Gezinsdienst Zondag 07 juni 2009Dovnload 59.28 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte59.28 Kb.

Gods Liefdevolle nabijheid”
Gezinsdienst

Zondag 07 juni 2009


Locatie: Oosterkerk

Voorganger: Ds. Swager uit Doornspijk

Organist: Chris Hengeveld

Medewerking: Combo ‘Joy4All’

Voor de dienst zingen we:
Opwekking kids 21

Refrein:


Ho! Stop! Sta eens even stil!

Waar wou je heen gaan,

of maakt dat geen verschil.

Ho! Stop! Ga er niet vandoor.

Je bent er toch niet zomaar,

je leeft ergens voor.

Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten waar je heen wou gaan.

(heen wou gaan)

Kon je beter in je warme bedje blijven liggen zonder op te staan.

(op te staan)

Alles gaat uiteindelijk mis, als je niet weet wie Jezus is.

Refrein…
Als je in het donker wandelt kun je niet goed kijken waar je heen wilt gaan.

(heen wilt gaan)

Daarom heb je Jezus nodig want Hij steekt een lichtje in je leven aan.

(je leven aan)

Reken maar dat jij je vergist als je het Licht van de wereld mist.

Refrein…

Als je in de put zou vallen en je zou voor niemand meer te horen zijn.

(te horen zijn)

Zat je daar te kniezen in de duisternis en alles zou verloren zijn.

(verloren zijn)

Weet je als het donker wordt, Jezus’ arm is nooit tekort.

Refrein…
Timotheüs 7

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;

God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;

God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;

Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent;

Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;

het geeft niet wat je doet:

God houdt van jou.

Hij is vol liefde.

God houdt van jou!


Opwekking 91

Jezus houdt van alle kleine kinderen.

Jezus houdt van alle kleine kinderen.


Jezus houdt van alle kleine kinderen.

Alle kleine kinderen mogen komen.

Eén kleine, twee kleine,

drie kleine kinderen,

vier kleine, vijf kleine,

zes kleine kinderen,

zeven kleine, acht kleine,

negen kleine kinderen,

alle kleine kind'ren mogen komen.

Jezus houdt van alle grote mensen……
De ouderling heet ons welkom
Intochtslied: Psalm 139 vers 1 en 2

1

Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

’t ligt alles open voor uw ogen.
2

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

We bidden in stilte tot de Here God en

de dominee spreekt uit om de hulp van God te verwachten en

begroet ons met de Zegen van God
Zingen: Timotheüs 193

Refrein:

God kent jou vanaf het begin,

helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde en al je verdriet.

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is

bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn.

Want Hij houdt van jou,

ja, Hij houdt van jou,

ja, Hij houdt van jou en mij!

Refrein…

De tien GebodenZingen: Opwekking 126

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.

Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer,

en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,

dat U Heer, volkomen steeds

toegewijd zal zijn.


We bidden tot de Here GodMatté Lipke leest met ons uit de bijbel : 1 Johannes 4 : 7 – 13

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.Zingen: Evangelische liedbundel 471

Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat je van waarde bent?

Weet je dat je een parel bent,

een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.
Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, je bent een oen;

Ze trekken altijd aan mijn paardestaart, ik ben niks waard.

Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit.

Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg.

k Heb altijd pech, ik ga maar weg.


Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat je van waarde bent?

Weet je dat je een parel bent,

een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom;

Mijn bloes zit onder de spaghetti-mix, ik kan ook niks.

Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.

Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij

God houdt van mij, God houdt van mij!
Ik weet dat de Vader me kent.

Ik weet dat ik van waarde ben.

Ik weet dat ik een parel ben

een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.
Zingen: Opwekking 427

Maak mij rein voor U als gelouterd goud,

en zuiver zilver.

Laat mij zijn voor U als gelouterd goud;

puur goud.

Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur.

Ik strek mij uit, Jezus,

naar meer van uw Geest en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester,

steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.

Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden.

Laat mij zijn voor U, zuiver als uw Zoon;

heilig mij.

De dominee vertelt over het thema: Gods Liefdevolle nabijheid!

Zingen: Evangelische liedbundel 378


Vader ik aanbid U

k Leg mijn leven voor U

Halleluja
Jezus ik aanbid U

‘k Leg mijn leven voor U

Halleluja
Heilge Geest, ik aanbid U

‘k Leg mijn leven voor U

Halleluja

Zingen: Opwekking 488

Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Refrein:


Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

Refrein… 2x.

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Voorbede, stil gebed en zingend het Onze Vader

We geven onze gaven

Tijdens het geven van onze gaven speelt het combo enkele bekende liederen.

Zing maar lekker mee!Slotlied: Opwekking kids 76

Vrede van God,

de vrede van God.

De vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God.

De vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam.

In Jezus’ naam geef ik jou

vrede van Hem, vrede van God.

De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,

de Heilige Geest zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God.

De vrede van God zij met jou.We ontvangen Gods Zegen


Na de dienst is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van

koffie, thee en limonade: iedereen is van harte welkom!De gezinsdienstcommissie bestaat uit:

Annemieke van Gelder

Alice ten Have

Korine Lans

Alet van Riesen

Angred Uitenbroek

Betty van der Veen


Gezinsdiensten 2009:

12 juli: Dr. L. Westland (m.m.v. kindernevendienst)

27 september: Dr. L. Westland (kerk & school)

1 november: Ds. Van de Ark uit Wezep

20 december: Ds. Meijvogel uit Hierden

26 december: kinderkerstfeestDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina