Georganiseerd door de decanenkring gouda e. O. korte omschrijving van de voorlichtingenDovnload 168.91 Kb.
Pagina1/3
Datum28.08.2016
Grootte168.91 Kb.
  1   2   3

Driestaravond 2 februari 2011

GEORGANISEERD DOOR DE DECANENKRING GOUDA E.O.

korte omschrijving van de voorlichtingen

01 t/m 03

04 t/m 05

06 t/m 52

53 t/m 84

85 t/m 86

87 t/m 91Uniformberoepen

Mbo-opleidingen

Hbo-opleidingen

Wo-opleidingen

Diversen (bijv. studeren en werken in het buitenland)

OuderprogrammaMBO/HBO

UNIFORMBEROEPEN

01

LANDMACHT

Er zijn basisopleidingen op MBO-niveau tot beroepsmilitair bepaalde tijd (BBT) en beroepsmilitair onbepaalde tijd (BOT) en officiersopleidingen op HBO- en op WO-niveau.

02

LUCHTMACHT

03

MARINEMBO

Middelbaar beroepsonderwijs - diverse opleidingen

04

GRAFISCHE VORMGEVING

Opleiding algemene grafische kennis, ontwerpen, offset­drukken, grafische tekst, verwerkingssystemen, typogra­fie. Ook in deze opleiding speelt vormgeving met behulp van computerprogramma's een steeds grotere rol.05

NIMETO = VORMGEVING RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Nimeto Utrecht biedt vakgerichte, creatieve opleidingen aan binnen de bescherming-, onderhoud- en afwerkingsbranche en binnen de reclame- en presentatiebranche.Twee van de zes opleidingen die je er kunt volgen zijn:

Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie. Binnen deze opleiding leer je goederen, diensten en ideeën op een driedimensionale visuele manier te presenteren vanuit een duidelijk vormgevingsconcept.

Interieur, Decoratie, Exterieur en Bescherming. Tijdens deze opleiding leer je alles op het gebied van verf, kleur, vorm en materiaal.HBO

HOGER BEROEPSONDERWIJS

Een bacheloropleiding op het HBO is een afgeronde opleiding. Na de bacheloropleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt. In sommige gevallen kun je na de bachelor nog een master-studie volgen. Meestal moet er dan wel eerst een schakelprogramma worden gevolgd.
ECONOMIE

06

ACCOUNTANCY + BEDRIJFSECONOMIE + FISCALE ECONOMIE + FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT

Accountancy gaat over het administratief financiële aspect van organisaties. De accountant is een deskundige die zorgt voor het inrichten, controleren en verbeteren van financiële informatie­syste­men. Ook adviseert de accountant over bedrijfsovernames, kredietaanvragen, financieel beheer en controleert hij de jaarrekening van een bedrijf.

Bedrijfseconomie gaat over de financieel-economische bedrijfsvoering van een onder­neming. Je leert alles over bedrijfseconomische vraagstukken en de rekenkundige en administra­tieve kanten daarvan. Je besteedt bijv. aandacht aan management, bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, informatie­systemen en privaat- en belastingrecht. Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als controller, accountmanager of administrateur.

Fiscale economie gaat over belastingen. Je leert fiscale problemen op te lossen en krijgt inzicht in belastingen op inkomen en winst, accijnzen en invoerrechten, omzetbelasting, successierecht, belastingrecht en grensoverschrijdende fiscale problematiek. Daarnaast leer je veel over privaatrecht, publiekrecht en geautomatiseerde gegevensverwerking. Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag in de fiscale wereld, het bank- en verzekeringswezen en bij de belastingdienst.

Financial Services Management (FSM) leidt op tot financieel dienstverlener in de ruimste zin van het woord. Je kunt hierbij met name denken aan functies binnen het bank- en verzekeringsbedrijf, waar je zowel particuliere als zakelijke klanten bedient. Relatiebeheer staat in je toekomstige beroepsuitoefening centraal. Ook biedt de opleiding een basis voor doorstroom naar hogere en leidinggevende kaderfuncties in het bank- en verzekeringsbedrijf.

07

LOGISTIEK EN ECON OMIE

Een logistiek manager (M/V)moet de problemen bij de productie van goederen en diensten herkennen en oplossen, zowel binnen als buiten het bedrijf. Daarvoor moet je een totaaloverzicht hebben van het bedrijf. Tijdens de opleiding zal je worden aangeleerd om analytisch te kunnen denken en snel te kunnen reageren op veranderingen. Aandacht voor kostenbeheersing is ook erg belangrijk; de goederen moeten zo snel mogelijk hun weg vinden zowel binnen het bedrijf als naar de klanten toe.08

COMMERCIËLE ECONOMIE

Commerciële economie gaat over marketing, management en sales. Je leert de wensen en behoeften van consumenten en ondernemingen te vertalen naar marketing- en salesactiviteiten. Daarbij let je op de sterke en zwakke punten van een organisatie. Je leert hoe je strategische, tactische en operationele marketing- en verkoopplannen ontwikkelt, uitvoert en evalueert. Ook besteed je aandacht aan interne bedrijfsprocessen als logistiek en inkoop. Na de opleiding kun je aan de slag als marketingmanager, salesmanager of accountmanager.

09

COMMUNICATIE

Communicatie gaat over adviserende en leidinggeven­de functies in de interne en externe communi­catie van organisaties (public relations, voorlichting en reclame). Je leert alle vormen van communicatie (geïntegreerde communicatie) in samenhang aan te sturen. Daarbij gaat het om marketingcommuni­catie, interne communicatie en concerncommunicatie. Binnen deze opleiding ligt de nadruk op marketing­communicatie en de samenhang tussen de drie communicatievormen. Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als communicatie­medewerker, voorlichter of webredacteur.

10

FACILITY MANAGEMENT

Een brede studie die opleidt voor leidinggevende functies in de facilitaire dienstverlening binnen bedrijven en in de recreatiesector, bijv. gebouwenbeheer (logistiek, ruimtebeheer, inrichting), technisch beheer (onderhoud, veiligheid), projectbeheer (schoonmaakonderhoud, textielbeheer), hotelvoorziening (evenementen, catering) en communicatie (voorlichting).11

HBO-RECHTEN

Deze opleiding gaat over het verbeteren van juridische dienstverlening. Je leert beroeps- en bezwaarschriftprocedures voor te bereiden, juristen te ondersteunen en juridische adviezen te verstrekken. Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als griffier bij de rechtbank, als raadsgriffier of als bedrijfsjurist. Doorstroommogelijkheden naar universitaire masteropleidingen rechten, zoals arbeidsrecht, informatierecht, international law and European law, Nederlands recht, omgevingsrecht, privaatrecht en publiekrecht.12

HOGER HOTELONDERWIJS

Opleiding voor managementfuncties in het hotel- en horecawezen, ziekenhuizen, verzorgingscentra en bedrijven en instellingen in de zakelijke dienstverlening en in de gastvrijheidsector. Het diploma geldt als bewijs van vakbekwaamheid voor café- en restaurantbedrijf, slijterijbedrijf en handels­kennis, en ook als een internationaal erkende bachelor degree in hotel administration.13

HOGER TOERISTSICH EN RECREATIEF ONDERWIJS

Praktijkgerichte opleiding tot management- en beleidsfuncties voor alle sectoren van toerisme, recreatie en vrije tijd. Je besteedt veel aandacht aan consumentgerichte marktoriëntatie. Verder leer je vanuit een (bedrijfs)economisch perspectief organiseren, strategisch denken en efficiënt werken. Onder bepaalde voor­waar­den geldt het diploma als een verklaring inzake handelskennis en vakbekwaamheid t.b.v. vestiging van een reis­bureau.14

INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES

Dit is een Engelstalige opleiding, die zich richt op een breed werkveld met tal van toekomstmogelijkheden. Tijdens de opleiding  werk je veel samen met studenten 'from all over the world'. Je medestudenten komen uit Europa, Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika. Je leert samenwerken en zaken doen met mensen uit andere culturen. Internationale oriëntatie is dan ook één van de voornaamste leerpunten binnen deze opleiding. Je wordt opgeleid voor een bedrijfskundige of managementfunctie.

De opleiding sluit aan bij de vraag vanuit het internationale bedrijfsleven en bereidt je voor op een toekomst in bijvoorbeeld het bankwezen, de vastgoedsector bij productie of retailorganisaties en natuurlijk bij multinationals. Afgestudeerden werken o.a. bij Toyota Europe in Brussel, Ikea Indonesië, Philips, KPMG en Sara Lee.`


15

VRIJETIJDSMANAGEMENT

Deze studie leidt op voor verschillende functies op het gebied van de vrije tijd. Het vrijetijdsgedrag en de vrijetijdsbesteding van mensen staat centraal. Sociologische en economische aspecten komen aan bod. In de westerse maatschappij zijn mensen de afgelopen vijfentwintig jaar minder gaan werken. Vanuit de sociologische invalshoek kijkt deze studie naar wat dat voor de samenleving betekent. Daarnaast is er een vrijetijdssector ontstaan waarin veel geld omgaat ook dit is onderwerp van studie16

JOURNALISTIEK EN VOORLICHTING

Leidt op voor functies in de journalistiek: pers en andere communicatiemedia, zoals radio en TV, voorlichting en public relati­ons (PR). Je houdt je bezig met (de achtergronden van) nieuws. Je verzamelt en bewerkt informatie over de samenleving en vertaalt dit naar de verschillende publieksgroepen. In het derde studiejaar kies je een richting: een bepaald medium of een bepaalde journalistieke inhoud.17

PERSONEEL EN ARBEID (P&A)

P&A richt zich op het personeelsmanagement. Vanuit het blikveld van Personeel en Arbeid (P&A) vormen mensen het belangrijkste kapitaal in een organisatie. Het succes hangt af van de inzet van mensen. Je kunt mensen motiveren door een stimulerende en uitdagende werkomgeving te creëren. Daarvoor moet je rekening houden met o.a. organisatiedoelstellingen; aard van mensen etc. Tijdens de opleiding Personeel en Arbeid word je opgeleid tot een veelzijdige professional op het brede gebied van personeel, organisatie en arbeid. Na de studie ga je bijvoorbeeld werken als P&O-adviseur of arbeidsbemiddelaar.
18

SMALL BUSINESS & RETAIL MANAGEMENT

Brede allround opleiding tot (zelfstandig) ondernemer in het midden- en kleinbedrijf en het grootwinkelbedrijf. Je krijgt te maken met administratie, marketing, logistiek en personeelsbeleid. Bijv. grossiers, exporteurs, importeurs.HBO

GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ

19

CREATIEVE THERAPIE

Opleiding tot creatief therapeut en creatief-educatief werker. Je wordt opgeleid om hulp te verlenen aan mensen met psychische en psychosociale problemen. Je leert mensen met hulp van creatieve activiteiten die problemen op te lossen. Hiervoor gebruik je kunstzinnige middelen als drama, beeldende vormen, dans en beweging, en muziek. Na de opleiding kan een creatief -therapeut bijvoorbeeld aan de slag in psychiatrische ziekenhuizen, drugs- en alcoholklinieken, bij het RIAGG, in revalidatiecentra of in het speciaal onderwijs.20

MAATSCHAPPELIJK WERK EN DIENSTVERLENING

Maatschappelijk werk en dienstverlening gaat over het geven van hulp bij problemen in bijvoorbeeld gezinnen, bij huisvesting en bij verslaving. Een maatschappelijk werker heeft vier kernta­ken: psychosociale hulpverlening, informatieve hulpver­lening, het signaleren en voorkomen van maatschappelijke problemen, zodat de mensen weer functioneren binnen hun gezin, op school of tijdens hun werk. Daarnaast geef je individuele adviezen en voorlichting over regels, wetten en voorzieningen en kom je op voor bepaalde individuen of groepen die in nood verkeren. Na de opleiding werk je bijv. in het algemeen maatschappelijk werk, in de jeugdhulpverlening of bij de reclassering.


21

SOCIAAL MANAGEMENT

Tijdens de opleiding Sociaal Management word je opgeleid voor functies waarin je bewonersgroepen en organisaties gezamenlijk laat werken aan sociale innovaties op het gebied van wijk- en stadsontwikkeling. Zorg jij ervoor dat Luc en Fátima veilig kunnen spelen? Regel jij dat wijkbewoners worden betrokken bij stadsvernieuwing? Ben je zakelijk genoeg om daarbij ook de bestuurlijke en maatschappelijke belangen af te wegen? Dan is Social Management (CMV) echt iets voor jou! Want Social Management is ondernemender dan de meeste sociale opleidingen en socialer dan de meeste economische opleidingen. Het is een praktijkgerichte studie die opleidt voor interessante functies bij woningcorporaties, lokale overheden en adviesorganisaties op het gebied van participatie en stedelijke ontwikkeling.
22

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE HULPVERLENING + PEDAGOGIEK

Sociaal-pedagogische hulpverlening leidt op tot hulpverlener van mensen met structurele problemen in hun ontwikkeling (jeugdigen) en/of problemen met functioneren in hun woon- en leefomgeving. Werkvelden zijn o.a. inrichtingen, organisaties voor thuisbehandeling, projecten voor begeleid wonen, dagverblijven, justitiële instellingen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Pedagogiek gaat over het uitoefenen van een pedagogisch beroep. Hierin staat hulp verlenen, begeleiden, adviseren, voorlichten en ondersteunen centraal. Een pedagoog richt zich op alle situaties waarin de ontwikkeling van jeugdigen of volwassenen wordt bedreigd. Centraal staat het verwerven van kennis om inzicht te krijgen in het gedrag van mensen voor wat betreft opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening. Er zijn verschillende afstudeerrichtingen en daarbinnen verschillende specialisaties.23

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

Toegepaste Psychologie leert je praktisch gebruik te maken van kennis uit de psychologische wetenschap. O.a. gebruik van kennis en methoden uit de wetenschappelijke psychologie. Je bent in staat zelfstandig onderzoek en psychologische testen uit te voeren. Jouw rol is divers: je bent beoordelaar, adviseur, coach, beïnvloeder, trainer, voorlichter en onderzoeker.
24

SOCIAL-WORK BREED

In de opleiding social work zijn de opleidingen sociaal pedagogische hulpverlening (SPH), culturele & maatschappelijke vorming (CMV) en maatschappelijk werk & dienstverlening (MWD) opgegaan. Social work is een brede en praktijkgerichte opleiding. Je wordt opgeleid voor allerlei functies in de maatschappelijke en pedagogische hulp- en dienstverlening. Tijdens de opleiding kies je je eigen profiel en leerroute. Zo kun je jezelf specialiseren en het optimale uit jezelf halen. Als social worker kun je gaan werken met kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. Je kunt verschillende taken vervullen: je werkt met groepen of met individuen, je hebt directe omgang met de cliënten zelf, je adviseert of begeleidt opvoeders (ouders & leraren), of je houdt je bezig met beleids- en organisatieproblemen.HBO

ONDERWIJS

25

LERAAR BASISONDERWIJS

Deze opleiding gaat over onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Sleutelbegrippen zijn: omgaan met culturele en maatschappelijke verschillen tussen kinderen, scheppen van een sfeer van verdraagzaamheid, lesgeven in spelend leren, communiceren met kinderen en ouders, organiseren van vieringen en excursies. Je verwerft de didactische, pedagogische, organisatorische en communicatieve vaardigheden die hiervoor nodig zijn.26

LERAAR LICHAMELIJKE OPVOEDING (SPORTACADEMIE)

Opleiding tot leraar of lerares lichamelijke oefening bij basisonder­wijs of voortgezet onderwijs. Echter ook veel afgestudeerden vinden een betrekking in de sport buiten het onderwijs, bijv. bij sportclubs, sportbonden, overheid. Je leert bewegingsactiviteiten demonstreren en uitleggen en leerlingen helpen en stimuleren. Je vergroot je vaardigheid in tal van bewegingssituaties, volgt theorievakken en leert hoe je lesgeeft. Daarnaast verbeter je de kwaliteit van het onderwijs.
27

LERAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

In deze bacheloropleiding wordt je opgeleid tot leraar tweedegraads in het voortgezet onderwijs of het beroeps- en volwassenenonderwijs. Je leert hoe je de stof uitlegt, oefeningen voordoet en leerlingen stimuleert en corrigeert. De nadruk ligt daarbij op zelfstandig leren, dat wil zeggen, de leraar vervult steeds meer de rol van een begeleider. Na het behalen van de tweedegraads kunt je doorstromen naar de opleiding eerstegraads (masteropleiding).


HBO

LAND- EN TUINBOUW, DIEREN, MILIEU, VOEDING

28

DIERMANAGEMENT

Deze opleiding gaat over de relatie tussen mens en dier. De nadruk ligt op dieren die niet voor productie worden gehouden (huisdieren, sport- en recreatie­dieren, proefdieren, dierentuindieren en wilde dieren). Je leert veel over deze dieren en over de manier waarop ze door de mens (mogen) worden gebruikt. Ook leer je biologische kennis over dieren te combineren met management, beleid en voorlichting. Na de opleiding vind je werk in bijv. dierentuinen, bij overheidsinstellingen of bij organisaties voor natuurbescherming.29

HOGER AGRARISCH ONDERWIJS ALGEMEEN

Hieronder vallen diverse uiteenlopende opleidingen. De overeenkomst is dat het in die opleidingen altijd draait om “de natuur” en vaak ook “het milieu”. Er zijn bedrijfskundig gerichte opleidingen voor landbouw, tuinbouw en veehouderij, maar ook opleidingen als milieukunde, accountancy, dierverzorging, bos- en natuurbeheer en opleidingen waar je kwaliteiten als onderzoeker tot hun recht komen, zoals biotechnologie, plantenteelt, laboratoriumtechniek en levensmiddelentechnologie.30

LAND- EN WATERMANAGEMENT

De opleiding Land- & Watermanagement leidt op voor functies op het gebied van het voorbereiden en uitvoeren van projecten als een dijkverzwaring of een inrichtingsplan voor uiterwaarden. Je leert de verschillende belangen in het landelijk gebied kennen en de knelpunten die kunnen ontstaan als die verschillende belangen worden gecombineerd.


Tijdens je studie wordt er niet alleen aandacht besteed aan bodem, water, milieu en natuur, maar ook aan sociale en communicatieve vaardigheden en het werken in projecten.

HBO

GEZONDHEIDSZORG

31

FYSIOTHERAPIE + ERGOTHERAPIE

Een ergotherapeut begeleidt de revalidatie van mensen die tijdelijk of blijvend gehandi­capt zijn in lichamelijk en/of geestelijk opzicht.

Een fysiotherapeut behandelt functiestoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat van mensen en bevordert het optimaal functioneren van mensen bij blijvende stoornissen. Middelen van behandeling zijn: massagetherapie, bewegingstherapie en fysische therapie (thermisch, elektrisch of chemisch).


32

LOGOPEDIE

Een logopedist behandelt stoornissen die ontstaan zijn door gebreken en afwijkingen aan stem, spraak, gehoor of taal. Een voorbeeld van een stemprobleem is chronische heesheid; voorbeelden van spraakproblemen zijn: stotteren en uitspraakfouten.33

MEDISCH BEELDVORMENDE EN RADIOTHERAPEUTISCHE TECHNIEKEN (MBRT)

Opleiding voor medisch beeldvormende beroepen (röntgen, echografie, nucleaire geneeskunde) en voor radiotherapie (bestralingsbehandeling). Je spoort de stoornissen op met hoogwaardige elektronische apparatuur, soms zelfstandig en soms als assistent bij een onderzoek. Je legt onderzoeksresultaten vast. Je begeleidt patiënten tijdens het onderzoek en geeft ze uitleg over het onderzoek.34

OPERATIE – ANESTHESIEASSISTENT

Opleiding voor het vervullen van een assisterende functie op de operatiekamer, zowel in de richting van de anesthesie als in de chirurgie (zoals instrumenteren en assisteren). Hiervoor moet je weten wat de behandeling inhoudt, welke complicaties er kunnen optreden, welke technieken worden gebruikt en welke apparatuur daarvoor nodig is. Je leert de operatiekamer klaarmaken en reinigen. Ook leer je de chirurg tijdens de operatie de juiste apparatuur en instrumenten aangeven. Verder leer je wat je moet doen als het operatieprogramma door een spoedgeval wordt gewijzigd en hoe je contacten onderhoudt met andere ziekenhuisafdelingen.35

VERLOSKUNDE

Opleiding tot verloskundige die wettelijk geregelde bevoegdheden bezit om zelfstandig verloskundige hulp te verlenen.36

VERPLEEGKUNDE

Een verpleegkundige werkt samen met andere deskundigen in teamverband in de gezondheids­zorg. Zo iemand moet dus veel weten over gezondheidsproblemen, maar ook verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden bezitten om hulp te kunnen bieden. Verder moet een verpleeg­kundige procesmatig kunnen werken. In de opleiding spelen vakken als verpleegkunde, anatomie, fysiologie, natuur- en scheikunde, informatica en psychologie een belangrijke rol. Tijdens je studie kun je kiezen uit diverse specialisaties.
37

VOEDING EN DIËTETIEK

Als diëtist ben je een voedingsdeskundige die adviezen en informatie geeft over voeding en alles wat daarmee samenhangt. Je stelt diëten samen en begeleidt en motiveert mensen.

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina