Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina1/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
146 blz


GYMNASTIEKVERENIGINGOEFENING KWEEKT KUNST

HERINNERINGSBOEK1909 - 2009


door Cor van der Toorn

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE
VOORWOORD HERINNERINGSBOEK 1909-2009.
Om maar direct met de deur in huis te vallen, op vrijdag 25 april 2008 kreeg de auteur Cor van der Toorn van de nog maar kort benoemde Voorzitter van O.K.K. Hans van der Krogt het verzoek om voor het honderdjarig bestaan van de Vereniging een Herinneringsboek te schrijven. Aangezien hij al ervaring had opgedaan met zijn vele familieboeken was dit niet geheel nieuw voor hem
Cor was zeer vereerd, hij begon direct met het opvragen van het Archief bij het Secretariaat O.K.K.. Dit was keurig opgeslagen in drie grote verhuisdozen. Boeken met Notulen en Jaarverslagen bleken vanaf de oprichting t//m 1981 uitstekend te zijn bijgehouden. Bovendien waren heel wat programma's van Uitvoeringen, zelfs Receptie- en fotoalbums in de loop der jaren goed bewaard gebleven. Het stof moest er wel van worden afgeblazen.
Het werk in de beginfase beperkte zich tot het uittypen van 72 geschreven Jaarverslagen, alsmede een selectie uit de vele documenten, welke ter beschikking waren gesteld. Vele keren moest de schrijver in zijn auto naar de kopieerwinkel "The Printer" in Den Haag rijden, om van de belangrijkste documenten, artikelen en foto's een bruikbare fotokopie te maken.
De eerste Notulen bestonden uit een Verslag van de Oprichtingsvergadering op maandag 22 november 1909. Het bestuur werd gekozen, het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
Daarna volgde in een ononderbroken reeks in verschillende boeken de geschreven Jaarverslagen t/m 1981. Door deze verslagen in Word uit te typen ontstonden goed leesbare Verslagen, welke de rode draad in dit Herinneringsboek vormen.
Om de tien jaar werd het Jubileum gevierd, de Jubilea van het 25-, 75- en 95 jarig bestaan werden niet overgeslagen. In de meeste gevallen werd behalve een schitterende Uitvoering tevens een deftige Receptie gehouden. De uitvoeringen in 1999 en 2004 waren een groot succes, iedere maand werd iets voor de groepen gedaan! Aangezien het ledental geleidelijk van 30 in 1909 opliep tot plm. 750 leden in 2009, werden deze uitvoeringen steeds beter bezocht.
Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 werden regelmatig de Wedstrijden van de Turnkring voor 's-Gravenhage en omstreken als onderdeel van het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek-Verbond bezocht. Op Hemelvaartsdag 1920 werden deze zelfs in 's-GravenZANDE gehouden. Over de hele bestaansperiode van honderd jaar bleek O.K.K. regelmatig met vele eerste en andere zeer goede Prijzen van de toernooien huiswaarts te keren. Een hulde voor de vele leden welke in de loop der tijd hiervoor gezorgd hebben.
Ná 1940 werden de Turnkring wedstrijden nog aangevuld met Jaarlijkse Uitvoeringen, alsmede Onderlinge Wedstrijden. Door het Gemeentebestuur van 's-Gravenzande werden de Sportkampioenen gehuldigd. In het boek vind de lezer nog een Verslag 1925 van de Turnwedstrijd in Brussel. In 1926 werden Renteloze Aandelen uitgegeven voor de bouw van het eigen Oefenlokaal, dat in 1934 tot stand kwam. In het jaar 1932 deed Heilgymnast Kreuger nog een poging een tweede Gymn. vereniging op te richten, hetgeen uiteindelijk niet lukte. In 1969 werd zowel het Bestuur, als de gehele Vereniging in het zonnetje gezet. De heer Winkelman, welke in 1984 vijftig jaar Voorzitter was, komt uitgebreid aan de orde. Een ieder veel leesplezier toegewenst.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE
COR VAN DER TOORN, GEB 1938; LID 1973 - 2008
Op nadrukkelijk aanraden van zijn actieve buurvrouw Leny Schrijber-Vossenaer uit de Meidoornstraat werd Cor op 1 september 1973 lid van de Heren Conditiegroep onveranderd op maandagavond 21 – 22 uur van Gymnastiekvereniging O.K.K.. te 's-GravenZANDE. In 2008 derhalve twee Jubilea t.w. de leeftijd van 70 jaar, alsmede een lidmaatschap van 35 jaar.
Vanaf 1955 is Cor als Administrateur in dienst bij veel grote Bedrijven. Daarnaast heeft hij wel dertig verschillende sporten beoefend, waaronder: autorijden, fietsen, O.K.K. conditie gymnastiek, hardlopen, langlaufen, tennissport, touwspringen, KNVB competitie voetballen, wadlopen, tien jaar wekelijks wandelen, zaalsporten, zwemmen.
Van 1967 – 1984 was hij getrouwd, uit het huwelijk twee dochters Sonja en Corinne. Hij is veel op vakantie geweest, als auteur heeft hij 25 verschillende familieboeken geschreven.
Een gewone conditietraining bestaat uit: warming-up d.m.v. hardlopen in de zaal. Onder het hardlopen een paar oefeningen, afgesloten met stretch oefeningen. Daarna een grote variëteit geraffineerde grondoefeningen, waarbij alle spieren een beurt krijgen.
Te allen tijde wordt dit gevolgd door een oefenpartij Zaalvoetbal, zaalhandbal, zaalbasketbal, zaalhockey, badminton. Er wordt afgesloten met cool-down oefeningen, waarna men zich een week prettig voelt.
De grondoefeningen worden uitgevoerd onder Ritmische muziek op de bekende blauwe gymnmat of lange mat. Veel hulpmiddelen worden gebruikt zoals de banken, wandrekken, kast, springtouwen, stokken, ballen, hoepels, dynabands, halters.
De grondoefeningen worden ook wel afgewisseld met een circuit van acht stations. Zoveel mogelijk opdrukken, op de bank stappen, bal in de korf gooien, touwspringen.
Tot de sport accommodatie in 's-Gravenzande behoorden: Oefenlokaal Van de Kasteelestraat 22, BB gebouw Oudelandstraat, Sporthal "Westlandhal", Spinel 4. Als sportleiders en -sters kan hij zich herinneren: Jehee, Ankie Verhoef, Diny van den Berg, Thea van den Beukel, Irene Valstar, Eveline Boekestein. Zelfs heeft hij les gehad van Jannie van Geest, Wilma Roumen e.v.a. De namen van de vaste leden van de trimgroep staan elders in dit herinneringsboek vermeld.
Het Gymn jaar werd dikwijls afgesloten met hardlopen op het strand. 's-Gravenzande – Hoek van Holland v.v., op zeer warme dagen werd ook wel gebruik gemaakt van het Beatrixpark voor de Westlandhal, trim- en hardloopbaan rond Julianasportpark, Jeu des Boules.
Aangezien Cor zo goed als nooit verzuimd heeft, komt hij uitgaande van 40 lessen per jaar op een totaal van 35 x 40 = 1.400 conditie trainingen. Hierbij kunnen nog minstens 160 lessen van de middelbare schoolopleiding in Den Haag worden opgeteld.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina