Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina12/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   44

JAARVERSLAG 1929 vervolg

Waar deze enkele woorden gesproken heeft. Dat voor deze Vereniging die zo'n plaats in deze Gemeente inneemt. Dat wel door de Burgerij van 's-Gravenzande haar medewerking verwachten, voor het doen slagen van deze Bazaar. En dan nog een woord van dank voor het Bestuur en het Bazaar Comité en helpsters. Dat deze een drukke tijd achter zich heeft liggen. Want dat heb je zo maar niet in elkaar gezet. Daar is heel wat voor nodig.


Daarna heeft de Voorzitter van het Bazaar comité nog een enkel woordje gesproken. Waarna de Heer Varekamp een woord van dank bracht aan het ere Comité en genodigden en nog een woord van dank aan het Bazaar Comité en helpsters die zoveel voor deze Bazaar gedaan hebben.
Spreker zei "Dat we nu gezaaid hebben en dat we ook hoopten te oogsten" Nu de Bazaar was geopend werd er met het spelen van het Draaibord begonnen enz enz. Want daar was zoveel, dat ik dit alles maar niet heb opgeschreven. De eerste avond werd door het gezelschap Mondt te dezer plaatse hulp verleend. De eerste avond was goed geslaagd en we hoopten, dat de andere avonden ook zo mochten slagen.
De tweede avond werd door de Mond Harmonica Club ter plaatse hulp verleend. Waarna de tweede avond ook weer was begonnen, er werd overal goed aan gewerkt. De thee stand werd ook druk bezocht, er was ook nog een verloting van enkele kleedjes.
De derde avond hadden we muziek van eigen krachten. Daar werden de eerste verlotingen gehouden van een fiets waarvan de winnaar H. A. van der Hout de gelukkige was. Er werd ook een varken verloot, waarvan de winnaar Abr. van Straalen Wz was. Er werd ook nog een ontbijtlaken verloot, de gelukkige was Math. van der Hout Jzn. Waar ook de derde avond goed geslaagd was. Want we hadden wel gedacht dat dit de stilste avond zou zijn, maar hij werd ook druk bezocht en slaagde net zo goed als de eerste en tweede avond.
De vierde avond werd door Kunst en Strijd te dezer plaatse hun medewerking verleend. Deze avond was wel het drukste van alle avonden, het was stampende vol. Er werd deze avond het tweede varken verloot, maar wat jammer was voor de Heer Van der Ende die dat nummer gekocht had. Maar hij was zijn lot kwijt geraakt. Daar zijn toen enkele woorden met de Politie over gesproken. En deze zei: "Je mag het niet geven of hij moet zijn lot laten tonen. Daarna werd er weer flink aangepakt want alles moest nog verdraait worden.
Er werd zo goed gewerkt, dat alles werd doorgedraaid, want het werd tijd om te sluiten. De Voorzitter de Heer Varekamp sprak een woord van dank aan het Bazaar Comité voor het wel slagen van deze Bazaar.
Spreker zei: "Dat er gezaaid is en dat er nu geoogst werd en de oogst was goed". De Heer Varekamp sprak nog enkele woorden en zei: "Wij zijn binnen en jullie mogen naar buiten". Daarna sloot de Voorzitter deze Bazaar.
Een week na de Bazaar werd de Verloting gehouden van spreien, onderkleden en een haardkleed. De fiets werd ook versjoelt. Waarna ook bekend gemaakt werd van de poppen en bonnen waarna geraden was.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1929 vervolg

Enkele weken na de Bazaar werd er een gezellige avond gehouden. Uitgenodigd waren het ere Comité, het Bazaar Comité, helpsters en helpers. Daar werden nog een aantal overgeschoten stukken van de Bazaar verloot. Er werd nog een enkel glaasje ere wijn gepresenteerd.


Waarna de opbrengst van de gehouden Bazaar Hf. 52,= opgebracht heeft. Waarna de Heer Varenkamp het ere Comité en het Bazaar Comité en helpsters en helpers bedankte voor hunne samenwerking voor de Bazaar. En spreker zei tot het toe overgaan tot het ontbinden van het ere Comité en het Bazaar Comité. Waarna deze nog een woord van dank bracht voor de hulp die deze verleend hadden. Daarna sloot de Voorzitter deze avond.
We hebben deze winter vroeg een uitvoering gegeven met het oog op het 20 jarig bestaan onzer Vereniging. Deze Uitvoeringen zijn gehouden op 19 – 20 December 1929.
Nadat de Gymnasten op het toneel waren opgesteld, opende de Heer Varekamp deze uitvoering. Waar deze alle een woord van welkom heette. Spreker zei dat we de eerste uitvoering hadden gegeven met 8 turners, terwijl het ledenaantal thans is gestegen tot 200 turners (sters). En nu staan we hier om het 20 jarig bestaan feestelijk te herdenken. Waar spreker ook de afgevaardigden uit den omtrek der zusterverenigingen en ook het erelid Van Stralen en het oud lid Van der Ende, die uit Indië over is, riep spreker ook een hartelijk welkom toe. De Voorzitter sprak de wens uit, dat de band die was gelegd hedenavond mocht worden versterkt. Waarna spreker de Directeur verzocht de leiding over te nemen en met de oefeningen aan te vangen. Er werd uitstekend gewerkt, zoowel bij de kleintjes als bij de grote.
Na de pauze werd door de Heer Varekamp een Herdenkingswoord gesproken. Waar spreker in brede trekken uiteenzette wat O.K.K. in deze verstreken 20 jaren had meegemaakt. Waarna de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur was opgedragen om het Hoofd Bestuur te huldigen. De Heer Van der Ende, gij bent 8 jaren lang als Bestuurslid werkzaam geweest voor onze Vereniging. Zes jaar als Voorzitter en twee jaar als Secretaris. De Heer Varekamp ook gij heeft veel voor onze Vereniging gedaan. Vijf jaren lang bent gij Secretaris onzer Vereniging geweest maar toen Van der Ende wegens drukke zaken het Voorzitterschap neerlegde, werd gij zijn opvolger tot 1926. Waar U het zelf beter vond het Voorzitterschap in jongere handen te geven. Wij wilden nu echter U evenmin als Van der Ende en Voskamp laten gaan en besloten toen een Hoofdbestuur te vormen.
En gij Voskamp, al zijt gij nooit in een of ander Bestuursfunctie werkzaam geweest, toch betekent gij veel voor onze Vereniging. In de laatst gehouden Vergadering is besloten U allen te benoemen als ere leden: Van der Ende, Voskamp en Varekamp. Nog eens namens O.K.K. en namens ons alle hartelijk dank voor alles wat ge voor de Vereniging hebt gedaan.
Nadat er veel gesproken was, werd het turnen weer voortgezet. Toen kregen we voor het laatste nummer een Fantasienummer dat wel veel succes had.

Waarna de Voorzitter deze uitvoering sloot met een woord van dank aan onze Directeur.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina