Generiek evaluatieformulierDovnload 13.72 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.72 Kb.
Generiek evaluatieformulier


 • Kennis:

  • geeft blijk van de vereiste theoretische kennis

  • inzicht in de verschillende contrastonderzoeken: gastro-intestinaal, urologie, arthrografie

  • kennis van zorghandelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken (sonde plaatsen, infuus prikken, contrast voorbereiden)

  • kennis van principes van steriliteit

  • kennis van principes van ALARA

  • zorggebeuren:

   • zorgprincipes en systemen

   • ziekenhuisgebeuren en de verpleegorganisatie

   • hospitalisatieproces: HIS, RIS, PACS

   • ziekte en zijn ziektebeleving

   • totaalbenadering van de patiënt

  • onderzoeksgebeuren:

   • radio-anatomie en pathologie

   • beeldherkenning

   • fysiologie: hart, longen, spijsvertering

   • methodiek en protocollen

   • toegepaste stralingsfysica (basis)

   • instelkunde en positioneren

  • student dient zich te informeren:

   • pathologie

   • zorgproblematiek

   • onderzoeken

   • procedures
 • Kunde:

  • na een inloopperiode moet de student in staat zijn patiënten in te lichten over voorbereiding, verloop en nazorg van het onderzoek en kan dit op een beroepsmatige wijze en kan onder begeleiding procedures uitvoeren

  • zorghandelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van een CT-onderzoek:

   • contrastlavement

   • aanleggen van perifere veneuze toegangsweg

   • klaarmaken contraststoffen en contrastinjector

   • anamnese

   • informeren – voorbereiden van patiënten, installatie op tafel met aandacht voor veiligheid

   • nazorg: algemeen en specifiek

   • aandacht voor patiënt

   • beeldherkenning CT

  • bij alle onderzoeken past de student het ALARA principe toe

  • inoefenen van zorggerichte handelingen waarbij de patiënt centraal staat

  • communicatieve vaardigheden: zowel naar de patiënten als naar collega’s toe

  • teamwork: student dient zich te integreren in een bestaand team

  • medisch-verpleegdossier: aanvraagbon met klinische gegevens bij de patiëntenzorg leren hanteren

  • de student dient zich te bekwamen in de praktische vaardigheden m.b.t. zijn latere beroep

  • de student zorgt voor het comfort en de veiligheid van de patiënt in alle situaties

  • de student observeert tijdens de uitvoering van de onderzoeken d.m.v. zintuiglijke waarneming en gerichte vraagstelling

  • de student brengt mondeling verslag uit over zijn observatiegegevens
 • Attitude:

  • de student maakt vlot zijn doelstellingen op eigen initiatief

  • de student draagt bij tot een therapeutisch klimaat voor de zieke d.m.v.:

   • luisteren naar het beknopt persoonlijk verhaal van de zieke

   • aangaan van een gesprek met de zieke

   • informatieoverdracht over basiszorgen en gegevens m.b.t. het onderzoek/behandeling

  • de student reflecteert over eigen zorggedrag en functioneren tijdens de onderzoeks-/behandelingsprocedures

  • de student stuurt voortdurend zijn leerproces na feedback

  • de student formuleert persoonlijke leerdoelen op basis van opgedane stage-ervaringen, stelt deze bespreekbaar en is in staat aan deze leerdoelen te werken

  • de student toont interesse, wil nieuwe kennis, achtergronden en informatie verwerven

  • de student neemt initiatief en verantwoordelijkheid, geeft blijk van inzet en doorzetting en respecteert het beroepsgeheim

  • de student reflecteert over zijn zelfbelevingsproces tijdens de werkveldervaring

  • de student vertoont blijvend leergedrag

  • de student herkent non-verbale en verbale boodschappen

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina