Getalnotatie Manier om een groot getal op te schrijven: Voorbeeld: xxx xxx xxx xxx,xxx xxx Opschrijf-afsprakenDovnload 10.77 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte10.77 Kb.
Getalnotatie
Manier om een groot getal op te schrijven:
Voorbeeld: ... xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx ....
Opschrijf-afspraken:

- achter hele getallen wordt de komma weggelaten

- de eerste drie cijfers: getal tot 1000

- de tweede drie cijfers: getal tot 1 miljoen

- de derde drie cijfers: getal tot 1 miljard

- de vierde drie cijfers: getal tot 1 biljoen

- de vijfde drie cijfers: getal tot 1 biljard

Hierna komen:

triljoen, triljard,

quadriljoen, quadriljard,

quintiljoen, quintiljard

sixtiljoen, sixtiljard

septiljoen, septiljard

octiljoen, octiljard

noniljoen, noniljard

deciljoen, deciljard

Men kan nu een getal met 63 cijfers benoemen! Verder hoeft niet.
Het gebruik van . en , in getallen:
. : scheidingsteken voor duizendtallen

, : scheidingsteken helen en tiendelige breuken
Wat is het verschil tussen:

5

5,0 ?


Antwoord: 5 is een heel getal,

5,0 is een op 1 decimaal afgerond getal en kan liggen

tussen 4,96 en de 5,05 : het kan dus een van de

volgende waarden hebben: 4,96, 4,97, 4,98, 4,99, 5,00,

5,01/5,02/5,03 en 5,04

Opgaven:

01. Schrijf in cijfers:

honderddertigduizend achthonderdvierentachtig

zevenenzeventigduizend negenhonderddrieentachtig

vierenvijftigmiljoen driehonderdvierentwintigduizend een

02. Schrijf in cijfers:

twee miljard negen miljoen zeshonderduizend tweeendertig

een miljard een miljoen een duizend een

elf miljard honderdelf miljoen honderdelf duizend honderdelf

03. Tel onder elkaar op: 46. 472 + 133.485

81.784 + 53.429

04. Aftrekken onder elkaar: 120.070 - 52.064

386.581 - 24.699

05. 7.685.942.103

de 7 is waard:

de 6 is waard:

de 8 is waard:

de 5 is waard:

de 9 is waard:

de 4 is waard:

de 2 is waard:

de 1 is waard:

de 0 is waard:

de 3 is waard:

06. Schrijf in cijfers:

vierenzestigduizend achthonderd zesenvijftig

honderdduizend negenhonderd negentien

vier miljoen vierhonderdzesduizend vijfentwintig

Door: J.W.Vuurpijl Pagina: 02 april 2003


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina