Gentlemenrit 2009 ’t goyDovnload 18.97 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte18.97 Kb.
42e GENTLEMENRIT 2009 ’t GOY

Op de eerste zondag in oktober organiseert WV Het Stadion voor de 42e keer


koppelwedstrijden voor dames, heren, tandems en kids.
De wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNWU.
Zondag 4 oktober: 42e Gentlemenrit ’t Goy.

Afstand 20 km (alle categorieën). Aanvang 13.01 uur.

Permanence: Huize Den Eng, Beusichemseweg 106-108, ’t Goy.

Info: Johan Grit. tel. 030-6301551 of mail gentlemenrit@tiscali.nl


DEELNAME:

De wedstrijden staan open voor iedereen. Het maximumaantal koppels dat wordt toegelaten is 120.

Deelnemers dienen tijdens de wedstrijden een schaalhelm te dragen. Daarnaast dienen deelnemers altijd de verkeersregels in acht te nemen. Deelnemers gaan akkoord met het feit dat zij onder de bepalingen/reglementen van de KNWU rijden en vrijwaren de organisaties van elke aansprakelijkheid.INSCHRIJFGELD PER KOPPEL:

2x KNWU/NTFU/WFN-leden €. 15,00 per koppel

1x KNWU/NTFU/WFN-lid en 1x niet KNWU/NTFU/WFN-lid €. 16,50 per koppel

2x niet KNWU/NTFU/WFN-lid €. 18,00 per koppel

Kids onder 18 jaar €. 9,00 per koppel

Kids onder 18 jaar die zich bij Senioren laten klasseren €. 15,00 per koppel

Inschrijven en niet op tijd betalen alsmede daginschrijving: genoemde bedragen + €. 2,50
BETALING:

Uitsluitend via bankrekening 3113.44.658 tnv T. van Alfen o.v.v. Gentlemenrit. Betaling svp vóór 25 september a.s.!


BONIFICATIE:

Heren : 1 seconde per maand boven 35 jaar.

Dames : 1 seconde per maand boven 18 jaar.

Tandems : 1 seconde per maand boven 35 jaar.

Kids : 5 seconde per maand onder 18 jaar.

Kids die zich bij deze Senioren laten klasseren ontvangen geen bonificatie.


KIDS:

Het staat Kids van 15 t/m 17 jaar vrij om zich ook bij de senioren te laten klasseren. Zij ontvangen dan geen bonificatie


EINDPRIJZEN:

Bij de drie wedstrijden worden per wedstrijd in ieder geval de volgende klassementen opgemaakt en

krijgen de geklasseerde koppels een beker en medaille c.q. standaard:

Heren nettotijd : 15 eindprijzen

Dames nettotijd : 5 eindprijzen

Tandems nettotijd : 3 eindprijzen


Jeugd nettotijd : voor jongens en meisjes afzonderlijke eindprijzen, herinneringsstandaard
c.q. médaille
Daarnaast kunnen de organisatie per wedstrijd nog diverse andere klassementen opmaken c.q. persoonlijke herinneringen uitreiken. Alle deelnemers ontvangen per wedstrijd een uniek herinneringsvaantje.
Bij de jeugd worden afzonderlijke klassementen opgemaakt voor jongens en meisjes.


Algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven, cq te starten verklaart de deelnemer aan de 42e Gentlemenrit Goy zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
  • De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijfgeld;
  • In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijfgeld;
  • Deelnemen vereist een goede gezondheid;
  • Deelnemers dienen te beschikken over een deugdelijke fiets;
  • Het dragen van een valhelm is verplicht;
  • Deelnemers rijden op eigen risico. De organisatie van de 42e Gentlemenrit ‘t Goy ’t en of WV Het Stadion zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer;
  • Deelnemers verklaren zich akkoord met het feit dat zij onder de bepalingen en reglementen van de KNWU rijden en vrijwaren de organisatie van de 42e Gentlemenrit ‘t Goy ’t en of WV Het Stadion van elke aansprakelijkheid;
  • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie van de 42e Gentlemenrit ‘t Goy ’t en of WV Het Stadion opvolgen;
  • Het gebruik van volgauto's is verboden.

___________________________________________________________________________________

INSCHRIJFFORMULIER 42e GENTLEMENRIT ’t GOY

Opsturen of mailen naar: Johan Grit, Tristanlaan 10, 3438VL Nieuwegein / gentlemenrit@tiscali.nl

Betaling: uitsluitend via bankrekening 3113.44.658 tnv T. van Alfen

Naam:…………………………………………………………………………………M / V / Tandem / Jongen / Meisje


Voornaam:………………………………………..

Geboortedatum:……………………………KNWU/NTFU/WFN lid: Ja/Nee Licentienr…………

Adres:………………………………………………………….. Tel. Nr…………………………….

Postcode/woonplaats.............................................................................................................

Naam gangmaker:.................................................................Voornaam:...............................Geboortedatum:……………………………KNWU/NTFU/WFN lid: Ja/Nee Licentienr…………


Handtekening:……………………………………….. E-mailadres: …………………………………………………..De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina