Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina13/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   44

JAARVERSLAG 1929 vervolg


Dat we het wel aan hem te danken hebben, dat de Gymnastiekvereniging O.K.K. zoo hoog is opgevoerd. Spreker hoopte, dat de Heer De Willige nog vele jaren met onze Vereniging zou samenwerken. Waarna door de Heer Varekamp aan de Heer De Willige een bloemstuk overhandigde met de volgende woorden: "Roosjes verwelken en bloemen vergaan, maar onze vriendschap blijft eeuwig bestaan". Waarna deze uitvoering werd gesloten.

Het ledenaantal is ook niet achteruit gegaan dit jaar. Er zijn op 't ogenblik 27 Dames, 30 Heren, 41 grote Meisjes, 37 kleine Meisjes, 31 grote Jongens en 37 kleine Jongens. Dat is tezamen 195 leden, tegen verleden jaar 159, dus een vooruitgang van 36 leden.

Ik wil mijn Jaarverslag eindigen met de wens, dat nog vele zulke jaren mogen aanbreken als 1929 voor onze Vereniging is geweest.


De Secretaresse O.K.K. Joh. Klaassen.


De Voorzitter O.K.K. J. Huijpe Varekamp Jr.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1930

Er is weer een jaar voorbij gevlogen en het doet ons genoegen onze jaarvergadering te houden. In de eerste plaats wens ik u allen een Gelukkig 1931 toe.


We hebben van de zomer een uitnodiging gehad, van het ere Comité tot vorming van het Jubileum Feest. Van de Weledele Heer Brunt Burgemeester ter deze plaatse. Of we op 1 mei ook onze medewerking willen verlenen tot het slagen van deze avond. Toen hebben we besloten ook onze medewerking te verlenen.
De Chr. Muziekvereniging te dezer plaatse heeft ons van het oefenlokaal gemarcheerd door het dorp naar het Marktplein. Waarna de Heer De Willige met het turnen begon. Er werd deze avond slecht gewerkt. Van klein tot groot werd alles even rouw afgewerkt. Dat zijn wij niet gewend van zo'n Vereniging als O.K.K. Maar er was niet veel tijd om te werken, want er was een uur beschikbaar gesteld, dat was de grote fout.
De Tweede Pinksterdag heeft de Gymnastiekvereniging O.K.K. deelgenomen aan de wedstrijd te Leerdam. Waaraan deelnamen 6 Dames en 12 Heren. Deze wedstrijd was een Driekemp waaruit bestond rek, paard en vrije oefeningen. Er werd dien dag goed geturnd. Maar het was niet goed genoeg, want de Dames behaalden een 5e Prijs. En de Heren waren zoo ongelukkig dat zij niets behaald hadden. Dat is toch geen prestatie van zo'n Vereniging als O.K.K. te 's-Gravenzande. Maar niet te vergeten al hadden we geen prijs, maar dat dien dag de eensgezindheid zoo hoog was gerezen, dat we dien dag een plezierige dag gehad hebben. Ik geloof wel, dat de Dames vooral het heel wat beter naar de zin gehad zullen hebben, dan het vorig jaar.
27 Augustus heeft de Gymnastiekvereniging O.K.K. te 's-Gravenzande een Propaganda avond gegeven op het Marktplein. Deze avond heeft de Muziekvereniging Kunst en Strijd te dezer plaatse haar medewerking verleend. Toen we door het dorp gemarcheerd zijn naar het Marktplein. Waarna de Heer De Willige liet zien wat onder zijn leiding te bereiken is.
Deze avond is van het begin tot het einde uitstekend gewerkt. Van groot tot klein werd elke oefening netjes afgewerkt. Terwijl er onder het turnen door een aantal meisjes stukjes te koop werden aangeboden. Deze opbrengst was voor het bouwfonds en bracht Hf. 75,= op.
We hebben op 15 en 16 Januari onze Jaarlijkse uitvoering gehouden. Waarna de leden op het toneel waren opgemarcheerd en de Voorzitter van het Hoofdbestuur deze uitvoering opende en alle aanwezigen een woord van welkom heette. In het bijzonder aan de Heren van de Turnkring 's-Gravenhage en Omstreken en afgevaardigden van onze Zusterverenigingen. Daarna gaf hij de leiding over aan de Directeur.
Het Bestuur heeft dit jaar besloten de kleine Meisjes en Jongens vóór de pauze te laten werken, met als reden, dat deze dan vroeg naar huis kunnen gaan.
Er werd deze avond goed gewerkt, zowel bij de kleine- als grote Leden. We hebben deze avonden ook wel kunnen zien als de Leden willen, dat er onder de leiding van de Heer De Willige ook wel wat te bereiken is.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1930 vervolg

We zijn zo aan het einde van ons Programma gekomen. Waarvan de Heer Varekamp deze uitvoeringen sloot met een woord van dank, in het bijzonder aan onze Directeur de Heer De Willige, en dan spreek ik namens onze Vereniging.

Dat we nog vele jaren onder uw leiding mogen staan. Hiermede sluit de Voorzitter de Heer Varekamp deze uitvoeringen.

Het ledenaantal is ook niet achteruitgegaan dit jaar. Er zijn op het ogenblik 30 Heren, 26 Dames, 34 grote Meisjes en 46 kleine Meisjes, 31 grote Jongens, 39 kleine Jongens, dit is tezamen 206 leden, tegen verleden jaar 195 dus een vooruitgang van 11 leden.

Ik geloof wel, dat we geen klagen hebben van een Westlandsche Vereniging die zoo veel leden telt.

Hiermede eindig ik met mijn Jaarverslag.


De Secretaresse O.K.K. Joh. Klaassen.


De Voorzitter O.K.K. J. Huijpe Varekamp Jr.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1931

Het jaar 1931 is weer ten einde. Zoo zijn wij weer verplicht onze jaarvergadering te houden. We zijn dit jaar vroeg naar een wedstrijd geweest en wel in Februari. We zijn op 24 Februari naar de wedstrijd te Naaldwijk geweest. Met 12 Dames en 18 Heren. De Dames met een ritmische oefening. De Heren vrije oefeningen en klassieke brug. De Dames behaalden geen Prijs, wat ook geen wonder was.


De Heren hebben dit jaar goed ingezet. Want zij behaalden met de klassieke brug een eerste Prijs en een tweede Prijs met vrije oefeningen. De eerste Prijs winnende Verenigingen moesten 's avonds werken. Zoo dat de Heren ook hun deel viel om 's avonds te werken. De Heren werkten 's avonds zo slecht, dat het geen aankijken waard was.
Dat hebben ze in het Gemeente Gymn.lokaal heel wat beter gedaan. Dus Dames en Heren doet U allen Uw best en blijf geen ene oefenavond meer weg. Want U ziet, als er wil is, kan er ook wat bereikt worden.
En U ziet, dat het niet aan de leiding mankeert. Maar het mankeert aan de leden.
Daarna heeft de Vereniging deelgenomen aan de Wedstrijd te Heerlen. Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Limburgse Turnkring. Aan deze wedstrijd hebben 12 Heren deelgenomen. De Wedstrijd bestond uit een Driekamp, Vrije oefeningen, Brug en Paard. De Heren behaalden een tweede Prijs, met 251,5 punt. Aan deze wedstrijd was een Prijs beschikbaar gesteld, voor de verst komende Vereniging. En deze uitgereikt en toegekend werd aan O.K.K. te 's-Gravenzande. Dat was weer een buitenkansje voor O.K.K. en leden, die aan de wedstrijd hadden deelgenomen.
Ik wil ook nog een enkel woord schrijven over de dagen, die wij daar zijn geweest. Ik geloof niet, dat er een lid is die er spijt van heeft, dat wij naar Heerlen zijn geweest. We zijn per bus naar Den Haag gereisd, vandaar zijn we per trein naar Rotterdam, vandaar naar Roermond, toen naar Eindhoven. En van Eindhoven naar Sittard. Van Sittard naar Heerlen. Op al deze plaatsen, die hik hier aangeef, moesten we overstappen. Maar toen we te Heerlen aangekomen waren, was de Heer Willige met de Leden, die met hem meegereden waren gelijk met ons op het station. Dat vonden wij reusachtig.
Maar toen wij het station verder opliepen, werd er al gevraagd O.K.K.'ers 's-Gravenzande, er werd toen niets gehoord dan "Ja". En toen we buiten het station gekomen waren, stonden er al leden te wachten van Concordia te Heerlen. Waar wij ons allereerst voorstelden. En dat door de Dames en Heren leden van Concordia ons naar de plaats bracht, die voor ons afgesproken was. En toen we bij elkaar van daar gingen en ook wel eens dachten, waar zullen ze ons nu heenbrengen? Maar toen we 's morgens naar de trein liepen en toen de 's-Gravenzanders 's morgens weer bij elkaar stonden, toen viel er heel wat te vertellen. Maar wat mij opviel, ze hadden het alle even best gehad. Daarna werd de wedstrijd aangevangen, waarna onze leden de planken opgingen. Er werd goed gewerkt, vooral de vrije oefeningen, brug niet zo erg om rede, dat het een slappe brug was en het paard, dat geleek meer op een geit als een paard.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina