Geschiedeniswerkplaats 2e editie 1 havo/vwo Paragraaftoets 4: De opkomst van het christendom 1Dovnload 14.87 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte14.87 Kb.

H/V


Geschiedeniswerkplaats 2e editie 1 havo/vwo
Paragraaftoets 4.4: De opkomst van het christendom
1

Maak de juiste combinaties. Noteer de letters A-E met de juiste cijfers (1-5).


A diaspora

B godsdienstvrijheid

C kerk

D messiasE synagoge
1 joods gebedshuis

2 organisatie van christenen

3 recht om een zelfgekozen godsdienst te belijden

4 verlosser

5 verspreiding van joden buiten Judea
2

Leg uit waardoor de joden zich in de 2e eeuw n.C. over het hele Romeinse rijk verspreidden.


3

Noem twee redenen waarom de Romeinen het christendom in de 3e eeuw verboden.


4

Beschrijf het bestuur van de rooms-katholieke kerk. Gebruik de begrippen bisschop en paus.


5

Lees de onderstaande zinnen (A-D).

Noteer de letters van de twee juiste zinnen.
Deze paragraaf gaat over het christendom in het Romeinse rijk: van verboden tot enig toegestane godsdienst. Het verhaal van Perpetua en Felicitas past hier goed bij, want:

A haar vader smeekte Perpetua om het christelijk geloof af te zweren.

B Perpetua en Felicitas werden later heilig verklaard.

C Perpetua was een jonge adellijke vrouw in de Romeinse stad Carthago.

D ze werden in de gevangenis gegooid omdat ze zich tot het christendom hadden bekeerd.

6

Lees bron 1 en de vier zinnen (A-D).

Keizer Nero gaf de christenen de schuld van de brand van Rome. Noteer de letter van de zin die daarvoor een motief geeft.
A De brand was erger dan alle branden die Rome ooit meegemaakt had.

B De stad was kwetsbaar door de nauwe, bochtige straten.

C Mensen met fakkels riepen dat ze op bevel van de keizer de brand aanstoken.

D Rome was zo overbevolkt, dat het de hulpverlening belemmerde.


Bron 1 Schrijver Tacitus over de brand van Rome

Nu volgde een ramp, ontstaan door een ongelukkig toeval of door kwaad opzet van de keizer (want mijn bronnen zeggen dit alle twee), maar in elk geval erger en noodlottiger dan alles wat deze stad door geweld van vuur is overkomen. Bij zijn eerste aanval doorzwierf de brand het lage stadsgedeelte, klom vervolgens omhoog en zette zijn verwoesting weer beneden voort, te snel voor verweer, ook door de kwetsbaarheid van de stad met haar nauwe, bochtige straten en onregelmatige rooilijnen, zoals het oude Rome was. En bovendien: de vrouwen jammerend van angst, de oude mensen, de onnozele kinderen, de egoïsten die slechts aan zichzelf dachten, de bezorgden die zieken meesleepten of op zieken wachtten, het treuzelen, het haasten, álles in een woord belemmerde de hulpverlening. En niemand durfde de brand te bestrijden, omdat telkens bedreigingen werden gehoord van mensen, die dit tegenhielden, terwijl anderen openlijk fakkels wierpen, schreeuwend dat zij onder gezag stonden, hetzij om vrijer te kunnen plunderen, hetzij werkelijk op bevel.

Naar: http://www.koxkollum.nl/tacitus/annalesXVvert.htm (7 mei 2014).


7

Bestudeer bron 2.

Keizer Constantijn wordt hier afgebeeld als een heilige (met een krans om zijn hoofd). Noem een reden waarom hij zo werd vereerd.

Bron 2 Keizer Constantijn op een oud mozaïek in Istanbul (vroeger: Constantinopel)

Van: commons.wikimedia.org (7 mei 2014).


8

Lees bron 3 en de vier zinnen (A-D).

Noteer de letters van de twee juiste zinnen.

Uit de bron blijkt dat:

A de teksten niet bedoeld waren voor wereldwijde publicatie.

B de teksten nog tijdens het leven van Jezus zijn opgeschreven.

C de visies van de schrijvers weinig van elkaar verschilden.

D vijftien verschillende auteurs aan de teksten hebben meegeschreven.


Bron 3 Over het ontstaan van het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament bevat 27 geschriften, geschreven door zo’n vijftien verschillende auteurs in de periode tussen 50 n.Chr. en 120 n.Chr. In de meeste gevallen schreven de auteurs voor een bepaalde christelijke gemeenschap ergens in het Romeinse rijk. Bovendien zijn de geschriften veelal toegespitst op de situatie van de specifieke gemeenschap waarvoor ze geschreven zijn. Het is duidelijk dat de verschillende auteurs van de nieuwtestamentische boeken uiteenlopende visies hebben op Jezus en op de christelijke beweging. Toch was de diversiteit in geloofsopvattingen onder de christenen in de eerste en tweede eeuw nog veel groter dan de boeken van het Nieuwe Testament suggereren. Immers, het Nieuwe Testament is slechts een selectie uit een veel grotere hoeveelheid teksten die gelezen werden door de christelijke gemeenschappen in de eerste en tweede eeuw.

Naar: www.rondomdebijbel.nl (7 mei 2014).© BOA, 2016De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina