Goedkeuring Commissie voor fusie staalproducenten Usinor en Arbed/Aceralia nà toezeggingenDovnload 13.33 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.33 Kb.


IP/01/1628

Brussel, 21 november 2001Goedkeuring Commissie voor fusie staalproducenten Usinor en Arbed/Aceralia - nà toezeggingen

De Europese Commissie heeft haar toestemming verleend voor de voorgenomen fusie tussen drie staalbedrijven: het Franse Usinor SA, het Luxemburgse Arbed SA en het Spaanse Aceralia Corporación Siderúrgica SA. Uit deze fusie zal het grootste staalbedrijf ter wereld ontstaan. De Commissie kwam tot de bevinding dat de nieuwe onderneming door deze operatie de macht zou krijgen om daadwerkelijke concurrentie te verhinderen op de EU-markt voor verzinkte staalproducten en op diverse markten voor staaldistributie in Frankrijk en in Spanje en Portugal. De partijen hebben echter toegezegd een aantal activiteiten inzake staalproductie en -distributie af te stoten, hetgeen de bezwaren van de Commissie kon wegnemen. In dit verband merkte Mario Monti, de Commissaris voor concurrentiezaken, op: "Deze zaak bewijst dat de Commissie, bij het beoordelen van fusieoperaties, niet per se de oprichting van grote ondernemingen wil beletten, maar enkel er voor wil zorgen dat de markten op de lange termijn concurrerend genoeg blijven zodat consumenten het voordeel hebben van voldoende keuze, innovatie en concurrerende prijzen".

Bij deze operatie worden alle activiteiten van Aceralia, Arbed en Usinor gefuseerd tot één enkele nieuwe vennootschap, met de voorlopige naam NewCo Steel. Newco, met een totale ruwstaalproductie van naar raming zo'n 45 miljoen ton, zal actief zijn in nagenoeg alle sectoren van de staalproductie en -distributie. Bij de activiteiten van de partijen is van overlapping vooral sprake bij de productie van platte staalproducten en bij de distributie van koolstofstaal.

Op 19 juli 2001 stelde de Commissie op grond van het EGKS-Verdrag een grondig onderzoek in voor de volgende productmarkten: warmgewalste platte staalproducten, koudgewalste platte staalproducten, kwartoplaten, verpakkingsstaal, verzinkt staal, met organische verbindingen bekleed koolstofstaal, roestvast staal en de desbetreffende distributiemarkten. Na een uitgebreid marktonderzoek en een grondig onderzoek van de argumenten van de partijen kwam de Commissie tot de conclusie dat de operatie de partijen de macht zou geven om daadwerkelijke concurrentie te verhinderen op de markten voor verzinkte platte koolstofstaalproducten en op bepaalde markten voor staaldistributie in Frankrijk en in Spanje en Portugal.

In 2000 bedroeg de omzet voor verzinkt staal 21 miljoen ton in de EU, of zo'n 30% van de totale EU-omzet voor platte koolstofstaalproducten. Verzinkt staal wordt overwegend uit koudgewalst koolstofstaal vervaardigd, via twee verschillende productieprocédés: thermisch verzinken en elektrisch verzinken. Zowel thermisch als elektrisch verzinkt staal wordt in een aantal bedrijfstakken gebruikt, maar vooral in de automobielindustrie en de bouwsector. De automobielindustrie, die veruit de hoogste kwaliteitseisen stelt, is goed voor meer dan 50% van de totale omzet op deze markt.

Op de markt voor verzinkt staal zou Newco de onbetwiste marktleider zijn, met marktaandelen die qua capaciteit, productie en omzet veel hoger zouden liggen dan die van zijn belangrijkste concurrenten.

Daarnaast zouden factoren zoals de huidige beperkingen inzake bestaande capaciteit, het ontbreken van levensvatbare alternatieve materialen, de speciale vereisten van bepaalde afnemers (inzonderheid de automobielindustrie) die het voor hen moeilijk maken om van leverancier te veranderen, en het ontbreken van aanzienlijke concurrentiedruk vanwege import, Newco in staat stellen eenzijdig op te treden op de markt voor verzinkt staal.

De staaldistributie vormt dan weer een zeer belangrijk onderdeel van het algemene commerciële beleid van de grote staalproducenten, die alle beschikken over eigen, geïntegreerde distributienetwerken. Wat de markten voor staaldistributie betreft, was de Commissie van oordeel dat de fusie op de volgende markten mededingingsbezwaren zou doen ontstaan: (1) servicecenters voor staal in Frankrijk; (2) servicecenters voor staal in Spanje en Portugal; (3) voorraadhoudende ondernemingen voor platte koolstofstaalproducten in Frankrijk, en (4) centra voor zuurstofsnijden in Frankrijk. Op al deze markten zou de fusieonderneming Newco door haar sterke positie en verticale integratie in staat zijn eenzijdig prijzen vast te stellen en de verschillende sectoren in de staaldistributie te controleren.

Om de mededingingsbezwaren weg te nemen die de Commissie op de markt voor verzinkt staal had vastgesteld, hebben de partijen toegezegd een deel van hun staalproductie af te stoten: Strasbourg en Beautor in Frankrijk, Galmed in Spanje, Dudelange in Luxemburg, Segal in België, Finaverdi in Italië en Lusosider in Portugal. Deze af te stoten activa vertegenwoordigen een productiecapaciteit van meer dan 1,7 miljoen ton verzinkte producten, of zo'n 6% van de markt. Een wezenlijk deel van de omzet van de af te stoten bedrijven bestaat uit leveringen aan de automobielindustrie, een bedrijfstak die bijzonder door de operatie wordt getroffen. Daarnaast deden de partijen, als een verdere oplossing voor de mededingingsbezwaren, de toezegging om koudgewalst plat koolstofstaal (de grondstof voor verzinkt staal) te leveren aan de overnemers van de af te stoten galvaniseringsinstallaties.

Wat de distributiemarkten betreft, zeggen de partijen de afstoting toe van Cofrafer, een servicecenter voor staal in Frankrijk dat op de Franse markt ook actief is in het aanhouden van voorraden en zuurstofsnijden, en van Bamesa, een servicecenter voor staal dat actief is in Spanje en Portugal. Door de afstoting van deze activiteiten zal het aandeel van Newco op de betrokken markten aanzienlijk dalen en krijgen afnemers meer mogelijkheden om concurrentie te laten spelen.

Door dit pakket maatregelen worden de mededingingsbezwaren die de operatie opriep, volledig weggenomen.Achtergrond

Het Franse Usinor is een van de grootste staalproducenten in de Europese Unie en heeft activiteiten in België, Duitsland, Italië, Spanje en de VSA. Het vervaardigt, bewerkt en distribueert staalproducten, in het bijzonder platte koolstofstaalproducten, roestvast staal en andere gelegeerde staalproducten.

Het Luxemburgse Arbed is een andere grote Europese staalproducent, met omvangrijke activiteiten in België, Duitsland, Italië, Spanje en de VSA. Zijn belangrijkste activiteiten zijn de vervaardiging en distributie van staalproducten (waaronder zware en lichte lange producten, platte producten en roestvaste staalproducten), handel in schroot en distributie van enkele grondstoffen voor de staalindustrie (in het bijzonder ferro-legeringen en non-ferrometalen). Arbed heeft ook nog bepaalde andere activiteiten op het gebied van engineering.

Aceralia is een Arbed-dochter. Zij is de grootste staalproducent in Spanje. De onderneming vervaardigt en distribueert platte, lange en bewerkte staalproducten. Zij vervaardigt tevens kleine met koolelektrode gelaste buizen en producten voor het bouwbedrijf; daarnaast voert zij ook omzettingsactiviteiten uit.

NewCo Steel zal een naamloze vennootschap worden naar Luxemburgs recht. NewCo zal al haar aandelen aanbieden in ruil voor het volledige uitstaande aandelenkapitaal van elk van de partijen. Wanneer de beurstransacties met succes zijn afgerond, zullen de aandeelhouders van Aceralia ongeveer 20,1% van Newco bezitten, de aandeelhouders van Arbed ongeveer 23,4% en die van Usinor de overige 56,5%.

De overeenkomst werd ter verkrijging van een negatieve verklaring ingediend, zowel op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS-Verdrag) als van de EG-concentratieverordening, omdat de partijen zowel EGKS-producten vervaardigen als producten die buiten de bevoegdheidssfeer van het EGKS-Verdrag vallen en waarvoor dus het EG-Verdrag van toepassing is. De meeste van de producten waarbij er sprake is van een overlapping in de activiteiten van de partijen, vallen onder het EGKS-Verdrag, met name warmgewalste platte staalproducten, koudgewalste platte staalproducten, kwartoplaten, verpakkingsstaal, verzinkt staal, met organische verbindingen bekleed plaatstaal, roestvast staal en de desbetreffende distributiemarkten. Producten die onder de EG-concentratieverordening vallen, zijn: bouwplaatprofielen, sandwichpanelen voor de bouw, op maat gelaste plaatjes en buizen. Voor deze laatste, niet-EGKS-producten zag de Commissie geen serieuze mededingingsbezwaren. Daarom gaf zij al op 19 juli 2001 tijdens de eerste fase van het onderzoek haar goedkeuring voor dit deel van de operatie.
: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina