Gerard van Kleven hierbij een foto van mijn grootouders aan de gravenstraatDovnload 104.85 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte104.85 Kb.
  1   2   3
25-07-2009 Gerard van Kleven

hierbij een foto van mijn grootouders aan de gravenstraat

e 278 later nr 34.

zij hadden een groente en fruit winkel in dit pand tot 17 mei 1940.

jammer dat je gestopt bent met plaatsen van foto,s en reacties op jou site.

.... ik hoop dat je iets hebt aan bijgaande foto.

zelf ben ik nogsteeds op zoek naar een foto van de Wal

nr 12-14, het bananen pakhuis en schilders atelier.

 groeten en succes,

gerard van kleven.


25-04-2009 Kees d’Huy

De man die uit het raam hangt lijkt wel enigszins op de man voor de winkel maar is beslist niet dezelfde ( alle heren in die tijd leken een beetje op elkaar met meestal een snor etc.


De man die uit het raam hangt is overigens niet de vorige eigenaar van de
winkel van mijn opa Huijsse,zoals ik abusievelijk dacht
maar blijkt een man te zijn geweest die alleen een tijdje een ( grote)
bovenkamer gehuurd heeft. Hij hangt uit het raam boven Sinderam, Lange Burg 43, waar ook Baurdoux staat ingeschreven in de adressenlijst vna 1940. Rechts daarnaast een braakliggend terrein. Voor de goede orde vanuit de markt komende de Burg in zijn de oneven
nummers aan de linkerkant en de even aan de rechterzijde.
Als je een kruisje zou willen zetten voor hetzelfde pand ( als de door mij
ingezonden foto)op de foto met onderschrift Lange burg Korte burg dan is
dat aan de rechterzijde ( dus ter hoogte van de boerin ongeveer maar dan
aan de andere kant van de straat als de boerin)
Dat was dus de winkel van mijn opa C.W d'Huy ( wij schrijven het met een y
maar het moet volgens de burgerlijke stand met ij zijn, is ooit een foutje
gemaakt )Zoals ik al eerder schreef is hij al veel eerder dan 1940 naar de
overkant verhuisd naar een gesloten particulieren huis ( nr 33). Inderdaad, C.W. d'Huij, nr. 33,  volgens adressenlijst 1940
Er naast was naar de herinnering van mijn moeder beslist geen open ruimte. Inderdaad, was naast nr. 43.
Op de foto Lange Burg Korte Burg is de winkel ( waar die man voorstaat )
waarschijnlijk de boek en prentbriefkaart winkel van Fannoy. Ook juist, Fanoy, nr 40
Ook na de oorlog nog voortgezet ik denk o.a. door zijn zoon.
Leuk dat de zoon van van Houte de schoenwinkel ook gereageerd heeft zowel
voor de oorlog als daarna bekend onder de naam de Arend schoenen. Schoenenzaak De Arend van Van Houte, nr.32
Nu de kwestie P.J. Steinz die daar in 1940 nog woonde als bankwerker.
Deze man was een jongere broer van de ongetrouwde mejuffrouw Steinz die
een winkeltje in zeep en parfumerie had, echter zij was allang gestorven
voor 1940. Nu is ook dat duidelijk. Zij woondden op nr. 34
Haar broer heeft daar dus nog een tijdje gewoond.
Er waren vroeger overigens 3 boekhandels op de Burg n.l de eerder door mij
vermeldde van Bardoux en een waar ik de naam niet weet ( was de grootste )Misschien Feij, nr. 11? Ook dhr. P. Vogels staat op dat adres ingeschreven.en een begonnen door mijn overgrootvader Frans Pieter d'Huy later
overgenomen door een zekere Chris Hondius ( gepensioneerd
hoof/onderwijzer) die met een dochter van mijn overgrootvader getrouwd was
n.l tante Willemien d'Huy en een inwonende huishoudster haar zuster en
mijn tante Marie.
Deze mensen hebben weer later de zaak overgedaan aan de heer de Jong.
Deze bezat de zaak ook in 1940 In de adressenlijst 1940 staat F.P.d'Huij op nr. 26, dat is komende vanaf de Markt direct na de Wal. Wellicht woonde uw overgrootvader er nog, maar was de winkel overgedaan? Inderdaad staat dhr. W. de Jong op Wal 1 ingeschreven, direct grenzend aan het pand Lange Burg 26. Na de oorlog is deze zaak op een andere plaats op de Burg ( waar tot begin
dit jaar juwelier het Goud doppertje was)voortgezet tot zeker in de
zeventiger jaren waarschijnlijk door zijn zoon.Aan het pand hangt nog steeds een  metalen schild nu overgeverfd waarop de
tekst stond "Waar ooit d'Huy begon in boeken "enzovoort. Ik zal eens kijken ter plaatse.
Tot slot op de foto lange burg korte burg kun je aan de linkerkant (
tussen de daar lopende twee mensen in , dus achter de boerin)een poort
zien .
Daar achter was een diep doorlopende steeg/ gang die naar een kolen handel
ging.
Zo kun je eeuwig door vertellen ,ik hoop het echter niet te ingewikkeld
tehebben gemaakt. Kunt u deze foto met boerin nogmaals sturen, ik kan hem niet meer traceren. Veel dank voor de verduidelijkingen!
21-04-2009 Niki Weseman-d'Huy

Hartelijk dank voor de foto's! Wat onderhoudend, de correspondentie met neef Kees erbij. Ik herinner mij dat ik (voor de oorlog) speelde met Mep de Jong van de boekwinkel aan de overkant, als ik bij mijn Grootvader logeerde. Zij was wat ouder dan ik dus van vóór 1930. Hing daar niet nog een uithangbord met de naam d'Huy (D'huy) erop? En een spreuk over ingebonden boeken. --Mijn Grootvader's huis had een spionnetje en als hij voor het raam zijn dagelijkse 2 borreltjes nuttigde tikten er soms mensen tegen het raam om hem te groeten. Dan bleef hij stug voor zich uitkijken, omdat hij dat onbeleefd vond! Ik ben even een paar dagen weg vanaf morgen maar zal daarna eens in de albums gaan spitten en evt. e.e.a. scannen en opsturen. 

19-04-2009 Arend Jan van Houte

In het mededelingenblad van de Heemkundige Kring Walcheren van april 2009 las ik dat u voor uw reconstructie van een gedeelte van het vooroorlogse Middelburg op zoek bent naar informatie over vroegere bewoners en winkels van o.a. de Lange Burg.

Mijn grootvader had op de Lange Burg B12 een schoenenwinkel “De Arend”. Mijn vader en zijn broer zijn daar geboren. Enige informatie treft u aan in de Bijlage.

Schoenwinkel “De Arend” te Middelburg: 1903 - 17 mei 1940

In 1903 vestigde de heer Steenland een schoenhandel in een voormalige slagerij aan de

Lange Burg B12 te Middelburg.

In 1919 nam mijn grootvader Leendert Bartel van Houte (Vlissingen, 9 juni 1891 – Middelburg, 14 oktober 1958) deze schoenwinkel over van zijn neef Steenland.

De slager had toestemming gekregen van de Middelburgse autoriteiten om “De Arend” als beeldmerk te mogen gebruiken. Dit beeldmerk refereert waarschijnlijk aan het feit dat Arenden eeuwen lang werden ingezet om het aangeboden vlees in de vleeshal van het Middelburgse stadhuis te keuren. Arenden staan namelijk bekend als kieskeurige carnivoren (E. de Graaf, d’Guld Waerrelt, De wondere huisnaamwereld van Middelburg, den Boer-de Ruiter, Vlissingen, 2006).

Het beeldmerk van “De Arend” werd voortgezet in de naam Schoen en Laarzenmagazijn

“De Arend”. Tot de brand van 17 mei 1940 waren er nog restanten van de inrichting van de oude slagerij (o.a. granito vloeren) in de schoenwinkel herkenbaar.

Het winkel-woonhuis aan de Lange Burg B12 dateerde uit 1738 en droeg de naam “Engelenburch”. Hier is op 28 mei 1922 mijn vader Izaak Mattheus van Houte geboren, die op 16-jarige leeftijd in 1938 bij zijn vader in de schoenwinkel kwam werken. Op 28 april 1926 werd op de Lange Burg B12 mijn oom Mattheus Izaak van Houte geboren, Hij kwam na de tweede wereldoorlog ook in de schoenenwinkel werken. Het werd toen L.B. van Houte en Zonen, Nieuwe Burg 18 te Middelburg.

Arend Jan van Houte

Zeist, april 2009

Ik heb nog een foto van de schoenenwinkel aan de Lange Burg B12 te Middelburg uit de dertiger jaren. Als u daar belangstelling voor hebt, laat me dit dan weten, dan zal ik de foto laten digitaliseren.


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina