 te IJhorst/de Wijk met Aaltje Roelofs, weduwe van Teunis Jans; nakomelingen van hem in Drenthe niet gevonden;7. Reyngen 11-08-1771 overleden 17-03-1842

bij de volkstelling van 1829 vermeld als Rensje Loggies, 54 jaar, Noord 753; getrouwd (10-08-1808) met Johannes Bos, arbeider, 45 jaar, geboren te Gietern.


Momberprotocol 27-04-1793

Gerrigjen Jacobs, weduwe van Jurjen Geert Lochys, hertrouwt met Cornelis Bogaert;

Hoofdmomber wordt Gerard Koster, medemombers worden Hendrik Hans Flobbe, Reinder Jans de Weert en Fritser Okken; kinderen Albert en Reyntje en 5 mondige kinderen;

De boedel is van geen waarde.


1.1.3.1. Geert Berents Breider

gedoopt 29-08-1734; begraven 31-05-1799

vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot als Geert Breijder.

in 1755 op nr 3 en betaalt dan de lage bijdrage, in 1764 op nr 103 en in 1774 op nr 43;

en dan betaalt hij niets; hij wordt in 1764 ook in het Wester Rot vermeld op nr 95

en betaalt dan de lage bijdrage; waarschijnlijk is hij in dat jaar 2 maal verhuisd en

door ziekte of ongeval armlastig geworden;

trouwt metYda Hendriks

gedoopt 09-10-1735 als dochter van Hendrik Berents en Geesje Wijbrandt;. .

Kind uit dit huwelijk gedoopt:

1. Aaltje 04-09-1763 begraven 25-05-1768

Begraven wordt 16-07-1762 een kind van Geert Breider; dit zal een ongedoopt kraamkind zijn geweest;1.1.6.2. Jan Jurjens Loggies

gedoopt 26-03-1758; overleden voor 1807;

vermeld in het haardstedenregister van 1784 in het Hollandsch Rot nr 2;

hij betaalt de hoogste bijdrage;

overleden voor 1805, want dan wordt Jan Loggies wegens overlijden vervangen als medemomber over het kind van wijlen Zeyertje Jacobs Mulder en Jan Wessels;

waarvoor hij 30-07-1797 was benoemd;

bij de volkstelling van 1797 wordt hij vermeld als Jan Jurjens Logjes, Noordfsche Rot 765, 40 jaar, schipper; in 1798 Noordsche rot 773, 45 jaar, getrouwd, 4 kinderen

trouwt metAnnichje Jacobs Mulder

gedoopt 27-02-1752 als dochter van Jacob Roelofs Nijenhuis alias Mulder en Maria Gerrits Kreulen; zij wordt vermeld als de weduwe van Jan Lochies in de haardstedenregisters van 1807 en 1812 op resp. nr B 302 en A 807; zij is overleden 12-02-1826 in het Armwerkhuis;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Gergje 14-09-1783 zal jong overleden zijn

2. Gergje 26-09-1784 overleden 25-04-1875

bij de volkstelling van 1829 vermeld Schut 506, 46 jaar, weduwe van

Jacob Jans Padding;

3. Jakob 14-01-1787 overleden 06-09-1830

als ongehuwde schipper; hij wordt meerdere malen vermeld bij Notaris Meijer (1811, 1817, en 1817) als verkoper van roerende goederen; hij zal als schipper wel een handel gehad hebben in goederen, die bij afslag of opbod verkocht werden;

4. Marrechien 10-01-1790

niet vermeld bij de volkstelling van 18295. Jurjen 29-03-1795

niet vermeld bij de volkstelling van 18296. Hendrikje 29-05-1796 overleden 17-09-1856

niet vermeld bij de volkstelling van 1829


Opmerkingen:

1. Bij de volkstelling van 1829 wordt vermeld op het adres Kleine Kerkstraat 814, het Armwerkhuis, Stijntjes Loggies, 23 jaar, geboren in Hoogeveen; haar doop is echter in Hoogeveen niet gevonden en ook later vinden we in de burgerlijke stand niets van haar terug.


2. In Hoogeveen is de familienaam Loggies verdwenen. In Meppel komt deze naam in de 19de eeuw echter nog frequent voor Deze stammen echter allen af van ene Roelof Roelofs Loggies en deze naam wijst niet op enige relatie met onze "Loggies."
3. Er zijn twee Hendrik Schonewilles, die als alias ook de naam Loggies voeren. Enige relatie met deze genealogie is echter niet te vinden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina