Gids: Pim Ruim op tijd ontmoette ik Carina, Ellen, Anton en Tom op de afgesproken plek gelegen aan de Buitenring teDovnload 17.21 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte17.21 Kb.
Zaterdag 20 september 2014: Excursie Oostvaardersplassen

Gids: Pim

Ruim op tijd ontmoette ik Carina, Ellen, Anton en Tom op de afgesproken plek gelegen aan de Buitenring te Almere. Het was overduidelijk: het was mistig tot zeer mistig. Ik besloot de voorgenomen route in omgekeerde volgorde af te leggen.

Even later reden we over de Oostvaardersdijk richting Lelystad. De Oostvaardersplassen aan de rechterzijde waren in een dikke nevel gehuld. We parkeerden nabij het Julianapad en wandelden naar de vogelkijkhut. Onderweg zagen we diverse prachtige baardmannetjes die zich tegoed deden aan het veelvuldig aanwezige rietzaad. We zouden vandaag nog vele tientallen baardmannetjes zien die in grote familieverbanden al tingelend boven de uitgestrekte rietvelden vlogen.In de hut dronken we een kop koffie of thee en zagen enkele witgatjes langs de waterkant. Een grote zilverreiger stond parmantig in het ondiepe water. Soms hoorde we een ijzingwekkend gegil dat werd geproduceerd door waterrallen.

Langs de Knardijk graasden twee reeën die in de Oostvaardersplassen zeldzaam zijn en meer leven in de randgebieden. Gaaien maakten voedselvluchten. We parkeerden de auto bij het bezoekerscentrum en maakten de wandeling naar de vogelkijkhut De Zeearend. De mist bleek hardnekkig, soms leek even de zon erdoor heen te prikken, maar deze moest toch het onderspit delven.

Vanuit de kijkhut kun je normaliter kilometers ver kijken, echter het zicht was nu amper vijftig meter. Een tjiftjaf die bij de ramen op zoek was naar insecten zorgde voor enig vertier. Bij het verlaten van de hut scharrelde een late grasmus door de vegetatie.

Tijdens de wandeling zagen we een dozijn groenlingen en waren buizerds in bomen aan het wachten op betere tijden. We hoorden puttertjes en zagen ze vervolgens in een boom zitten echter de mist wist zelfs deze felgekleurde vogels hun kleuren te ontnemen. Vanaf een bruggetje leken vele karpers wel aan het bedelen voor een stukje brood. Een grote zilverreiger was actief aan het foerageren.

In het bezoekerscentrum zagen we dan eindelijk een zeearend, helaas betrof het hier een opgezet exemplaar. Tijdens het nuttigen van de koffie respectievelijk sinas vlogen er wederom baardmannetjes over. Op de naastgelegen Keersluisplas dobberden vele grauwe ganzen en honderden slobeenden.

Het Oostvaardersveld dat recentelijk op de schop was geweest voegde nog enkele bergeenden en Nijlganzen toe aan de daglijst. De zon kwam weer voorzichtig tevoorschijn, maar dit bleek slechts schone schijn: vanaf de Grote Praambult bleek dat het helemaal dichttrok.

Op een naastgelegen veld was een ooievaar waarschijnlijk aan het jagen op kikkers. Aan de horizon zagen we waarschijnlijk een jonge zeearend in de mist zitten, maar door de slechte waarnemersomstandigheden wisten we dit niet geheel zeker. Wel konden we met moeite het enorme zeearendnest zien. Sinds 2006 broeden er zeearenden in de Oostvaardersplassen.

Naast houtduiven vlogen er ook wat holenduiven heen en weer. Op de vlakte zagen we honderden edelherten. Normaal is de bronstperiode zo eind september al volop aan de gang en kun je de herten horen burlen, maar mogelijk door het zomerse weer van de afgelopen week was het opvallend stil. Er zaten tevens tientallen Heckrunderen en eerder zagen we al een groep konikpaarden.

Eigenlijk zat de excursie erop, maar we besloten nog een spreekwoordelijk toetje te nuttigen in en langs het bezoekerscentrum aan de Almerezijde van de Oostvaardersplassen. Hier foerageerde een lepelaar met een gebroken vleugel, deze zal de winter niet doorbrengen in Mauritanië en waarschijnlijk sterven als het te koud wordt.

Op de vlakte zagen we vele brandganzen, een Indische gans en een enkele grote Canadese gans. Ook zagen we hier de eerste kluten van de dag evenals een mooie slechtvalk. In een boom tegenover het bezoekerscentrum zat een boomvalk.

Hoe ik mijn ogen ook pijnigde ik kon niet door de mist heen kijken om een zeearend te ontdekken. Met een ferme handdruk namen we afscheid van elkaar na een mistige maar desalniettemin succesvolle excursie.Terwijl ik ruim anderhalf uur later alweer vruchteloos aan het zoeken was naar een Bonapartes strandloper elders in Flevoland kreeg ik de volgende sms binnen van de Nederlandse-Arubaanse delegatie: “Het saucijzenbroodje was nog niet op of daar zweefden twee prachtige zeearenden recht boven het bezoekerscentrum! Nogmaals bedankt! Carina, Ellen, Anton en Tom”.

Dodaars

Fuut

Aalscholver

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Ooievaar

Lepelaar

Knobbelzwaan

Grauwe gans

Grote Canadese gans

Brandgans

Bergeend

Nijlgans

Indische gans

Wilde eend

Krakeend

Slobeend

Smient

Wintertaling

Tafeleend

Kuifeend

Bruine kiekendief

Buizerd

Boomvalk

Slechtvalk

Waterral

Meerkoet

Kluut

Witgat

Watersnip

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Holenduif

Houtduif

Grote bonte specht

Graspieper

Boerenzwaluw

Witte kwikstaart

Winterkoning

Heggenmus

Roodborst

Zanglijster

Merel

Grasmus

Tjiftjaf

Koolmees

Pimpelmees

Matkop

Staartmees

Baardman

Boomklever

Boomkruiper

Ekster

Gaai

Zwarte kraai

Spreeuw

Vink

Putter

Groenling

Rietgors
Ree

Edelhert

Konikpaard

Heckrund

Konijn
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina