Gezond op school met wiskunde luc GheysensDovnload 187.68 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte187.68 Kb.

GEZOND OP SCHOOL MET WISKUNDE

Luc Gheysens


Geert Delaleeuw
vakbegeleiding wiskunde

DPB-Brugge

GEZONDHEIDSEDUCATIE EN WISKUNDE

Het komende schooljaar staat op veel scholen een gezondheidsbeleid centraal. Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke verwacht immers dat alle basis- en secundaire scholen vanaf september 2007 werken aan een actief gezondheidsbeleid. Om de scholen hierbij behulpzaam te zijn heeft de commissie Gezondheidsbevordering bij de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) in april 2007 een website opgestart : www.gezondopschool.be.


Het is aan te bevelen dat er over alle vakken heen aan bewustmaking wordt gewerkt bij jongeren in verband met hun eet- en leefgewoonten. Het vak wiskunde biedt op dit vlak heel wat mogelijkheden: opstellen en interpreteren van statistieken, het berekenen van de BMI (Body Mass Index), aflezen van informatie uit grafieken en diagrammen, uitvoeren van eenvoudig rekenwerk met betrekking tot thema’s over gezonde voeding en leefgewoonten …
De onderstaande rubrieken geven een aanzet om in de wiskundeles eens aandacht te besteden aan een onderwerp dat aanleunt bij de gezondheidseducatie. De begrippen en websites die in de tekst in het blauw zijn aangeduid, kan je aanklikken om zo direct de overeenkomstige informatie op het Internet te vinden.


1 Body Mass Index

Weeg je teveel? Net te weinig? Of ben je net goed zo?

 

Voor volwassenen vanaf 18 jaar bestaat er een eenvoudige rekensom om dit te weten te komen. Hiervoor gebruikt men de lichaamslengte in meter, en het gewicht uitgedrukt in kilogram. Het resultaat van deze berekening noemen we de Body Mass Index, of korter: BMI Deze index wordt ook wel Quetelet-index genoemd. Zoek eens op wie Quetelet was. 

Met de onderstaande formule bereken je de BMI van mensen tussen 18 en 59 jaar:.

Een volwassene die niet te veel en niet te weinig weegt, heeft een BMI tussen 18 en 25. Wie een BMI heeft hoger dan 25 weegt te veel. Iemand met een BMI lager dan 18 weegt te weinig.


Referentiewaarden:
 te mager

 normaal

 neiging tot overgewicht

 te zwaar

 obesitas, zwaarlijvig
echt gezondheidsprobleem

Bron: Wiskundige aspecten i.v.m. voeding en het menselijk lichaam, een interdisciplinair zelfstudieproject (www.scholennetwerk.be).

Voorbeeld.
De BMI van een vrouw met een lengte van 1m 65 en een gewicht van 65 kg bereken je zo: BMI = 65 / (1.65 x 1.65) = 23.9. Haar BMI is 23,9: ze heeft dus een normaal gewicht.
Opdracht.

Laat alle leerlingen van de klas aan 10 volwassenen hun leeftijd, lichaamslengte (in meter) en gewicht (in kg) vragen. Laat hen daarna van elke persoon de BMI berekenen. Vergelijk klassikaal de gevonden resultaten met de cijfers uit de onderstaande tabel.
Overgewicht en ondergewicht (2004)

Percentage van de bevolking - verdeling volgens de
Body Mass Index
(in % van de totale bevolking)


2004

Extreem ondergewicht

Ondergewicht

Normaal gewicht

Overgewicht

Zwaarlijvigheid

(BMI kleiner dan 18,5)

(BMI tussen 18,5 en 20)

(BMI tussen 20 en 25)

 (BMI tussen 25 en 30)

(BMI hoger dan 30)

Algemeen gemiddelde

3,4%

6,3%

46,2%

31,4%

12,7%

Geslacht

 

 

 

 

 

Man

1,3%

3,8%

44,3%

38,7%

11,9%

Vrouw

5,3%

8,7%

48,2%

24,4%

13,4%

Leeftijdsgroep

 

 

 

 

 

18 tot 24 jaar

10,1%

13,9%

59,8%

13,3%

2,9%

25 tot 34 jaar

4,3%

10,0%

56,7%

22,1%

6,9%

35 tot 44 jaar

2,0%

7,0%

48,7%

30,7%

11,6%

45 tot 54 jaar

2,0%

4,3%

42,0%

37,1%

14,5%

55 tot 64 jaar

1,4%

1,7%

37,6%

38,0%

21,2%

65 tot 74 jaar

1,9%

2,5%

35,4%

41,2%

18,9%

75 jaar en meer

4,6%

4,5%

40,5%

38,0%

12,4%

Bron : Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in samenwerking met de Algemene Directie Statistiek (http://statbel.fgov.be).


Oefening.

Om na te gaan wanneer je een normale BMI hebt, moet je de volgende ongelijkheid oplossen:

met k = (lengte in meter)2 .
Hierbij is x jouw lichaamsgewicht (in kg).

Bereken eens tussen welke waarden jouw lichaamsgewicht mag variëren opdat je een normale BMI zou hebben.

Oefening.

V
erklaar hoe men de volgende grafiek heeft opgesteld. Wat lees je hierop af?


Bron: Wiskundige aspecten i.v.m. voeding en het menselijk lichaam, een interdisciplinair zelfstudieproject (www.scholennetwerk.be).2 Lichaamsbeweging

We stellen vast dat jongeren (o.a. onder invloed van de computer, tv-kijken, studiewerk …), maar zeker ook volwassenen (die hun verplaatsingen meestal met de wagen maken) vaak te weinig lichaamsbeweging hebben.Om het risico voor aandoeningen aan hart en bloedvaten (de zogenaamde cardiovasculaire aandoeningen) te verminderen, geeft de Belgische Cardiologische Liga de volgende aanbevelingen:

- Alle jongeren tussen 6 en 20 jaar moeten elke dag van de week gedurende 60 minuten aan matige lichaamsbeweging doen. Voor mensen die niet actief zijn, wordt aangeraden te beginnen met 30 minuten per dag. Tegelijk moeten twee keer per week intensievere activiteiten beoefend worden, toegespitst op het behoud of de verbetering van de lichaamsconditie.

-Alle volwassenen tussen 20 en 64 jaar moeten drie tot vijf keer per week gedurende 30 minuten aan matige lichaamsbeweging doen. De totale activiteitsduur mag gehaald worden door inspanningsperioden van 10 minuten op te tellen. Daarnaast moeten de volwassenen twee tot drie keer per week oefeningen doen om hun kracht, hun soepelheid en de toestand van hun beendergestel te verbeteren of te onderhouden.

- Alle mensen van 65 jaar en ouder moeten lichte tot matige lichaamsbeweging in hun dagelijks leven inbouwen. Bovendien moeten ze oefeningen doen om hun spierkracht, hun soepelheid, hun evenwicht en hun oog-handcoördinatie te onderhouden of te verbeteren.


Bron: www.liguecardiologique.be/nl/Opdracht.

De duur en de intensiteit van de oefening die nodig zijn om meetbare cardiovasculaire effecten te bereiken zijn van die aard dat men er een hartslag mee haalt die gelijk is aan ten minste 70% van de maximale hartslag. Die kan men als volgt ramen: 220 min de leeftijd. Bij iemand van 50 jaar is dat bijvoorbeeld 220 – 50 = 170; de hartslag tijdens de training wordt dan 70% van 170 = 120 keer minuut.
Stel een tabel en een grafiek op voor de hartslag (in functie van de leeftijd) die men best bereikt tijdens trainingsoefeningen opdat er een meetbaar gunstig effect zou optreden voor hart en bloedvaten.
In het Vlaams Gewest geeft 19% van de bevolking aan minstens 4 uur per week intensieve lichaamsbeweging te doen, 60% doet minder dan 4 uur per week aan lichaamsbeweging en 21% doet helemaal niet aan lichaamsbeweging.
Op de onderstaande grafiek staat het percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat aan intensieve lichaamsbeweging doet, per leeftijd en geslacht voor het Vlaams gewest.


Bron : Gezondheidsenquête door Interview, België, 2004 – Vlaams GewestWetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (www.iph.fgov.be)

Opdracht.


Beantwoord de volgende vragen aan de hand van de bovenstaande grafiek.

 1. Hoeveel procent van de ondervraagde vrouwen in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar doet minstens één dag per week intensief aan lichaamsbeweging?

 2. Hoeveel procent van de ondervraagde mannen in de leeftijdscategorie van 65 tot 74 jaar doet minstens één dag per week intensief aan lichaamsbeweging?

 3. De conclusie van deze studie is dat slechts 10% van de vrouwen aangeeft per week minstens 4 uur te besteden aan een intensieve lichaamsbeweging tegen 26% van de mannen. Hoe kom je tot dit besluit via de informatie op de grafiek?


3 Rookgedrag


Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG met website www.vig.be) publiceerde de volgende cijfers over de evolutie van het dagelijks roken bij jongeren, naar leeftijd en geslacht, in de periode 1990-2002.

Jaar

Leeftijd

 

Jongens

 

Meisjes

 

1990

11-12 jaar

 

0%

 

0%

 

 

13-14 jaar

 

3%

 

1%

 

 

15-16 jaar

 

10%

 

8%

 

 

17-18 jaar

 

25%

 

13%

 

 

 

totaal

 

9%

 

6%

1994

11-12 jaar

 

1%

 

0%

 

 

13-14 jaar

 

4%

 

3%

 

 

15-16 jaar

 

21%

 

12%

 

 

17-18 jaar

 

32%

 

17%

 

 

 

totaal

 

14%

 

8%

1996

11-12 jaar

 

1%

 

0%

 

 

13-14 jaar

 

6%

 

5%

 

 

15-16 jaar

 

23%

 

17%

 

 

17-18 jaar

 

35%

 

26%

 

 

 

totaal

 

16%

 

12%

1998

11-12 jaar

 

1%

 

0%

 

 

13-14 jaar

 

6%

 

5%

 

 

15-16 jaar

 

21%

 

20%

 

 

17-18 jaar

 

31%

 

30%

 

 

 

totaal

 

15%

 

14%

 

 

 

 

 

 

 

2000

11-12 jaar

 

1%

 

0%

 

 

13-14 jaar

 

5%

 

4%

 

 

15-16 jaar

 

19%

 

15%

 

 

17-18 jaar

 

31%

 

29%

 

 

 

totaal

 

13%

 

12%

 

 

 

 

 

 

 

2002

11-12 jaar

 

0%

 

0%

 

 

13-14 jaar

 

5%

 

3%

 

 

15-16 jaar

 

19%

 

18%

 

 

17-18 jaar

 

30%

 

27%

 

 

 

totaal

 

14%

 

12%

Opdracht.

Teken aan de hand van deze tabel een grafiek waaruit de evolutie blijkt van het rookgedrag bij jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 15-16 jaar. Gebruik hiervoor twee verschillende kleuren (jongens en meisjes) en plaats op de horizontale as de jaartallen 1990, 1994, 1996, 1998, 2000 en 2002.

Wat kan je hieruit besluiten? 1. Begin de dag met een gezond ontbijt

De laatste jaren zijn de eetgewoonten van de Belg gevoelig veranderd. In heel wat gezinnen van tweeverdieners met kinderen wordt er minder tijd vrijgemaakt voor gezamenlijke maaltijden. De opkomst van fast food restaurants zorgt er voor dat het eetgebeuren steeds meer een individuele aangelegenheid wordt.


In het tijdschrift Klasse voor jongeren (www.klasse.be) verscheen de volgende bijdrage over het ontbijtgedrag bij jongeren :

1 op 10 jongeren tussen 15 en 18 ontbijt NOOIT. Hoe ouder, hoe minder vaak een dagelijks ontbijt. In het aso neemt twee derde van de leerlingen elke dag een ontbijt. In het tso zijn dat er iets meer dan de helft en in het bso amper de helft.

En als we ontbijten, wat eten we dan zoal? De grote broodeters zitten in het beroepsonderwijs, op de voet gevolgd door die van het tso. Bruin brood is in het algemeen iets populairder dan wit: bijna drie op vijf jongeren eet dagelijks 1 of meer keer bruin brood. Vooral in het aso kiezen ze voor bruin. Bruin brood is veel gezonder dan wit: er zitten meer vezels in en het verteert trager zodat je minder vlug honger krijgt.

Een goed ontbijt is nodig om de dag door te komen. Het levert zowat een KWART van de energie die een mens op een dag nodig heeft. Zonder ontbijt krijg je een slap en hongerig gevoel. Tijdens je slaap heb je immers heel wat energie verbruikt. Knikkebollen tijdens de wiskundeles heeft dus meer met je overgeslagen ontbijt dan met een saaie les te maken.
In het kader van het HBSC-project (Health Behaviour in School-aged Children - www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be), onderzocht men aan de Universiteit Gent hoeveel jongeren regelmatig of dagelijks een ontbijt nemen. Hieronder staan de resultaten.


Bron : http://users.ugent.be/~cvereeck/hbsc/

De tekst is niet meer beschikbaar via deze link.

Opdracht.

Bespreek de resultaten uit deze twee tabellen.

Zijn er opvallende verschillen tussen jongens en meisjes?

Zijn er opvallende verschillen tussen aso-, tso- en bso-leerlingen?

Hoe zou je deze cijfers op een grafiek kunnen voorstellen?

Organiseer een enquête over het ontbijtgedrag op jouw school en vergelijk de resultaten met de cijfers uit de bovenstaande tabellen.


 1. Alcohol en drugs

De Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD – website: www.vad.be) hield de voorbije jaren een bevraging bij Vlaamse leerlingen in het kader van een drugbeleid op school.


Tussen januari 1999 en juni 2006 namen al 707 scholen en 332.737 leerlingen deel aan de leerlingenbevraging. Het meest recente syntheserapport gaat over het schooljaar 2005-2006. Tijdens dat schooljaar hebben 38.357 leerlingen uit 64 scholen de vragenlijst ingevuld. Uit deze vragenlijsten werd een steekproef van 1.589 leerlingen genomen die representatief is voor alle jongeren in het eerste tot en met zesde jaar secundair onderwijs (aso, tso en bso) in Vlaanderen.

Uit het syntheserapport van de leerlingenbevraging in het schooljaar 2005-2006 halen we de volgende twee grafieken.

Grafiek 1: gebruik van tabak, alcohol, medicatie, cannabis


en andere illegale drugs (schooljaar 2005-2006)


Grafiek 2: evolutie in ooit-gebruik van tabak, alcohol, medicatie en cannabis

Opdracht.

Welke positieve en/of negatieve conclusies kan je uit beide grafieken trekken?

Zoek in het rapport of er betekenisvolle verschillen werden opgetekend tussen jongens en meisjes.

Zoek in het rapport of er betekenisvolle verschillen waren tussen aso-, tso- en bso-leerlingen.

Je vindt het rapport op :www.vad.be/alcohol_drugs/dossiers_onderzoek/cijfers_middelengebruik/syntheserapport.html .


6 Gezonde voeding

In de Gazet van Antwerpen verscheen een artikel met de sprekende titel : ‘Bijna één Belg op twee heeft overgewicht’ (http://www.gva.be/dossiers/-o/overgewicht/dossier.asp). In dit artikel staat ook een lijstje met dikmakers, gezonde alternatieven en een voorbeeld van een menu dat gezond is samengesteld. Men vermeldt de volgende aanbevolen hoeveelheid calorieën:

- 2.600 Kcal per dag voor een man;
- 2.400 Kcal per dag voor een vrouw.
In verband met een gezonde levensstijl (voeding en lichaamsbeweging) verwijst men vaak naar de actieve voedingsdriehoek:


Bron : Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (www.vig.be)


Voor alle onderdelen van de actieve voedingsdriehoek zijn fiches gemaakt.
U kunt ze hier in pdf-formaat downloaden door hieronder de gewenste rubriek aan te klikken:


 • Lichaamsbeweging

 • Water of vocht

 • Graanproducten en aardappelen

 • Groenten

 • Fruit

 • Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten

 • Vlees, vis, eieren en vervangproducten

 • Smeer- en bereidingsvet

 • Restgroep

Op www.cm-fit.be staat bij de rubriek ‘Gezondheidstesten’ een digitale CM-eetwijzer. Dit is een caloriewijzer waar je bijvoorbeeld de rubriek ‘Dranken’ kunt aanklikken. Bij elke soort drank staat het aantal Kcal vermeld en door op de gewenste dranksoort te klikken, verschijnt een lijstje met beweegactiviteiten die nodig zijn om het gekozen voedingsmiddel te verbranden.Om bijvoorbeeld de calorieën in een glas cola van 25 cl te verbranden, moet men 25 minuten fietsen of 29 minuten wandelen.


Opdracht.

Zoek eens op met behulp van de digitale CM-eetwijzer hoeveel minuten men moet wandelen of fietsen om de ingenomen calorieën te verbranden bij het gebruik van de volgende voedingsstoffen:

Aantal minuten wandelen

Aantal minuten fietsen

100 gram frietjes100 gram melkchocolade met nootjes100 gram zeevruchtensalade1 appel van 150 gram2 hard gekookte eieren150 gram bereide filet americain50 gram rauwe wortelen en 50 gram rauwe tomaten


Opdracht.Peter is een student van 18 jaar die heeft opgeschreven wat hij op een bepaalde dag zoal heeft gegeten en gedronken. Bereken via de CM-eetwijzer bij elke rubriek hoeveel Kcal dit oplevert en bereken het totaal aantal Kcal. Bereikt hij de aanbevolen hoeveelheid (2600 Kcal)?


Ontbijt

Aantal Kcal


25 cl ongezoet sinaasappelsap
50 gram volkorenbrood
1 croissant (30 gram)
75 gram ongesuikerde muesli
25 gram konfituur

Middagmaal

150 gram frietjes
100 gram gerookte zalm
50 gram tomaten
20 gram komkommer
20 gram rauwe wortelen
1 sauslepel mayonaise
1 cola light (25 cl)
100 gram vanille roomijs

Namiddag

1 appel (150 gram)


Avondmaal
200 gram wit brood
100 gram gekookte ham
50 gram smeerkaas
2 glazen rode wijn van 12,5 cl


In de loop van de dag
1 liter plat waterTOTAALMaak een lijstje op van wat je zelf gisteren hebt gegeten en bereken hoeveel kilocalorieën dit opleverde.7 Jongeren en seksualiteit

Over de leeftijd waarop jongeren in Vlaanderen voor het eerst seksuele omgang hebben, is tot op heden weinig onderzoek verricht.


Sensoa, het Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en hiv, (http://www.sensoa.be/) publiceerde in dit verband in juli 2005 een artikel ‘Feiten en cijfers: Jongeren en seksualiteit’. Men stelt hierin vast dat het niet zo eenvoudig is om een duidelijk beeld te krijgen van de leeftijd waarop jongeren voor het eerst geslachtsgemeenschap hebben. Vooral jongens blijken immers bij een dergelijk onderzoek minder waarheidsgetrouwe antwoorden te geven. Het feit dat ze bezorgd zijn over hun status zou hiervoor een reden zijn.
In dat artikel staat de volgende grafiek met het percentage jongeren dat ooit geslachtsgemeenschap had. De cijfers komen uit een onderzoek van de Universiteit Gent (Maes, L. & Vereecken, C. (2002) Jongeren en gezondheid: resultaten voor 2002 – http://www.hbsc.org/).

Opdracht.

Welke besluiten kan je trekken uit deze grafiek voor wat de leeftijd en het geslacht betreft?

Ook over het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) werd onderzoek verricht door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (http://www.iph.fgov.be/). Door het feit dat mensen seksueel actief zijn zonder dat ze een vaste relatie hebben, neemt het risico op soa’s toe.


Opdracht.

Hieronder staan de twee grafieken met het percentage van de bevolking (15 jaar of ouder, seksueel actief zonder vaste relatie) dat potentieel een risico loopt op soa’s volgens geslacht en leeftijd voor het Vlaams gewest (grafiek 1) en het Brussels gewest (grafiek 2).

Wat stel je vast? Welke mogelijke verklaring kan je hiervoor geven?

Grafiek 1 (Vlaams gewest)Grafiek 2 (Brussels gewest)


Bron : Gezondheidsenquête, België 2004 – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

8 De BAC-formule (Bloed Alcohol Concentratie)
Bron: www.scholennetwerk.be - vakoverschrijdend project ‘Rijden Onder Invloed’.
Widmark heeft een formule opgesteld om op basis van een aantal parameters de bloedalcoholconcentratie (BAC) te voorspellen.
De formule van Widmark wordt gegeven door:

In formulevorm:


In de teller zien we:

 • n: aantal gedronken glazen bier, wijn, alcoholpops, …

 • V: volume per glas in cl

 • p: alcoholpercentage

 • 1 cl alcohol = 8 g

In de noemer zien we: • m: lichaamsmassa in kg

 • r-factor of Widmarkfactor (0,68 voor mannen en 0,55 voor vrouwen)

 • 1 kg bloed = liter bloed

De afbraak van alcohol wordt aangegeven door: • t: tijd in uren

 • -factor of verteringsfactor met gemiddelde waarde promille per uur

Lichaamsmassa bestaat uit spieren, organen, bloed, bot, vet, … Bot en vet absorberen geen alcohol. Er zal dus slechts een deel van de lichaamsmassa alcohol absorberen. De totale massa wordt daarom met een reductiefactor vermenigvuldigd (de r-factor). Deze factor is individueel bepaald. Meestal wordt de gemiddelde waarde gebruikt: voor mannen is dit 0,68 en voor vrouwen 0,55.
Enzymen zorgen voor vertering van alcohol. Deze verteringsfactor is ook persoons-gebonden. Meestal nemen we de gemiddelde waarde van .
In België is de toegestane BAC-waarde = promille.

Enkele toepassingen van de BAC-formule
Een man drinkt 6 glazen bier van 25 cl op 3 uur tijd. Het alcoholgehalte is 4,5 %.

, met andere woorden:
de functie drukt, afhankelijk van de lichaamsmassa x (in kg), de BAC (in promille) uit van een man die 6 glazen bier van 25 cl (met een alcoholgehalte van 4,5 %) uitdrinkt in 3 uur tijd.
We kunnen de grafiek van deze functie door onze grafische rekenmachine laten construeren:Hiermee kunnen we gemakkelijk de volgende vragen beantwoorden:
 1. Als een man van 75 kg 6 glazen bier van 25 cl (met alcoholgehalte van 4,5 %) in 3 uur uitdrinkt, waaraan is dan zijn BAC gelijk?Voor een man van 75 kg bekom je: BAC = 0,607 promille.
 1. Als een man 6 glazen bier van 25 cl (met alcoholgehalte van 4,5 %) in 3 uur uitdrinkt, hoeveel moet hij dan minstens wegen om met de wagen te mogen rijden?Hij moet ten minste 83 kg wegen om met de wagen te mogen rijden. 1. Geef de BAC-waarden voor mannen met een gewichtsmassa tussen 60 kg en 80 kg (uiteraard weer in dezelfde omstandigheden, namelijk: 6 glazen bier van 25 cl met alcoholgehalte 4,5 % in 3 uur tijd).


Opdracht.

Beantwoord nu zelf de volgende vragen.


BAC-formule voor een vrouw

 1. Een vrouw drinkt 6 glazen bier van 25 cl op 3 uur tijd. Het alcoholgehalte is 4,5 %.
  Druk de BAC (in promille) uit in functie van de lichaamsmassa (in kg). 2. Hoeveel bedraagt in die omstandigheden de BAC-waarde voor een vrouw van 70 kg? 3. Hoeveel moet een vrouw minstens wegen om in die omstandigheden niet strafbaar te zijn?


Tijd als variabele

Een man van 70 kg drinkt 6 glazen bier van 25 cl met 4,5 % alcoholgehalte.
 1. Stel het functievoorschrift op dat de BAC (in promille) uitdrukt in functie van de tijd (in uur).
 1. Na hoeveel uur is die man niet meer strafbaar?Aantal drankjes als variabele

Een man van 80 kg drinkt gespreid over twee uur een aantal pintjes bier (25 cl, met 4,5 % alcoholgehalte) op café.
 1. Stel het functievoorschrift op dat de BAC (in promille) uitdrukt in functie van het aantal pintjes.

7. Hoeveel pintjes mag die man drinken om niet strafbaar te zijn?Geciteerde websites en artikels
1 op 10 jongeren tussen 15 en 18 ontbijt NOOIT, tijdschrift Klasse, www.klasse.be .
Bevraging bij Vlaamse leerlingen in het kader van een drugbeleid op school, De Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD), www.vad.be.
Syntheserapport van de leerlingenbevraging in het schooljaar 2005-2006: www.vad.be/alcohol_drugs/dossiers_onderzoek/cijfers_middelengebruik/syntheserapport.html .
Bijna één Belg op twee heeft overgewicht, een artikel in de Gazet van Antwerpen, http://www.gva.be/dossiers/-o/overgewicht/dossier.asp.
Digitale CM-eetwijzer (Christelijke Mutualiteit), www.cm-fit.be en http://www.ziekenfonds.net/eetwijzer/Flash/eetwijzerNL.html .
Evolutie van het dagelijks roken bij jongeren, website van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG), www.vig.be.
Feiten en cijfers: Jongeren en seksualiteit, website van Sensoa, het Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en hiv, www.sensoa.be .
Gezondheidsbeleid, website van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), www.gezondopschool.be
Gezondheidsenquête door Interview, België, 2004 – Vlaams Gewest, Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, www.iph.fgov.be.
Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in samenwerking met de Algemene Directie Statistiek, http://statbel.fgov.be.
HBSC-project (Health Behaviour in School-aged Children), een onderzoeksproject van de Universiteit Gent, www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be.
Informatie over aandoeningen aan hart en bloedvaten, website van de Belgische Cardiologische Liga, www.liguecardiologique.be/nl/
Maes, L. & Vereecken, C., Jongeren en gezondheid, resultaten voor 2002, www.hbsc.org .
Onderzoek over het risico op sexueel overdraagbare aandoeningen, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, www.iph.fgov.be .
Rijden Onder Invloed, een vakoverschrijdend project, website van de Universiteit Hasselt, www.scholennetwerk.be.
Wiskundige aspecten i.v.m. voeding en het menselijk lichaam, een interdisciplinair zelfstudieproject, website van de Universiteit Hasselt, www.scholennetwerk.be.: wiskunde
wiskunde -> Deze opdracht is een extra grote opdracht die ook meer tijd zal kosten dan de andere opdrachten. Je kunt
wiskunde -> Vraag 1: Vul het goede getal in: a 2 km = … dam e 300 mm = … dm b 30 dam = … cm f 4000 dm = … m c 7 hm = … m g 15000 m = … km d 6 km = … mm h 400 000 cm = … dam Vraag 2
wiskunde -> Werkblad klas 4 vmbo basis Begin-, stijg- & daalgetal
wiskunde -> Verbetersleutel : De wondere wereld der getallen Oefening 1
wiskunde -> Negatieve getallen: getallen onder nul, bijvoorbeeld -1, -45, -1023 of -102 203
wiskunde -> Antwoorden Algebra boekje 1
wiskunde -> Hoofdstuk 5, kern 2
wiskunde -> Studiewijzer vwo 2 hoofdstuk 2
wiskunde -> Geschiedenis van het getal Pi ( π ) Antwoordenboekje Opdracht 2
wiskunde -> Hoofdstuk 1, vwo2, Getal en Ruimte Rekenen met letters
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina