Gereformeerde gemeente te PijnackerDovnload 0.86 Mb.
Pagina1/17
Datum14.08.2016
Grootte0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Dopen

Gereformeerde gemeente te Pijnacker

1612 – 1695

Loek van Asperen, Augustus 2001Kerckenboeck voor die van Pijnaecker daerin de … de gedoopte kinderen ende dieghene dewelcke ondert(rouw) gedaen hebben ende volghens (in de) houwelijcke staet bevestight opgeteyckent werden … beyde van den jaere 1611

Hierna volgen de kinderen die in den jaere 1612 gedoopt sullen worden tot Pijnaecker

Arent Jacobsz met sijn huysvrou Neeltgen Hillebrants wonende tot Clapwijck haer twee kinderen sijn gedoopt op ten 17 janurius anno 1612 het een is genaemt Marijtgen het ander Aeltgen

Jacob Adrijaensz met sijn huysvrouw Marijtgen Pleunen wonende op ten Overgaeu haer kint is gedoopt op ten 23 januarius ende is genaemt Neeltge

Dirck Dircxz met sijn huysvrouw Marijtgen Joosten wonende op het dorp haer kindt is gedoopt op ten 23 januarij 1612 en is genaemt Joost

Adrijaen Pietersz met sijn huysvrou wonende tot Katwijck haer kint is gedoopt op ten 12 februarij 1612 is genaemt Dirctgen

Mathijs Pietersz, schoolmeester met sijn huysvrouw Kommertgen Lodenwijcks dochter wonende op den dorpe van Pijnaecker haer kint is ghedoopt op ten 30 martius anno 1612 ende is genaemt Kommertgen

Leenaert Gerritsz met sijn huysvrou Marijtgen Cornelisdr wonende tot Delfgaeuw haer kint is ghedoopt op ten 20 april 1612 is ghenaemt Gerrit

Davidt Jacobsz met sijn huysvrou wonende op de Leede haer kindt is ghedoopt op ten 29 april 1612 is genaemt Trijntge


Hier naer volgen de kinderen die in den jaere 1612 gedoopt zijn tot Pijnaker

In den eersten is gedoopt een kint van Delfgaeu twelck genoomt is Grietgen op den 22 julij


Op den 2 september is gedoopt het kint van Cornelis tot Pinaker het welck genaemt is Belijtgen Cornelisdr

Op den 17 september is gedoopt het kint van (niet ingevuld) genaemt (niet ingevuld)

Op den 17 september is gedoopt het kint van (niet ingevuld) wonende tot (niet ingevuld) genaemt (niet ingevuld)

Op den 21 october is gedoopt het kint van Jan Huybrethsen tot Pinaker genaemt Dirckgen

Op den 9 dece(m)ber is gedoopt het kindt van Pieter Ariensz genaemt Gieltgen woonende aen de Laen

Op den 9 december is gedoopt het kint van Jacop Cornelis genaemt Maertgen tot Noucoop

Op den 9 december is gedoopt het kint van (niet in gevuld) genoemt Neeltgen

Op den 23 december is gedoopt het kint van …

Op ten (niet ingevuld) december is gedoopt het kint van Klaes Vermeer tot Noucoop genaemt Jacopgen
1613

Op ten 1 jannewarij is gedoopt het kint van Dirck tot Ceulen genoemt Arijen

Op ten 13 of 20 jannewarij is gedoopt het kint van Dirck Crijnen genaemt Cors

Op ten 13 of 20 jannewarij is gedoopt het kint van Klaes Lenertssen Cijs genaemt Maertgen

Op den 24 febrewaris gedoopt het kint van Klaes Arijs tot Noucoop genaemt Dieuwer

Op den 29 Febrewarij is gedoopt het kint van Cornelis aende Noortmolen genaemt Pieter

Op den (niet ingevuld) Maert is gedoopt het kint van Jacop Arijen op de Lee genaemt Maertgen

Op den 9 april is gedoopt het kint van Arijen Cornelis genaemt Elijsabeth

Op den 21 april is gedoopt het kint van den diaken genomt Arijaentgen Crijnen

Op den 21 april is gedoopt het kint van de Loosen sijn zoon genaemt Annegen Dircx

Op ten 28 april is gedoopt het kint van Harmen Cornelis in Pinaken genomt Maerten

Op ten 28 april is gedoopt het kint van Jan Pieters tot Noucop genomt Claes

Op ten 28 april is gedoopt het kint van Jacob Arij Vaer op den Overgaeu genoemt Geertgen

Op ten 5 mey is gedoopt het kint van Joost aen de Klooterheul genomt Arijen

Op ten 2 junis is gedoopt het kint van Joris Teunisse uit Noorteynde genomt Teunis

Op ten 2 junis is gedoopt het kint van Aryen Aryensen noomende ofte Aryen Ouwerkerck het kint is genomt Grietgen

Op den 30 junis is gedoopt het kint van (niet ingevuld) tot Catwick genaemt Maertgen

Op den julyus is gedoopt het kint van Arijen Claessen op den Lee genoemt Keuntgen

Op ten july is gedoopt van Willem Achter de kerk genaemt Meltgen

Op den augustus18 is gedoopt het kint van Leendert Arijens genaemt Claes

Op den 15 september is gedoopt het kint van Isack Achter de kerck genaemt (niet ingevuld)

Op den 22 september is gedoopt het kint van Jacop Arent genaemt Burch

Op den 22 september is gedoopt het kint van Jan Jacopsen tot Catwick genaemt Sara

Op den 22 septemberis is gedoopt het kint van Arent Jacopsen tot Clapwick genaemt Jacop

Op den 29 september is gedoopt het kint van Jan Daem Schout tot Pinaker genaemt Daem

Op ten 23 november is gedoopt het kint van de dochter van Jop Ridder genoemt Ridder

Op ten 23 november is gedoopt het kint van Jacop Joosten genaemt Aeltgen

Op ten 15 december is gedoopt het kint van Daniel Jacopsen op de Lee genoemt (niet ingevuld)

Op ten sonnedach voor jaersdach is gedoopt het kint van Packer genoemt Arijaentgen
1614

op ten 1 januari is gedoopt het kint van Pieter Areijensen Vernies genoemt Corstyaen

Febrewary is gedoopt het kint van Arijaengen Wouters en Sijmen Claessen op de Lee genaemt Geertgen

Op ten maert is gedoopt het kint van Claes Cornelisz Langelaen genoemt Claesgen

Op ten 3 maert is gedoopt het kint van Dirck Loodewijck aen de Laen genoemt Gisbrecht

Op ten ( niet ingevuld) is gedoopt het kint van Dirck Crijnen tot Pinacker genomt (niet in gevuld)

Op ten is gedoopt het kint van Dirck Leendertsen ende Maertgen Arijens genaemt (niet in gevuld)

Op ten 19 october is gedoopt het kint van Leendert Arijensen aen’t dorp genaemt Adam

Op ten 19 october is gedoopt het kint van (niet ingevuld) genaemt Maertgen

Op ten 8 december is gedoopt het kint van Dirck Corsen genaemt (niet ingevuld)

Op ten 8 december is gedoopt het kint van Cornelis de Metselaer aent dorp genaemt (niet ingevuld)

Op den (niet ingevuld) is gedoopt een kint van Soetermeer


1615

Op den 18 jannewarij is gedoopt het kint van Cees Cock tot Nucoop genaemt Haesgen

Op den 18 jannewarij is gedoopt het kint van de dochter van Claes Arrissen tot Delfgaeu genaemt (niet ingevuld)

Op ten 8 februwarij is gedoopt het kint van Pieter den Timmerman aen de Laen genaemt (niet ingevuld)

Op ten 8 maert is gedoopt het kint van Joost Jansen aen de Klootersheul genaemt (niet ingevuld)

Op ten 8 maert is gedoopt het kint van Willem Pieterssen Achter de kerck genaemt (niet ingevuld)

Op ten 1 maert is gedoopt het kint van de schoolmeester tot Pinaker genaemt Maertgen

Op den 18 october is gedoopt het kint van Jan Daem de schout tot Pinaker (naam niet ingevuld

Op den 18 october is gedoopt het kint van Heyndryckis de predicant
1618

Op den 6 mey 1618 is gedoopt het kijndt van Willem Cornelys tot Noodorp den naem van het kijndt is Claes

Den 13 dito is gedoop het kindt van Sijbrandt Cornelys op Ruyven den naem van het kindt is Machtelt

Den 8 julyus is gedoop het kindt van Dyrick Cluyten van Ceulen den naem van het kindt is Maertijntgen

Den 19 dito is gedoopt het kindt van Leendert Gerrydts van Delfgaeu den naem van het kindt is (niet ingevuld)

Den 12 augustus is het kindt gedoopt van Gerrydt Cornelys het kint hyet Cornelys van Klapwijck

Den selfde dyto gedoopt het kindt Claes Arijensen op de Lee het kindt heet Arijen

Den 26 augusti is gedoopt het kint van Huyge Wyggerts van Delfgaeu het hyet Trijntyen

Den 16 septembrys is gedoopt het kindt van Daniel Arentsz op de Leey de naem van het kyndt is Maertgen

Den 24 september 1618 is gedoopt het kindt van Maerte van Dijck secretaryus tot Pijnaecker den naem van het kyndt is Maertgen

Den 26 november is het kyndt ghedoopt van Abraham Pleune bij de kerk de naem van het kindt is Neeltgen

Den 2 december ghedoopt het kindt Dyrrick Cornelysz van Catwijc de naem van het kindt is Neeltgen

Noch op den selfde dyto gedoopt het kindt van Dirryc Jacobsz comende uut Delfgaeu de naem van het kindt is Lyedewij

Den 9 dyto gedoopt het kynt van Cornelys Phylips soon van Pijnaeker den naem van het kint is Marijtgen

Den 30 stylo ghedoopt het kyndt van Florys Aryensz op de Laen den naem van het kint is Aryen

Den 26 apryl ghedoopt het kint Adryaen Cornelys Euvergaeu het kynt heet Harmen


1619

Op den 6 jannewaryus 1619 is gedoopt het kynt van Jan Heynde(ryks) woonende tot Pijnaker aen’t dorp den naem van het kynt is Trijntgen

Op den 3 febrywary is gedoopt het kynt van Pieter Cornelysz den naem is Pieter

Op den 24 dyto is ghedoopt het kindt van Johan Dame schout tot Pijnaker den naem van het kint is Jan

Den 10 maert is ghedoopt het kyndt Huych Louwerysz in’t dorp den naem van het kynt is Annetgen

Den 17 dyto is ghedoopt het kint van Jacob Aryen op den Euvergaeu den naem van het kint is Jacob

Den 25 stylo ghedoopt het kint van Heynderickus Joannis predicampt tot Pinaker den naem van het kint is Jacob

Den eersten apryl ghedoopt het kynt van Cornelys Crijne in’t dorp tot Pijnaker den naem van het kint is Dinghenom

Den 18 maio is ghedoopt het kindt van Adryaen Jansz Moot den naem van het kint is Maritge

Op den selfde dyto ghedoopt het kindt van Huybrecht Cls comende tot Catwijc den naem van het kindt is Marijtgen

Den 28 dyto is ghedoopt het kindt van Aryen Inghen wonende tot Pijnaker aende Laen den naem van ‘t kindt is Marijtgen

Den 16 juny is ghedoopt het kindt van Jacob Joosten aen’t dorp den naem van het kindt Aryen

Den selfden dyto ghedoopt het kindt van Aldert op de Laen den naem van het kindt is Trijntgen

Op den 26 stilo ghedoopt het kindt van Aryen Sijmons van Katwijck den naem van het kindt is Maerijtgen

Den selfde dito ghedoopt het kindt van (niet ingevuld) den naem is (niet ingevuld)

Den 11 augustus ghedoopt het kindt van Pieter Jacobs den naem van het kint is Sijmen

Den selfde dyto ghedoopt het kindt comende tot Ceulen den naem van het kint is Willemtgen

Den 25 dyto ghedoopt het kint van Claes Claesz den naem van het kint is Annetgen comende van de Lee

Den selfde dyto ghedoopt het kindt van Cornelys Metselaer aen de Laen den naem van het kint is Aryaentgen

Den 16 september ghedoopt het kindt van Claes Cijs van Nieucoop den naem van het kint is Maritgen

Den selfde stylo ghedoopt het kint van Jan Leenderts den naem van het kint is Maeritgen

Den 29 september ghedoopt het kindt van Cornelys de Laen Boer den naem van het kint is Marijtgen

Den selfde dyto ghedoopt het kint van Willem Huyghen van Zoetermeer den naem van het kindt is Marijtge

Den 4 october 1619 is ghedoopt het kint van Daniel Huyghens de Graus den naem van het kint is Huygo

Den selfde dito is ghedoopt het kindt van Dirck Jorijs de naem van het kindt is Jorijs

Den 8 december is ghedoopt het kindt van Claes Arents aende Laen den naem van het kint is Geertgen


1620

Den 5 januarius 1620 het kindt van Jacob de Spinder aen’t dorp den naem van het kindt is Pieter

Den 20 january 1620 is ghedoopt het kindt van Sijmon Claesz op de Leede ghenaemt Annetgen

Den 26 dito ghedoopt het (kindt) van Maerten van Dijck, secretaris tot Pijnaker aende Laen genaemt Maeritgen

Den 2 februwaryus ghedoopt het kindt van Corstyaen Arijenzoon aen’t dorp ghenaempt Cornelis

Den 24 dito 1620 ghedoopt het kindt Sijbrant Cornelys op de Lee den naem is Trijntgen


Den 24 maert ghedoopt het kint van Claes Leendert comende uut Delfgau genaemt Annetgen

Den selfde dito gedoopt het kint van Frans Jacobs uut Delfgau genaemt Lyedewij

Den 24 dito ghedoop het kint Heynderic Joris aen’t Noorteynde genaempt Joorys

Den 4 april ghedoopt het kindt van Daniel Willems saeywercker van Delft het kint is genaemt Judic

Den 3 mey is ghedoopt het kint Aem Jacobz op Clapwijck ghenaemt Pieter

Den 16 mey ghedoopt het kint van Jacob Resloot ghenaemt Annetgen

Den selfde dito ghedoopt het kint van Arijen Cornelys Pieter op de Zuyt Moolen ghenaemt Cornelis

Den 12 julyus ghedoopt het kindt van Jan Heyndricx Kleermaker de naem van het kint is Heyndrick

Den 9 augustus 1620 ghedoopt het kindt van Arien Jansz Lindewever de moeder van het kint is ghenaemt Hillegont Matijssen den naem van het kint is Mathijs den naem van de getuyghen is Maritgen Trijntgen Jans

Op den zelfde dito ghedoopt het kint van Louweris Joost aen’t dorp den naem van het kint is Geertgen

Den 30 augustus ghedoopt het kint Hugo Cijs tot Nieucoop den naem van het kint is Maeritgen

Den 27 september ghedoopt het kint van Arijen Pieters de moeder van het kint is Maritgen Claes de getuygen Jan Claessen de getuygen der vrouwen Neeltgen Arijens met Geertruyt Dirckx den naem van het kint is Geertgen

Den 24 october gedoopt het kint van Jan (Arijen) tot Delfgau de naem van de getuygen Cornelys Aryen, Frederyk Domynecus Cijs, Jaeptie Ariens, den naem van het kint is Claes

Den 22 december gedoopt het kint van Jan Amen tot Nieucoop de getuygen Cornelis Amen, Marijtgen Leenderts, Jan Wijtesz, den naem van het kint is Leendert

Den 28 dito gedoop het kint van Arijen Jan Claessoon en Neeltge Arijensdr wo(o)nachtigh tot Catwijc genaemt Arijen

Den selfde dito gedoopt het kint van Jan (niet ingevuld) ende Ariaentgen Jans het kint genaemt Grietgen

Den 29 november ghedoopt het kint van Arijen Cornelis op den Overgaue genaemt Geertgen de getuygen Dirck Heynderickx
1621

Den 10 januaris 1621 ghedoopt het kint van Pieter Endt den naem van het kindt is Marritgen de ghetuygen was Agata Vrancken

Den lesten januaris is ghedoopt het kindt van Claes Claessen Trijntgen Mees op de Leede de ghetuygen Grietgen Corsen het kint genaemt Maritge

Den lesten februwarius ghedoopt het kint van Dirck Claesz Cuyper de moeder Clara Jacobs de ghetuyge Maritgen Joosten het kint genaemt Claes

Den 29 maert ghedoopt het kint van Dirck Jacobz comende uut Delfgaeu de moeder Ariaentgen Cornelis de getuyge zijn desen Jacob Dircks de Hoogh, Maertgen Jacobs het kint genaemt Jacob

Den 1 april 1621 ghedoopt het kint Pieter Jacobz de Hooch de moeder Trijntgen Sijmens de ghetuygen Jacob Dirckze Maritgen Dirck

Den selfde dito ghedoopt het kint van Adriaen Jorisz uut Catwijck de getuyge Maritgen Sijbrantsdr

Den 11 dito gedoopt het kint van Cornelis Pieters op de Suytmolen de getuyge onbekent het kint genaemt Maritgen

Den 12 stilo gedoopt het kint van Cornelis van Warmen de getuigen Maritgen Ariens het kint genaemt Arijen

Den 25 april ghedoopt het kindt van Cornellis Claesz Verlaen de moeder Maritgen Simensdr de ghetuyghen Trijntgen Barens het kint is ghenaemt Arent

Den selfde dito ghedoopt het kint van Willem Pieter Rius de moeder onbekent de getuyge Maeritgen Arijensdr het kint genaemt Huybrecht comende van de Leede

Den 8 mey ghedoopt het kint van Cornelis Fransen op Ruyven de moeder Annetgen Sijbrant de ghetuygen Corstiaen Fransen met Marritgen Fransen de naem van het kint is Annetgen

Den 30 dito ghedoopt het kindt van Jacob Claesen de moeder Maritgen Fransen de getuygen Cornelis Fransen, Ermtgen Willems het kint ghenaemt Jan

Den selfde dito ghedoopt het kindt van Johan Damen de moeder Jaeptgen Cornelis de ghetuyge zijn dese Dirck Dirckz met Neeltgen Ariens en Haesien Damen den naem van het kint Lijsbet

Den selfde pasado ghedoopt het kint van Joris Anthonisz de moeder Neeltge Alewijns de ghetuyge sij desen Cornelis Maertenz, Diewertgen Gerrits het kint Trijntgen

Den 31 mey ghedoopt het kint van Pieter Joppen de moeder van het kint Sijburch Jans de ghetuyghe Geertruyt Joppen den naem van het kint was Maeritgen

Den 11 julyus ghedoopt het kint van Huybrecht de Haes de moeder Aplonia Ariens de getuygen Maritgen Ariens, Trijntgen Cornelis den naem van het kint Aplonia

Den 18 julius 1621 is ghedoopt het kindt van mr Daniel de Grans de moeder Juydic Spoors de ghetuyge zijn desen Samuel de Grans, Annetgen Maertens van der Vliech met Ermtgen Willems den naem van het kint Annetgen

Den 25 julius ghedoopt het kindt van Geraert Cornelis tot Clapwijc de moeder Geertgen Ariensdr de getuygen Jan Cornelisz den naem van het kindt is Jan

Den eersten augusti ghedoopt het kint van Dirck Dircksz van der Klau de moeder Claesien Dirck de ghetuygen Geertgen Dirckx de naem van het kint is Cornelis

Den 6 dito ghedoopt het kint van Daniel Ariensz de moeder Lijsbidt Jacobs de ghetuygen Jan Centen, Maerten Jacobsz met Maertgen Ariens

Den 19 september ghedoopt het kint van Sijmon Claesz de moeder van het kint Maeritgen Meertens den naem van het kint (niet ingevuld)

Den selfde dito ghedoopt het kint Pietertgen Inge (Huge?) de getuyghen Heyndric Claes met Druyfte Cornelis, den naem van het kint Trijntgen

Den selfde dito ghedoopt het kint van Huygo Lourisz de moeder Fijtgen Joris de peet Neeltgen Joris het kint Louris

Den 26 september ghedoopt het kint van Adriaen Ingesz de moeder Maertijntge Ariens de getuyge Jan Jacobsz met Huygo Wijggerts met Maeritgen Engebrechts den naem van’t kint ghenaemt Inge

Den selfde dito ghedoopt het kint van Hugo Jansz aen de Laen de moeder Marijtgen Pieters de naem van’t kint Maritgen

Den 24 october ghedoopt het kint van Jacob Resloot de moeder Maritgen Cornelis de getuyge Claes Jansen, Maritgen Reesloot het kint Claesie

Den 8 november ghedoopt het kint van Claes Jansz de moeder Maritgen Ariens de ghetuyge Gerryt Cornelisz met Maritge Ariens Reesloot den naem van’t kint is Maritgen

Den 14 november ghedoopt het kint van Jan Leendertsz de moeder Maritgen Ariens de ghetuyghe Pieter Huybrechts, Maritgen Leenderts, Claesie Ariens de naem van kint is Keniertgen
1622

Den 13 februwarius 1622 ghedoopt het kint van Cornelis Dame de moeder Ariaentgen Isaack de ghetuyge Jan Aemsz het kint Aem

Den 20 februwaris ghedoopt het kint vanWillem Huyghen moeder Machtelt Ariens de ghetuygen Franc Jacobsz, Heynderic Roelen, Pietertgen Cornelis het kint Cornelis

Den selfde dito ghedoopt het kint van Sijmon Arien, Annetgen Teunis de getuygen Mechiel Ariens, Maritgen Arijens het kint Maritgen

Den 20 dito ghedoopt het kint van Arien Pieters de moeder Maritgen Claes de getuygen Maritgen Cornelis den naem van’t kint Cornelis

Den 6 maert ghedoopt het kint van Jan Jacobs de moeder Geertruyt Huybrechts de ghetuygen Willem Willemsz Backer, Anneken Huybrecht het kint Willem

Den 20 dito ghedoopt het kint van Arien Cornelis op den Overgaeu de moeder ghenaemt Ariaentgen Heyndericksdr de ghetuygen Hillegont Sijmensdr het kint Heynderick

Den 28 dito ghedoopt het kindt Cors Ariensz de moeder Maritgen Jans de ghtuygen Beyaert Jansz, Maertijntgen Jans de naem van’t kindt is Engel (Duget)

Den 19 mai ghedoopt het kint van Jan Andriesz wonende in Catwijck de moeder Mariten Cornelis de ghetuygen Adriaen Joris met Neeltgen Andries het kint Andries

29 maio gedoopt het kint (de kinderen) van Jonge Neel uut Nieucoop de moeder Lijsbidt de ghetuyge Lyedewijtgen Cornelis, Trijntge … de kinderen Maritgen en Emmetgen

Noch den 18 juny wesende saterdach voor Delffsche omganck Jacop Wollenspinner de sleutelen overgegeven ende hem naer beloop des tijts een vereeringhe beloft

Noch den 7 augusti een kint gedoopt van Jan Sijmensz ende Aeriaendr ‘t kint genaemt Grietghen

Noch den 21 augusti een kint gedoopt van des Reyers dochter tot Delffgaeu ‘t voorschreven kint genaemt Maertjen

Noch den 4 september 3 kinderen gedoopt uyt Catwijck

Den 4 september drie kinderen gedoopt twee van Dirck Iansz Cluyt genaempt Jan ende Maartijntgen ende ‘t andere van de Leede genaempt Adrijaen Iacobsz Verboon ende Angeniesjen Leenaertsdr

Den 25 september noch twee kinderen gedoopt d’eene van Daniel Ariensz ende Lijsbeth Iacobs op de Leede genaempt Ardriaen het ander van Sijmon Claesz, Maartgen Maertens ende es genaempt Annittgen

Den 9e october gedoopt een kindt van Claes Claesz Bercklaer ende Trijntgen Meessen ende is genaempt Bettgen

Den 23e october een kindt gedoopt van Adriaen de Wever ende Hillettgen op’t dorp ende is genaempt Jacob

Den 30de october twee kinderen gedoopt d’eene van Adriaen Iooriszoon ende Lijsbeth Sijbrants tot Catwijck ende is genaempt Ioris het ander van Kors Arijensz ende Aeltgen Crijnen in Nieucoop ende is genaempt Krijn

Den 13e November een kindt ghedoopt van Gillis Iansz ende Neeltgen Sijbrants in Katwijck ende is genaempt Jan

Den 11e december twee kinderen gedoopt het eene van Sijbrant Cornelisz en Marijtgen Cornelisdr op Ruyven ende is genaempt Adrijaen het ander van Heyndrick Hillebrantsz ende Marijtgen Olphertsdr op’t dorp ende is genaempt Jannittgen

Den 18e december een kindt gedoopt van Jan Daemen Schoudt tot Pijnaker ende Jaeptgen Cornelis ende is genaempt Cornelis

Den selfden ditto noch een kindt gedoopt van Pieter Iacobss de Hooch ende Trijntgen Sijmonsdr bij’t dorp ende is genaempt Pieter


: bronnen -> regio
regio -> A kohier van de 1e 200e penning van Rijnland
regio -> 'kohieren van de penningen van rijnland, van 1687 tot 1693 'bestand: rynld16. 304 3017r versie 2 Auteur: P. W. C. van Kessel 'jaartal, bladzijde, tekstregels
regio -> Huwelijken Gereformeerde gemeente te Leidschendam
regio -> Klapper op de huwelijken van bleiswijk 1619-1650
regio -> 'kohieren van het Familiegelt van rijnland, van 1674 (deel 1)
regio -> Rijnlandse regesten met betrekking tot Zoetermeer en Zegwaart
regio -> 'kohieren van de penningen van rijnland, van 1694 tot 1706 'bestand: rynld17. 305 2891r versie 2 Auteur: P. W. C. van Kessel 'jaartal, bladzijde, tekstregels
regio -> Uittreksel: zoetermeer, zegwaart, benthuizen
regio -> Bronnen: dtb bleiswÿk 3: 1651 tot mrt. 1659 registratie van ondertrouwden
regio -> 'Lijst van welgeborenen van rijnland, van 1500 1665 'Bestand : rynld15. 13 versie: 0 Auteur : A. Idenburg


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina