Geschiedenis k. Dillen, G. GorisDovnload 11.12 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte11.12 Kb.
GESCHIEDENIS

K. DILLEN, G. GORISSTORIA 1

Leerwerkboek Storia 1 Live
Werkboek
Handleiding (incl. dvd)


Leerwerkboek

Storia live 1, de jongste telg uit de Storia familie, heeft een andere opbouw dan zijn voorgangers. De gewone reeks, ook aangepast aan het nieuwe leerplan trouwens, bestaat traditiegetrouw uit een bronnenboek en een werkboek. Storia live is opgevat als leerwerkboek. Dat is meteen de grootste troef van Storia live èn het grootste verschil met de gewone reeks.

De opbouw als leerwerkboek is geslaagd.

Want laat ons eerlijk zijn: in het eerste jaar van het secundair onderwijs is geschiedenis een vak van amper één lesuur in de week. De tijd die gespendeerd moet worden aan het leren hanteren van de combinatie van leerboek met werkboek is tijd die we niet kunnen besteden aan boeiend geschiedenis­onderwijs. Dat is toch doodzonde? Een leerwerkboek biedt hier soelaas: wat samen hoort, staat effectief samen. Verloren lopen is zo goed als uitgesloten.

Het leerwerkboek is relatief helder gestructureerd – hoewel documenten voor mij nog duidelijker van de lestekst te onderscheiden mochten zijn wat de lay-out betreft. De kapstokken van elke les, tijdband, maatschappelijke domeinen en aanduiding van de ruimte zijn duidelijk aangegeven. De talrijke illu­straties zijn van goede kwaliteit en zullen de leerlingen ongetwijfeld aanspreken.

Op de website beweert Van In dat de afwisselende werkvormen echte betrokkenheid en dus een prima leerresultaat garanderen. Ach ja. De stickers zijn uiteraard leuk, de aanvinkbare doelstellingen geven inderdaad een aanzet tot zelfevaluatie … maar wereldschokkend vernieuwend zijn die werk­vormen niet. Dat hoeft echter ook niet: het leerwerkboek voorziet in een prima basis van bronnen, documenten en synthese, vertrek- en eindpunt van de les. Het traject daartussen, bepaalt de leraar toch zelf.Oude wijn in nieuwe vaten

Inhoudelijk verschilt Storia live 1 niet zo erg veel van zijn broertje Storia 1. Never change a winning team, dacht men waarschijnlijk bij Van In. Wie met de reeks vertrouwd is, herkent inderdaad de afbeeldingen, kaarten en lesteksten. De inhoudelijke herwerking bleef dus uit, maar er werden wel enkele zaken toegevoegd. De rubriek onWAARschijnlijk! met populairwetenschappelijke bijdragen geeft waardevolle achtergrondinformatie. De drie onuitgegeven verhalen van Dirk Bracke zijn best leuk. De tijdbanden die onze indeling van de geschiedenis vergelijken met die van de basisschool werken ook verduidelijkend.Grootste werkpunt voor Storia, ook voor dit boek, is en blijft taal.

De taal in zaakvakken wordt steeds bewuster beleefd en maakt deel uit van het algehele taalbeleid. Door zijn grote afstand en abstractiegraad, is geschiedenis sowieso een moeilijk taal-vak. Dit boek brengt daar geen verandering in, integendeel. Wat te denken van zinnen als: De evolutietheorie doet dus inderdaad de veronderstelling rijzen dat … of Dit alles leidt tot politieke en economische instabi­liteit. (Ik koos niet de allermoeilijkste uit!). Voor sterke leerlingen al een vette kluif, voor taalzwakke leerlingen een hinderpaal. De leerlingen moeten in geschiedenis een aantal vakspecifieke termen verwerven, dat is zeker. Leerlingen kernwoorden laten markeren en het aanbieden van een verklarende woordenlijst achteraan in het boek volstaan hierbij geenszins. Zonder te verkleuteren of uit te vlakken, zou dit boek voor twaalfjarigen verstaanbaar moeten zijn.

Of Van In nu nog een versie van Storia op de markt brengt of zich aan een nieuwe reeks waagt in de toekomst, het vertalen van leerstof naar leerboek wordt een moeilijke oefening.

Werkboek

Het vernieuwde werkboek van Storia 1 is al bij al niet zo erg vernieuwd. De opbouw en de aanpak blijven onveranderd. De auteurs voegen wel een aantal waardevolle zaken toe.

In de inleidende les wordt ingezoomd op het instuderen van geschiedenis. Hierbij wordt uitgelegd wat er van leerlingen verwacht wordt bij bepaalde instructiewoorden eigen aan het vak, zoals schets, situeer, enz. Deze focus op de schooltaal en specifieke vaktermen is geen overbodige luxe. Indien de leraar deze inleidende les niet als les apart opvat, maar in elke geschiedenisles integreert, zal het verwerven van deze termen vlot verlopen.

Na elke les krijgen de leerlingen aan de hand van aanvinkbare doelstellingen een aanzet tot zelfevaluatie en enkele vragen over hun beleving van de les moeten reflectie over het leerproces stimuleren. Wat er daarna met die zelfevaluatie en zelfreflectie moet gebeuren is niet echt duidelijk: of deze aanzet echte leerwinst oplevert, hangt af van de aanpak van de leraar.

In de les over bronnen komt eindelijk het internet aan bod. Leerlingen zijn er dol op en zijn vaak erg loyaal: wat op internet gevonden wordt, is gegarandeerd waar! De handleiding beweert dat deze les de leerlingen leert om kritisch om te gaan met het internet. Hoognodig! De aanpak is echter niet onverdeeld geslaagd. Leerlingen krijgen allerlei tips aangeboden om de bron en auteur van een internetpagina te achterhalen en zelfs te screenen. Dat wordt al snel zeer technisch en leidt vaak niet tot een antwoord op de vraag of de inhoud betrouwbaar is of niet. Nergens wordt gewag gemaakt van het kritisch benaderen van de inhoud op zich door die te vergelijken met andere internetpagina’s of andere bronnen. Jammer, want deze stap zetten leerlingen niet automatisch zelf, jammer want het is een methode die weinig technische knowhow verlangt en leerlingen veel leerkansen biedt. Ook het aanbieden van een aantal betrouwbare websites blijft uit.

Handleiding

Opbouw en aanpak van de handleiding blijven dezelfde. De leraar ontvangt wel een activatiecode voor het online lesmateriaal. Wat enkele jaren geleden bescheiden begon, is nu een redelijk uitgebreid aanbod geworden waaruit de leraar kan putten.

Wommelgem (Van In), 2009,

Leerwerkboek: 29,7 x 21 cm, 172 blz., 15,50 EUR;


Werkboek: 29,7 x 21 cm, 124 blz., 12,20 EUR;
Handleiding (incl. dvd): 29,7 x 21 cm, 266 blz., 119,99 EUR.

L. HuysmansDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina