Getallenbingo1 (getallen 0 t/m 9 of verder centraal)Dovnload 14.88 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte14.88 Kb.

Titel van de les

Getallenbingo1

(getallen 0 t/m 9 of verder centraal)


Leeftijdsgroep

Ongeveer 4 tot 8 jaar


Kerndoel

Deze les levert een bijdrage aan kerndoel

2: de leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties
Leerstofonderdeel

Uiterlijk van het getal

2.3_3 de getalsymbolen tot en met 5 herkennen en benoemen

2.3_4 de getalsymbolen tot en met 10 herkennen en benoemen


Doel van de les


Verkennen van het uiterlijk van een getal: zien


Benodigdheden


- getalkaartjes 0 t/m 9 (kopieerblad B8)


Korte samenvatting

De kinderen kiezen zes getalkaartjes en spelen daar bingo mee. De leerkracht laat een willekeurig getal zien en de kinderen gaan na of ze dat getal hebben. Zo ja, dan wordt dat kaartje omgedraaid. Het eerste kind dat alle getallen heeft omgedraaid roept "bingo" en wint.


Organisatie

Kleine groepjes


Activiteiten


Start: getalkaartjes op volgorde leggen en kiezen

Geef elk kind een setje getalkaartjes en laat ze die op volgorde leggen.


Wanneer ze dat nog niet kunnen, laat ze dan alleen de getallen die ze wel kennen opzoeken. Help ze eventueel die getallen op volgorde te leggen.
Benoem samen de getallen door de getallen aan te wijzen en tegelijkertijd gezamenlijk te tellen. Laat daarna elk kind zes willekeurige getalkaartjes kiezen en voor zich neerleggen.
Bingo spelen (eenvoudigste variant)

U heeft zelf een setje getalkaartjes in een bakje liggen. Laat er steeds eentje zien terwijl u het getal uitspreekt. Wanneer een kind dat getal heeft, wordt het betreffende kaartje omgedraaid. Wie als eerste alle kaartjes heeft omgedraaid, roept "bingo!" en wint.
Aandachtspunten

Hierboven is de eenvoudigste variant van dit spel beschreven, hierbij hoeven de kinderen de getalsymbolen nog niet te kennen. Omdat u eenzelfde kaart laat zien en de getallen zelf benoemt is dit ook een goede activiteit om de getalsymbolen te verkennen. Bij ‘variatie’ kunt u lezen hoe het spel aangepast kan worden zodat er ook een beroep gedaan wordt op andere kennis en vaardigheden van de kinderen.

Differentiatie


Makkelijker

  • De kinderen hoeven de getallen niet op volgorde te leggen maar zoeken uit welke getallen ze kennen.

  • Laat het getalkaartje zien terwijl u het cijfer noemt.

  • Doe het spel met minder kaartjes, doe er ook kaartjes bij met getallen die het kind goed kent.Moeilijker

  • De leerlingen leggen de getallen eerst op volgorde.

  • Sommige leerlingen krijgen de getalkaart niet te zien maar horen alleen om welk getal het gaat. Daarna krijgen ze de getalkaart te zien om te controleren of ze het goed gedaan hebben.

  • Het kind heeft ook getallen die hij/zij nog niet (goed) kent.
Variatie

Getal benoemen maar niet laten zien

U noemt het getal zonder het getalkaartje te laten zien (u kunt het getal eventueel op de vingers laten zien). U laat daarna het getal zien en de kinderen moeten controleren of ze het goed hadden.


Getal met dobbelsteen of vingerbeelden aangeven

U laat een kaartje met een getalpatroon zien (of u geeft het getal aan met de vingers). De leerlingen noemen eerst het bijbehorende getal en kijken daarna of ze dat kaartje hebben.


Spelen met kaartjes met getalpatronen

U kunt dit spel spelen met kaartjes met getalpatronen in plaats van met de getalkaartjes. Hiermee oefent u het herkennen van getalbeelden.


Een ander getalgebied

U kunt het spel spelen met alleen de cijfers tot en met 6 waarbij de kinderen vier kaartjes uitkiezen. Of u kunt het getalgebied uitbreiden tot bijvoorbeeld twaalf, vijftien of twintig afhankelijk van de kennis van de leerlingen. Voor oudere kinderen die de getallen tot twintig al aardig kennen kunt u dit spel zelfs met grotere getallen spelen.


Bingo in de kring

Geef elke leerling twee of drie willekeurige getalkaartjes. U noemt steeds een getal. Als een kind dat getal heeft, wordt dat midden in de kring gelegd. Wie het eerst geen kaartjes meer heeft, wint.


1 Geïnspireerd op activiteit ‘getallenbingo’ van Speciaal Rekenen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina