Gezinsdienst Zondag 27 februari 2011Dovnload 76.22 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte76.22 Kb.


Feest in de kerk!

Gezinsdienst

Zondag 27 februari 2011


Locatie: Oosterkerk

Voorganger: Dhr. Kolijn

Medewerking: Combo ‘Joy4All’ en kinderen van club de Oosthoek.

Organist: Jurjan Lipke

Voor de dienst zingen we:Ballonnenlied (kinderen komen binnen met ballonnen)

Onze lofprijs stijgt omhoog


in alle kleuren van de regenboog.
Net als ballonnetjes vrolijk vrij
gaat onze lofprijs, o zo blij.
Onze lofprijs stijgt omhoog
in alle kleuren van de regenboog.
Al ben je twaalf, al ben je vier,
God heeft in jou en ook in mij,
als wij samenzingen zo'n plezier!

Wij prijzen de Heer (3x)


Halleluja!

Kijk daar gaan ze hemelhoog,


in alle kleuren van de regenboog.
Maar nog veel hoger,
nog veel meer,
gaat onze lofprijs naar de Heer.
Hef met ons je handen op,
zing met je hele hart
gewoon non-stop.
Al ben je twaalf, al ben je vier,
God heeft in jou en ook in mij,
als wij samen zingen zo'n plezier!

Wij prijzen de HeerDank U voor deze nieuwe morgen

Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor deze nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,

dank U, o God, voor al wat leeft.

Dank U voor wat ik niet verdiende,

dat U mij vergeeft.
Dank U voor alle bloemengeuren

dank U voor ieder klein geluk.

Dank U voor alle held're kleuren,

dank U voor muziek.

Dank U voor hen die mij omringen,

dank U voor wat mij toebehoort.

Dank U voor alle kleine dingen,

ieder vriend'lijk woord.

Dank U, dat U hebt willen spreken,

dank U, Gij hoort een ieders taal.

Dank U, dat Gij uw Woord wilt geven

aan ons allemaal.

Dank U , uw liefde kent geen grenzen,

dank U, dat ik dit zeggen kan.

Dank U, o God, ik wil U danken,

dat ik danken kan.

Wij willen samen vieren

Wij willen samen vieren

dat God van mensen houdt

en dat Hij in ons midden

zijn rijk van liefde bouwt,

omdat wij kind'ren van de Vader zijn,

omdat wij kind'ren van de Vader zijn.

Wij willen samen delen

met kind'ren klein en groot

en net als Jezus geven

aan anderen in nood,

omdat wij kind'ren van de Vader zijn,

omdat wij kind'ren van de Vader zijn.
Wij willen samen leven,

als vrienden verder gaan

en steeds opnieuw vergeven

wie ons heeft pijn gedaan,

omdat wij kind'ren van de Vader zijn,

omdat wij kind'ren van de Vader zijn.


Wij willen samen spelen

in huis en op de straat;

geduldig zijn en helpen

wanneer het moeilijk gaat,

omdat wij kind'ren van de Vader zijn,

omdat wij kind'ren van de Vader zijn.De ouderling heet ons welkom
Intochtslied: Joh de heer 210 vers 1,2,3

Kom tot uw Heiland, toef langer niet,

Kom nu tot Hem, die redding u biedt;

Die ook voor u de hemel verliet;

Hoor naar Zijn roepstem: Kom!
Refrein:

Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon,

Van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon;

Als zij vergaad'ren rondom de troon,

Daar, waar de eng'len staan.
"Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem;

Spring op van vreugd, verblijd u in Hem;

O, luister naar de lief'lijke stem:

Toef langer niet, maar kom!


Refrein
Wil toch bedenken: Hij is nabij;

Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.

Luister, Hij spreekt tot u en tot mij:

"Komt tot Mij, zondaars, komt!"


Refrein

We bidden in stilte tot de Here God en

de voorganger spreekt uit om de hulp van God te verwachten en

begroet ons met de Zegen van God

We zingen: Opwekking 573

We zijn hier bij elkaar

om de Koning te ontmoeten.

We zijn hier bij elkaar

om te eren onze Heer.

We zijn hier bij elkaar

om te vieren dat Hij goed is.

En wij prijzen en aanbidden Hem,

Jezus, onze Heer!

Refrein:

Heer, U bent welkom, welkom,

U bent welkom, grote koning.

Wij heffen onze handen op

naar de God van alle eeuwen.

Heer, U bent welkom, welkom,

U bent welkom, Zoon van God.

Wij richten heel ons hart op U;

U bent welkom in ons midden.

De tien geboden(zingend op de wijs van Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht)
We zingen: Hou je aan de regels


Hou je aan de regels,

anders maak je brokken.

Hou je aan de regels,

en kijk goed uit je doppen.

Hou je aan de regels,

anders gaat het fout.

Hou je aan de regels,

dat geldt voor jong en oud.

De vader van m'n vriendje

heeft een hele stoere bak.

Met spoilers, brede bandjes,

automaat en kanteldak.

Hij reed laatst veel te hard

en heeft de bocht toen niet gezien.

Nu zit ‘ie met een schade

van een “mielletje” of tien.
Gisteren na schooltijd

ging ik even naar de stad.

En heb toen bij de speelgoedzaak

een barbiepop gejat.

Ik werd helaas betrapt

en kreeg meteen proces verbaal.

En stond toen met een rooie kop,

vreselijk voor paal.

Fikkie stoken vind ik echt

het mooiste wat er is.

Maar de laatste keer

toen ging het wel een beetje mis.

Het leek eerst zo onschuldig

met alleen die oude krant.

Maar nu is het schuurtje

tot de grond toe afgebrand.De bijbel is het boek

van onze God

die eeuwig leeft.

En daarin kun je lezen

dat ook Hij ons regels geeft.

Als wij daaraan gehoorzaam zijn

en doen wat Hij ons zegt.

Dan komen we uiteindelijk

toch nog goed terecht.We bidden tot de Here GodKinderen van de clubs zingen voor ons:

‘K heb jezus nodig

Hosanna

Zing, zing, zingen maakt blij

Hilde Krooneman leest met ons uit de bijbel: Joh 2: 1 -11 nieuwe vertaling

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
We zingen: psalm 149 : 1 en 2

1  

Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
2  

Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heil'ge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.


Matthijs Krooneman leest met ons uit de bijbel:het eerste wonder van Jezus (bijbel voor jullie)
In het dorp Kana, dat in Galiléa ligt, is feest: een bruiloftsfeest. De bruid en de bruidegom vieren dit feest niet met z’n tweeën! Ze nodigen hun familie uit; en ook veel vrienden en vriendinnen. Alle mensen brengen een cadeau mee voor het bruidspaar. En dan gaan ze feestvieren. Ze doen spelletjes, ze eten lekkere dingen en natuurlijk drinken ze ook wijn. In Israël lopen de mensen met blote voeten in sandalen. Op de weg ligt meestal zand, zodat hun voeten vuil worden. Voordat de uitgenodigde gasten de feestzaal binnengaan, worden hun voeten eerst gewassen. Bij de deur staan zes grote vaten, gevuld met water. De bruidegom heeft op veel gasten gerekend. Daarom heeft hij zes grote vaten laten vullen zo dat iedereen met gewassen voeten de feestzaal binnenkomt. Er zijn, behalve de familie, veel gasten uitgenodigd. De Here Jezus met Zijn discipelen, en Zijn moeder Maria horen ook bij de gasten. Tijdens het feest wordt er veel wijn geschonken; daar worden de gasten vrolijk van. Maar Maria die overal op let, ziet dat de wijn bijna op is. Dat is erg! Een feest zonder wijn is geen echt feest. Maria loopt snel naar Jezus. Ze weet dus dat de Here Jezus zo’n probleem op kan lossen. ‘De wijn is bijna op,’ fluistert ze Hem toe.

‘U moet u niet met Mijn werk bemoeien,’ antwoordt Jezus Zijn moeder. Het is Mijn tijd nog niet. ‘Maria loopt vlug naar de knechten die voor de wijn zorgen. ’Als Jezus straks bij jullie komt, doe dan precies wat hij vraagt,’zegt ze.

En inderdaad, even later komt de Here Jezus bij hen. ‘Willen jullie die zes grote bakken helemaal met water vullen?’ zegt Hij.

De knechten doen meteen wat Jezus vraagt. ‘Neem er nu een glas vol water uit en geef dat aan de leider van het feest,’ zegt Hij. De knechten doen precies wat Jezus zegt; even later krijgt de leider het glas. De man weet nog niet dat de wijn op is. Hij proeft… en zegt: ‘Dit is heerlijke wijn.’ Hij gaat naar de bruidegom. ‘Op een feest wordt altijd eerst de goede wijn gegeven, en wanneer de mensen flink gedronken hebben, de minder goede. Maar hier is het andersom.’ Hij neemt nog een slok en zegt: ‘Deze wijn is fantastisch, wat een smaak!’ De knechten begrijpen er niets van. Ze hebben de vaten met water gevuld. Ze hebben daarna een glas water aan de leider gegeven. En nu is het glas opeens gevuld met wijn! Zijn alle vaten gevuld met wijn? Ze proeven ze allemaal en drinken zes glazen heerlijke wijn. De Here Jezus heeft een groot wonder gedaan; Hij heeft water in veranderd in wijn!We zingen: Hé luister mee

Hé, luister mee naar een nieuw verhaal

Een nieuw verhaal uit het boek van God. 2x
Net zoals je elke dag je boterhammen eet.

En je dat ook zeker niet een dag of drie vergeet.

Zo is het met het lezen uit het boek van onze Heer

Je kunt er veel van leren en zo groei je telkens weer.


Hé luister mee naar een nieuw verhaal

Een nieuw verhaal uit het boek van God. 2xDe voorganger vertelt over het thema: Feest in de kerk!

We zingen: Vertel het aan de mensen

Vertel het aan de mensen

wie liefde heeft: Jezus!

Vertel het aan de mensen

wie vrede geeft: Jezus!

Vertel het aan de mensen

dat Jezus leeft,

vertel het aan de mensen.

Want iedereen moet weten

wie liefde heeft: Jezus!

Want iedereen moet weten

wie vrede geeft: Jezus!

Want iedereen moet weten

dat Jezus leeft.

Iedereen moet weten.
Kinderen van de clubs zingen voor ons:

Maak een vrolijk geluid

Diep, diep, diep als de zee

Kom aan boord
We zingen: Heer ik kom tot u

Heer, ik kom tot U,

hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu,

en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,

kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer,

en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,

zondig en onrein.

O, Jezus raak mij aan,

van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,

vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort

mijn bede tot U.

Voorbede, stil gebed en zingend het Onze Vader

We geven onze gaven

Tijdens het geven van onze gaven speelt het combo enkele bekende liederen.

Zing maar lekker mee!

Slotlied: Joh. de Heer 571: 1, 2 en 3

O, liefde Gods, oneindig groot,

Ver boven ons verstand.

Die zondaars weer een weg ontsloot,

Naar 't hemels Vaderland!

Daartoe zond God van 's hemels troon,

Tot 's mensen heil Zijn een'ge Zoon.

Ja! amen, ja! Op Golgotha,

Vond 't mensdom weer gena.

Refrein:

O, welk een vreugde, vreugde, vreugde;

O, welk een vreugde, een kind van God te zijn.

Welzalig die zich is bewust,

Dat Jezus vrede geeft en rust.

Halleluja! Halleluja!

Prijst God voor Zijn genâ.

De Heiland Zelf heeft ons geleerd,

Dat d' eng'len zijn verblijd,

Als één der zondaars zich bekeert,

Tot 's Vaders heerlijkheid.

Zingt daarom blij met d' eng'len saâm,

De lof en eer van Jezus' naam;

Zingt altijd meer, Zijn naam ter eer,

Prijst Jezus, onze Heer!

Refrein
Wij prijzen tot in 's hemels sfeer,

Het Lam, dat voor ons stierf;

Daar leggen w' onze kronen neer,

Voor Hem, die z' ons verwierf.

Dan klinkt met harp en cymbelklank,

Der zaal'gen lof en blijde dank:

Halleluja! Halleluja!

Prijst God voor Zijn genâ.Refrein

We bidden om Gods Zegen

 


Gezinsdiensten 2011:

27 maart 10.45 uur

Ds. J.F.Schuitemaker

22 mei 9.20 uur

Ds. J.C. Oosterwijk uit Wezep

3 juli 9.20 uur

Br. C.J. Kolijn uit Wezep

25 september 9.20 uur

Ds. J.F. Schuitemaker Kerk & school

6 november 9.20 uur

Ds. J.P. van Ark uit Wezep

18 december 9.20 uur

Ds. G. Rodenburg uit Nunspeet


De gezinsdienstcommissie bestaat uit:

Annemieke van Gelder

Alice ten Have

Korine Lans

Alet van Riesen

Eddie Schoonhoven

Angred Uitenbroek

Betty van der VeenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina