GrienLinks sp geacht CollegeDovnload 6.51 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte6.51 Kb.
GrienLinks SP
Geacht College ,
onlangs ontvingen wij van u de notitie over de toekomst van het Fries Museum met

als titel “Een nieuw Fries Museum” – Feiten en verwachtingen.

Op bladzijde 13 van deze notitie schrijft u :”Medio 2002 heeft het Fries Museum het legaat van architect Abe Bonnema aanvaard,zoals aangeboden en geformuleerd door de Stichting Legaat Bonnema” en “’Het Fries Museum accepteerde daarmee niet alleen het bedrag van €18miljoen,maar ook de voorwaarden die de stichting per brief aan deze schenking heeft gesteld. Die voorwaarden luiden : een nieuw Fries Museum op of aan het Zaailand , te ontwerpen ….etc”.
1.De fracties van GrienLinks en de SP concluderen dat de Stichting Legaat Bonnema de

voorwaarden heeft geformuleerd. Is deze conclusie terecht ?
Er is veel commotie ontstaan over de intentie van de nalatenschap van Bonnema. De uitvoerige informatie ,die vorige week over deze zaak in de pers is verschenen, heeft echter bij onze fracties nog meer vragen opgeroepen .
2. Het Stichtingsbestuur kreeg opgelegd de “inspanningsverplichting” tot het

bevorderen van nieuwbouw aan of op het Wilhelminaplein”. Onze fracties

concluderen daaruit dat er van een dwingende eis geen sprake hoeft te zijn en er ook

op de huidige locatie gebouwd of bijgebouwd kan worden. Is deze conclusie juist?
Na het overlijden van de heer Bonnema [9augustus 2001] vindt er een

statutenwijziging plaats van de Bonnemastichting [24 september 2001], waarbij volgens informatie het doel van de stichting werd uitgebreid met de museum-nieuwbouw.
3. Bent u het met ons eens dat het bevorderen van nieuwbouw wezenlijk iets anders is

dan een nadrukkelijk ‘dictaat’ tot nieuwbouw op een ‘aangewezen locatie’, zoals de

statenleden voortdurend wordt voorgehouden?
Tot slot om aan alle onduidelijkheid een eind te maken:
4. Kunnen de Staten in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur inzage krijgen in

de tekst van het testament van Abe Bonnema ,zoals nagelaten aan de stichting

Legaat Bonnema?
In afwachting van uw antwoord :
Noordwolde ,13 februari 2006,
Theo van de Bles – GrienLinks ,

Ad van der Kolk – SP .De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina