Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina11/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   44

TOESTELLEN aanwezig eind 1927

Een Brug oude


Een Rekstok
Een paar Ringen
Een Haakje voor de ringen
Twee Staanders met koord en twee polsen
Een Loopplank
Twee zeegras Matrassen
Een kokos Matras
Een Kist voor magnesia
Vijfentwintig Staven met kist
Een Brug nieuw.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1928

Het eerste wat we dit jaar gegeven hebben is een gezellige avond op 15 Maart. Deze avond hebben we gegeven met eigen krachten. De Dames deden een tweetal toneelstukjes, terwijl door de Heren Chr. en C. Mondt enige leuke voordrachten naar voren werden gebracht. Verder werd de avond doorgebracht met een gezellig bal.


De Damesleden onzer Vereniging hebben op 24, 25 en 26 Juli een uitstapje gemaakt naar Nijmegen, met de Heer De Willige als leider, daar hebben we de omstreken bezichtigd en genoten van lange wandelingen. In den avond van 26 Juli keerden allen voldaan en met prettige herinneringen aan dit uitstapje in 's-Gravenzande terug.
31 Augustus heeft onze Vereniging medegewerkt aan wedstrijden te Maassluis met 16 Dames, 16 Heren, 8 Meisjes en 8 Jongens Aspiranten. De Heren behaalden aldaar een 1e Prijs met klassikaal brugturnen, terwijl de Jongens aspiranten een 2e Prijs behaalden in een driekamp. Tevens werd ons nog een 3e Prijs toegewezen met den marswedstrijd.
Een week later, dus op 7 September, werd door onze Vereniging medewerking verleend op een Propaganda avond welke door N.D.I. te Naaldwijk georganiseerd was. Op dezen avond werd ook een wedstrijd in hardlopen gehouden. Door den Heer L. van der Kaay werd de 1e Prijs der Heren behaald, Mej. N. van Zon behaalde de 2e Prijs Dames en van de Aspiranten wist den Jongeheer D. Winkelman den 2e Prijs te veroveren.
Zaterdag hierop volgende hebben we een Propaganda avond gegeven op 't Marktplein met medewerking der Muziekvereniging "Kunst en Strijd" te dezer plaatse. Deze avond slaagde uitstekend en de Dames en Meisjes welke met strikjes te koop gingen langs het publiek, wisten de kas der Verg., welke het dan ook ten zeerste nodig had, weer flink aan te vullen.
Enige weken hierna wilden we een bioscoopavond geven op een weiland, welke echter vanwege het slechte weer, niet door kon gaan. Een week later hebben we toen een bioscoopavond gegeven in 't gebouw "Maranatha". Maar van deze avond werd niets overgehouden, doch er moesten nog enkele guldens bij, alvorens de onkosten waren betaald. Dus van deze poging om de kas der Vereniging met enige guldens te vermeerderen kwam niet veel terecht.
Het eigen gebouw waar al zooveel over gesproken is, is nog wel niet in aanbouw, maar we zijn weer meer gevorderd dan verleden jaar. Er is nu een Bazaar comité gevormd en het plan is om in 't najaar van 1929 een Bazaar te houden ten bate van het gebouw. We zullen hopen dat dit een groot succes moge zijn.
Het ledenaantal is ook niet achteruitgegaan dit jaar. Er zijn op 't ogenblik 30 Heren, 24 Dames, 18 grote Meisjes, 37 kleine Meisjes, 26 grote Jongens en 35 kleine Jongens, dit is tezamen 170 leden, tegen verleden jaar 159, dus een vooruitgang van 11 leden.

Terwijl het ledental van de Vereniging toegenomen is, is het werken er niet op achteruitgegaan, er is steeds vooruitgang te bespeuren, ook op dit gebied. De Vereniging heeft zich het afgelopen jaar in steeds toenemende bloei mogen verheugen en met de hoop, dat dit de hierop volgende jaren ook het geval moge zijn, sluit ik dit jaarverslag.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1929

Het eerste wat we dit jaar gegeven hebben is een Uitvoering op 15 – 16 Januari. De Voorzitter opent deze uitvoering met een woord van dank toe te roepen aan de aanwezigen. De Voorzitter zei: "Je zult alle wel weten, dat de Gymnastiekvereniging O.K.K. in het najaar een Bazaar wil houden". Daarna vraagt spreker of ook het publiek van 's-Gravenzande daar wil bijdragen en steunen voor het welslagen der Bazaar.


Enkele weken daarna werd in 's-Gravenzande een avond gehouden voor de Nagelaten betrekkingen van de Stormramp te Hoek van Holland. Een aantal grote Leden van onze Vereniging verleenden hulp voor het welslagen van die avond.
Tweede Pinksterdag heeft onze Vereniging medegewerkt aan de wedstrijd te Rotterdam, uitgeschreven door de Rotterdamsche turnbond voor haar 25-jarig bestaan. Waaraan deelnamen 5 Dames en 6 Heren. De Dames behaalden in de Driekamp de eerste Prijs. Waaronder Mej. R. van der Hout de persoonlijke prijs van de tweede graad wist te behalen met 44 punten. De Heren, die ook goed gewerkt hadden viel het hun bitter tegen, want die werden uitgesloten met de prijzen, waarvoor zij goede punten behaald hadden.
Maar een week ná de wedstrijd wordt aan de Secretaris een vergulde zilveren Medaille toegezonden. Waarbij ook een briefje begeleid was waarop stond: "Van enige vrienden, die Uwe prestatie naar waarde weten te schatten". Van zulke vrienden heeft onze Vereniging er nooit te veel.
Op 29 Juni hebben we een Propaganda gegeven op het Marktplein met medewerking van de Chr. Muziek. Er werd door het dorp gemarcheerd waar enkele grote Jongens met borden liepen. Op de borden stond: "Denk aan de Bazaar" en "Denk weinig maar geeft veel". Daarna werd het turnen begonnen. Er werd goed gewerkt nog bij de kleintjes als bij de grote, alleen bij de Heren werd er slecht gewerkt. Dat kunnen zij veel beter. We kregen nog een extra nummer van de Dames, een prachtige ritmische dans tot slot. Die wel veel succes oogste.
Terwijl er onder het turnen door een aantal borduurstukjes te koop werden aangeboden. Dit geld werd besteed voor nieuwe toestellen, we hebben een brug en een paard gekocht. Deze avond bracht Hf. 175,= op.
Op 5 September heeft de Dames afdeling onzer Vereniging hulp verleend. Er werd een historisch schouwspel door de Oranje Vereniging dezer plaatsen gehouden. Er werd door de Dames onzer Vereniging een dans gegeven, die wel veel succes oogstte.. Er werd besloten, als de Gymn. medewerkte en er kosten aan verbonden waren. Dan zouden ze die wel vergoeden. Maar daar is nog al een beetje politiek met de financiële toestand gebruik gemaakt. Als de Penningmeester van het Dagelijks Bestuur er niet achter had gezeten.
Daarna hebben we op 30 – 31 September en op 2 November 1929 een Bazaar gehouden, welke door de ere Voorzitter van het ere Comité werd geopend door de Weled. Zeergeleerde Heer Brunt, Burgemeester van dezer plaatse.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina