Grot het kruis. Geschiedenis: het kruis zo maar een grot ?Dovnload 15.16 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte15.16 Kb.
GROT HET KRUIS.

1.GESCHIEDENIS:

HET KRUIS ZO MAAR EEN GROT ?

“ In naam van het kerkbestuur dezer gemeente neem ik, ondergetekende de eerbiedige vrijheid Ued. met het volgende feit bekend te maken. Voorbijzijnde nacht, ’t zij tussen Dinsdag en Woensdag, heeft men alhier de Kerk bestolen; hierbij eenen brief waarop de ontvreemde voorwerpen aangehaald zijn….”

Woorden van 28 juli 1891, aan de Procureur des Konings te Hasselt, voor ons nog slechts een historisch curiosum. Want wie kent thans de historische achtergronden van de nu wat bouwvallige grot aan de rand van onze gemeente ?. In de nacht van 27 juli op 28 juli van dat gezegende jaar onzer Heren slaagden dieven erin via de sacristie de kerk binnen te dringen. Het bewuste briefje met de ontvreemde voorwerpen erop werd nooit weergevonden. ’s Anderendaags immers ontdekte men heilige hosties op de plaats waar nu de grot gebouwd is, op de stam van een afgezaagde den, die nu nog steeds in de grot bewaard is.

De gedroogde inkt van datzelfde vergeelde document leert ons voorts nog meer : “ De dieven zijn door eenen dikken muur de sacristij binnen gebraakt. Dat zij van goeden stiel zijn en in het bezit van goeden en bestendigen materieel is op al die plaatschen der sacristij en aldaar zichtbaar.

De vinder van de H. speciën was een houthakker uit Schaffen, een zekere Louis Thijs, in de jaren die daarop volgden werd op order van pastoor Bogaerts ter plaatse, samen met de toenmalige plaatselijke bevolking een grot gebouwd. Sinds de bouw van “ Het Kruis “ trok de parochie er elk jaar processiegewijs naartoe, de tweede zondag van juni.

Deze zondag viel samen met de begankenis de Heilige Wivina. Vanaf 1931 werd de processie echter verschoven naar de eerste zondag van augustus. Later door het toenemende verkeer en het gevaar dat daaruit volgt, schafte men de processie af en bleef nog slechts de eucharistieviering behouden. De laatste jaren vindt de eucharistieviering aan Het Kruis plaats op de laatste zaterdag van juli.

Het zou echter jammer zijn indien wij Moderne Deurnenaren niet in ere zouden houden en “ Het Kruis “ zo maar zouden laten afbrokkelen.

Postkaart verstuurd door zuster Amelie naar haar moederoverste in 1934

2. RENOVATIEWERKEN:

De eerste renovatiewerken vonden in 1984 plaats. Men plaatste een nieuwe kruisweg. De vorige kruisweg was een gemetste kruisweg met daarin beeldjes geplaatst, en die was gemaakt door Vinus Severijns ( nonkel van Jef Severijns )

Of daar foto’s van bestaan weten we niet.

De huidige kuisweg werd in 1984 gemaakt door Louis Severijns en Fraçois Luyten, en de keramische beelden werden gemaakt door de Brugse kunstenares Claire Millot.Europees project “Het Kruis”

De kerkfabriek zal ter versterking van het toeristisch, cultuur- en erfgoedbeleid samenwerken in 2011-2012

Aan een ontsluitingsproject van religieus erfgoed in het Hageland van IGO Leuven in het kader van het Europees interegproject IVA “Sociale innovatie in het behoud en ontsluiting van religieus erfgoed”

Kosten van het project : Aan IGO Leuven : 933 euro – aan Monumentenwacht : 4327,56 euro.

De leden van de kerkfabriek verklaren zich akkoord voor de uitvoering van dit project.

Door de onduidelijkheid over wie de eigenaar is van het perceel waarop de grot is gebouwd, wenst de kerkfabriek over te gaan tot aankoop van dit perceel.

De voorzitter zal inlichtingen inwinnen bij de bevoegde notaris.

De onkosten hieraan verbonden zullen ingeschreven worden op de begroting van 2011.

Bezoek van Lieve Nackaerts van IGO Leuven


 • Welke herstelwerken zijn opgenomen in ’t project ? Lieve zal ons hiervan een inventaris opsturen

 • De leden van de kerkfabriek maken eveneens een lijst op van de nodige herstelwerken

 • Moeten voor dit project ook 3 prijsoffertes gevraagd worden ?

 • Lieve zal al de kapelletjes in Deurne fotograferen en opslagen in een databank

Deurne – Diest 27-02-2012

Geachten,

Als kerkfabriek van Sint- Engelbertus zijn we in een europees project gestapt om het kruis ( grot ) te renoveren. Daarom vragen we U een prijsofferte voor deze werken.

Hier volgt de omschrijving van de opdracht. • Kuisen en verven van de binnenkant van de grot.

 • Ontroesten en verven van ijzerwerk in de grot.

 • Plaatsen van ijzeren hek aan de achterkant van de grot.

 • Behandelen van ijzerwerk en houten kruis.

 • Kaalscheren en verwijderen van klimop op de grot.

 • Betonneren en waterdicht maken van de grot.

 • Reinigen en verven van de kruisweg ( 14 staties ).

 • Glas uithalen, ontwasemen en reinigen van de kruisweg ( 14 stuks ).

 • Vloer opbreken, stabilisé opnieuw aanleggen en plaatsen van nieuwe cementdallen.

 • Zitbanken reinigen en terug recht plaatsen.

 • Optie : Plaatsen van 2 EKOL zitbanken.

Organisatie : Kerkfabriek Sint-Engelbertus Deurne-Diest.

Adres : Hasseltsebaan 60

3290 Deurne – Diest

Telefoon: 013/67.21.58

Wij hopen op een spoedig antwoordt.

De secretaris. De voorzitter.Toekenning restauratiewerken ’t Kruis’

Volgende firma’s werden aangeschreven om dit werk uit te voeren : IGO_Leuven – Vlaspit Scherpenheuvel - Wonen en Werken Leuven – St Ferdinand Lummen. We hebben 2 geldige prijsoffertes ontvangen van IGO –Leuven en de Vlaspit Scherpenheuvel. Na de opening van de offertes beslissen de leden van de kerkraad het werk toe te wijzen aan “ De Vlaspit” voor de prijs van 8.500 euro (inclusief btw ) De Vlaspit voorziet nog een afdeklaag met boomschors wat niet voorzien was.Enkele foto’s van de werkenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina