Getting acquainted trough social network sites: Testing a model of online uncertainty reduction and social attractionDovnload 5.37 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte5.37 Kb.
Getting acquainted trough social network sites: Testing a model of online uncertainty reduction and social attraction. Marjolijn L. Antheunis, Patti M. Valkenburg, Jochen Peter

Het succes van sociale netwerksites is de voorbije jaren aanzienlijk gestegen. Dit zijn sites die de nadruk leggen op het maken en onderhouden van nieuwe contacten; denk zo maar eens aan Facebook en MySpace. Zo kunnen de leden een online profiel aanmaken, reacties geven op het profiel van anderen en vrienden worden met andere leden. De sociale netwerksites behoren tot de nieuwste generatie van de CMC (Computer Mediated Communication) omgeving. Hier kan men een onderscheid maken tussen twee dimensies: ten eerste bestaat er een verschil in het verstrekken van visuele en auditieve kenmerken. Sommigen zijn enkel op tekst gebaseerd terwijl anderen, zoals sociale netwerksites, ook audiovisuele kenmerken verstrekken. Ten tweede is er een onderscheid in de wijze van de openheid van deze CMC: MSN gaat zich bijvoorbeeld meer toespitsen op de één-op-één communicatie, terwijl sociale netwerksites meer een ‘één-tot-velen’ communicatie aansporen. Deze open CMC omgevingen die rijk zijn aan audiovisuele kenmerken kunnen belangrijke gevolgen geven aan de onzekerheidsreductie-strategieën die leden gebruiken om informatie over iemand anders te verkrijgen. De verschillen tussen SNS ( Sociale netwerksites) en andere CMC toepassingen met minder audiovisuele kenmerken kunnen zo niet enkel gevolgen hebben voor de onzekerheidsreductie-strategieën (ORS), maar ook voor de vorming van relaties en de sociale aantrekkelijkheid op deze sites. In offline omstandigheden gebruiken mensen actieve, passieve en interactieve strategieën om iemand te leren kennen. Actief houdt in dat men proactieve inspanningen gaat leveren om de persoon te leren kennen (vb. dit zonder de persoon te confronteren, maar bijvoorbeeld vragen stellen aan anderen over de persoon). Passief betekent dat men gaat observeren (vb. observeren hoe de persoon gaat reageren en omgaan met andere personen en hun reacties), en interactief gaat men eindelijk met elkaar interageren. Het eerste doel van dit onderzoek is nagaan welke onzekerheidsstrategieën het meest gebruikt worden in sociale netwerksites. Het tweede doel van dit onderzoek is nagaan of de onzekerheidsstrategieën gevolgen hebben voor de sociale aantrekkelijkheid en hoe. De Hypothesen luiden als volgt: H1: Interactieve ORS zullen het meest effectief zijn in het verminderen van het onzekerheidsniveau, gevolgd door actieve en passieve ORS. H2: Leden van een sociaal netwerk die een laag onzekerheidsgehalte aanvoelen bij een ander lid zullen deze persoon meer sociaal aantrekkelijk vinden. H3: Gelijkenis is één van de belangrijkste voorspellers van de sociale aantrekkelijkheid. H4: Er zal een positief effect zijn op het onzekerheidsgehalte dankzij de gelijkenissen. H5: Het effect van een lage onzekerheid door sociale aantrekkelijkheid is contingent jegens de informatiezoeker’s waargenomen informatie. De onderzoekers hebben in Nederland de leden van een SNS bestudeerd in een enquête. Deze SNS, Hyves, heeft momenteel bijna 50% van de populatie van Nederland als lid. Deze site is zeer gelijkaardig aan SNS zoals MySpace en Facebook. Hun resultaten tonen aan dat de passieve strategie het meest gebruikt wordt. Dit wordt gevolgd door de interactieve, en dan door de actieve strategie. Alle drie de strategieën waren positief gerelateerd aan een laag niveau van onzekerheid. De sterkste correlatie voor een laag niveau van onzekerheid is de interactieve strategie. Ook werd er aangetoond dat vrouwen minder vaak passieve strategieën gebruikten om de onzekerheid te verminderen dan mannen. Vrouwen vonden hun doelpersoon ook vaak sociaal minder aantrekkelijk. Ten slotte nemen vrouwen hun informatie meer als negatief waar dan mannen. Leeftijd speelde geen rol in het gebruik van actieve ORS, onzekerheidsniveau, gelijkenissen, sociale aantrekkelijkheid.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina