Gma geel stelt u voor de : 26ste centraal kempense handelsbeurs van vrijdag 23. 09. 05 t e. m zondag 02. 10. 05 WaarDovnload 22.22 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte22.22 Kb.

GMA - GEEL STELT U VOOR DE :
26ste CENTRAAL KEMPENSE HANDELSBEURS
van vrijdag 23.09.05 t.e.m. zondag 02.10.05
Waar:

De 26ste CENTRAAL KEMPENSE HANDELSBEURS gaat door op het terrein

“ DE LEUNEN” – aan de RING in GEEL. ( naast het voetbalstadion van Verbroedering Geel)
Openingsuren:

Vrijdag 23 september 2005 van 18 u. – 21 u.

Zaterdag 24 september 2005 van 13 u. – 20 u.

Zondag 25 september 2005 van 13 u. – 20 u.

Maandag 26 september 2005 van 14 u. – 21 u.

dinsdag 27 september 2005 van 14 u. – 21 u.

Woensdag 28 september 2005 van 14 u. – 19 u.

Donderdag 29 september 2005 van 14 u. – 21 u.

Vrijdag 30 september 2005 van 14 u. – 21 u.

Zaterdag 01 oktober 2005 van 13 u. – 20 u.

Zondag 02 oktober 2005 van 13 u. – 18 u.

Standen/Tarieven:

Rijstanden: 50,00 €/m²

Hoekstanden / stand met 2 voorzichten: 55,00 €/m²
Op deze prijzen wordt korting toegestaan als volgt : vanaf 50m² : - 5%

vanaf 100 m² : - 10%Inschrijvingen:

Het inschrijvingsformulier in bijlage moet duidelijk en volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aan de inrichters terugbezorgd worden.


De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van het volledig ingevuld inschrijvingsformulier en betaling van de voorschotfaktuur ten belope van 30% van de totale kostenraming en betaling van de waarborgsom.
Exposanten van de vorige beurs hebben voorrang bij het kiezen van een nieuwe stand t.e.m. 20.02.2005
Standenverhuring en inlichtingen zijn te bekomen op ons secretariaat tijdens de kantooruren van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 :

Diestseweg 63, 2440 GEEL

Tel: 014/58.00.88

Fax: 014/58.38.29

E-Mail: info@handelsbeursgeel.be
INSCHRIJVINGSFORMULIER
26e CENTRAAL – KEMPISCHE HANDELSBEURS

v.z.w. GMA GEELSE MIDDENSTANDSAKTIVITEITEN

Diestseweg 63, 2440 GEEL - Tel 014/58.00.88 - Fax : 014/58.38.29 -

BTW BE 0436.884.733 A.B.K. 111-2222224-48info@handelsbeursgeel.be - www.handelsbeursgeel.be
FIRMA : …………………………………………………………………………………………

ADRES : …………………………………………………………………………………………

POSTCODE : …………….. GEMEENTE: ………………………………………………….

TEL. : ……………….. FAX : ………………………... E-MAIL: ……………………………

BTW nr. : ……………………………… BANKREKENING : ………………………………..


  1. Ik nam kennis van het algemeen reglement van de 26e Centraal Kempense Handelsbeurs te Geel, op de Leunen. Ik schrijf hiermee in als deelnemende exposant voor stand (s) nr(s) : …………………………….

De stand wordt toegewezen na ondertekening van het inschrijvingsformulier en de betaling van 30% van het standgeld en van de waarborgsom van 125,00 euro. Het definitieve standnummer zal U bevestigd worden bij betaling van het saldo van het standgeld. Dit factuur moet vereffend worden vóór 15/08/2005.


  1. Ik zal volgende producten en merken tentoonstellen : ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..


  1. Elke exposant betaalt 8,00 euro per gehuurde stand voor zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering wordt verrekend via de waarborgsom.
  1. De verzekering tegen brand van de inboedel en de tentoongestelde goederen kost +/- 4%0. Ik wens verzekerd te zijn voor het volgende bedrag:

………………………………………………………………………………… euro

Deze verzekering dekt enkel de inboedel en goederen vermeld in BIJGEVOEGDE LIJST VAN TENTOONGESTELDE GOEDEREN.
  1. ELEKTRICITEIT: Elke exposant geeft hier het aantal lampen en spots op en eventueel het vermogen van de motoren:

Aantal spots : ………………. Totaal vermogen in Watt: …………………………

Aantal motoren: ………………. Totaal vermogen in Watt: …………………………
  1. WATER : Wateraansluiting en verbruik zal aangerekend worden op de definitieve factuur.

Ik wens JA - NEEN wateraansluiting


  1. TELEFOON : De mogelijkheid bestaat om telefoon, fax of datalijn te bekomen met eigen nummer. Ik wens JA/NEEN telefoon - fax – data-aansluiting. De kosten van aansluiting en gebruik, worden doorgerekend op basis van de Belgacom rekening .  1. Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier, verklaar ik mij akkoord met art A t.e.m. art L van

HET ALGEMEEN REGLEMENT van de 26e Centraal Kempense Handelsbeurs te Geel.
FIRMASTEMPEL: Datum en handtekening van de deelnemer

+ Naam in drukletters,

INSCHRIJVINGSFORMULIER

VERZEKERING ALLE RISICO’S

Ondergetekende bevestigt het afstand van verhaal voortkomend in het deelnemingsreglement en verklaart dat de waarden opgegeven op dit document toereikend zijn:
Plaats van vertrek: ……………………………………………..

Plaats van terugkeer: …………………………………………..

De, ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………


naam en functie van de ondertekenaar Handtekening

die daartoe juridisch gemachtigd is.
Gelieve dit formulier met drukletters of met de schrijfmachine in te vullen


VOLLEDIGE EN GEDETAILLEERDE INVENTARIS VAN DE TE VERZEKEREN VOORWERPEN MET INBEGRIP VAN DE INBOEDEL EN DE INRICHTING VAN DE STAND ( in eigendom of gehuurd)

Aantal Eenheidsprijs


Voorwerpen Aanduiding van de voorwerpen Merk of type ( kostprijs franco

Expohal)


…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

…………… ……………………………………….. ……………… ………………….

Bij plaatsgebrek, gelieve bijkomend blad te gebruiken
(*) Gelieve de geëmailleerde en/of inzonderheid breekbare of broze voorwerpen aan te duiden met “*”

N.B.: Om geldig te zijn dient dit formulier, behoorlijk en volgens voormelde richtlijnen met drukletters of met de schrijfmachine ingevuld te worden218AR/F/mjcDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina