Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina15/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   44

JAARVERSLAG 1932 vervolg.

Na een proeftijd van één maand is met ingang van 1 November de Heer C. W. J. Rozeboom uit Den Haag als leider onzer Vereniging benoemd.

Het aantal werkende leden bestaat momenteel uit 140, steunende leden 6, ereleden 5, donateurs 51, begunstigers 12.

Met de wens, dat 1983 voor de Vereniging een jaar moge zijn van grote bloei, onder goede leiding en met hulp en medewerking van alle leden, zodat aan het eind van het jaar de Vereniging meerdere donateurs, meerdere leden en als 't enigszins mogelijk is een eigen oefengebouw heeft, sluit ik mijn Jaarverslag.

Secretaresse D. van der Hout
Voorzitter J. Huijpe Varekamp Jr.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1933

Het jaar 1933 heeft ons allereerst de jaarlijkse uitvoering gebracht en wel op 18 Januari. Deze is in alle opzichten goed geslaagd, wat wel in 't bijzonder is te danken aan de goede leiding en het bijzonder grote animo der leden.


't Was de eerste maal, dat we slechts één uitvoering gaven, doch het voldeed zeer goed. Op 28 Januari heeft er een IJsfeest plaats gehad van verschillende wedstrijden op de schaats voor de verschillende afdelingen onzer Vereniging.
Er was veel belangstelling voor. De vele prijzen waren ons alle geschonken, zodat we zonder, dat het de Vereniging iets kostte een heerlijke middag en reuze Propaganda hebben medegemaakt.
Op 5 juni heeft de afdeling Heren deelgenomen aan het Bondsfeest te Rotterdam, waar ze in de Driekamp een 1e Prijs met 138 punten behaalde. Voor de Directeur en leden een reuze succes.
Ook hebben we dit jaar weer medegewerkt aan de sport en kunstdag ten bate van het Groene Kruis.
Onder geleide van enkele Dames zijn er deze zomer ook weer verschillende uitstapjes gemaakt naar het Staalduinsche Bosch en het strand, waar dan tevens het speelterrein bij den Heer Kling werd bezocht. Het waren alle dagen, dat de Jeugd zeer genoot. In de z.g. Bank werd bij gunstig weer ook wel geoefend en door de grotere leden gehandbald.
Onze jaarlijkse Propaganda avond heeft op 2 September plaats gehad. Toevallig was het wel, dat dit juist samen viel met het feit, dat de Heer Rozeboom een jaar als leider onzer Vereniging werkzaam was.
Wat hij dit jaar met de verschillende afdelingen heeft bereikt, werd door het publiek op hoge prijs gesteld, wat wel een teken is, dat we genoemde Heer de leiding onze Vereniging gerust kunnen toevertrouwen.
Het ledental bestaat momenteel uit 160 werkende leden, 10 steunende leden, 6 ereleden, 47 donateurs en 12 begunstigers.
Ik wil mijn jaarverslag besluiten met de wens, dat we het 25 jarig bestaan der Vereniging op 22 November 1934 luisterrijk mogen vieren in een eigen oefenlokaal en met een zeer groot aantal leden.
Dat dit de kroon moge zijn voor het werk van een kwart eeuw.

De Secretaresse J. van der Hout


De Voorzitter J. Huijpe Varekamp Jr.

GYMNASTIEKVERENIGINGOEFENING KWEEKT KUNST

HERINNERINGSBOEK1934 - 1959


door Cor van der Toorn

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1934

1934 was een zeer belangrijk jaar voor onze Vereniging. Op 15 Februari 1934 vond de Jaarlijkse Uitvoering plaats, welke zeer goed geslaagd is. Hiervoor onze hulde aan de Directeur de Heer Rozeboom. De zaal was stamp en stamp vol, zodat we een volgende keer wel weer twee uitvoeringen kunnen geven.


Op 16 juni 1934 is er deel genomen aan wedstrijden uitgeschreven door "Donar", Den Haag. De dames behaalden hier met klassikaal brug de eerste en met de driekamp een derde prijs. De Heren werden gediskwalificeerd.
Ook hebben we dit jaar onze medewerking weer verleend met de Sport en Kunstdag. De Propaganda avond op het Marktplein deze zomer, mag ook zeer goed geslaagd heten, er bestond van de zijde van het publiek zeer grote belangstelling.
Openluchtspelen zijn er deze zomer zeer weinig beoefend, we verwachten echter, dit de volgende zomer veel meer te doen, daar we nu hiervoor een terrein op de Boerenwoning beschikbaar hebben.
Een wens welke reeds zeer lang in onzen Vereniging geheerst heeft, is eindelijk dinsdag 16 October 1934 in vervulling gegaan en wel deze: We zijn in het bezit gekomen van een eigen oefenlokaal (Van de Kasteelestraat 23, 's-Gravenzande).
De Bouwcommissie wordt met deze hulde gebracht voor het zeer vele werk wat zij hieraan gedaan heeft.
Ook hebben we ons 25-jarig bestaan herdacht en wel op 22 November 1934 voor de eerste keer in ons eigen gebouw.
Onze Bondsvoorzitter Dr. Reijs was in ons midden, benevens de Burgemeester, verschillende Raadsleden van de Turnkring, van verschillende zusterverenigingen, de Donateurs, het Bazaarcomité, Ereleden, Heren- en Damesleden, Dames- en Heren Aspiranten.
Zeer vele sprekers hebben het woord gevoerd en brachten felicitaties uit. Bloemen werden aangeboden door U. D. I., Naaldwijk, Chr. Muziekvereniging "Prijst God Met Geklank Der Bazuin" (P.G.M.G.D.B.), Voetbalvereniging 's-Gravenzande, Gemeentelijke Zangvereniging "Concordia", terwijl door een oud lid aan de Heer Varekamp een bloemenmand werd aangeboden ter Herinnering aan de wedstrijden te Brussel in 1925.
Verder waren er nog Telegrammen met gelukwensen gekomen van K. D. O. Maasdijk en de Dames Trien Poldermans uit Nieuw Lekkerland en A. P. van Straalen uit Ede.
De Heer J. H. Varekamp werd door Dr. Reijs namens het K.N.G.V. de medaille van verdienste aangeboden, welk feit door ons alle op zeer hoge prijs gesteld wordt. Een zeer grote eer, niet alleen voor den Heer Varekamp, maar ook voor O.K.K. die zich in het bezit weet van zo'n Voorzitter.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1934 vervolg

Tevens werd namens de Vereniging aan de Heren Varekamp en Van den Ende een bloemenmand aangeboden ter gelegenheid van hun 25-jarig lidmaatschap. Ons derde Hoofdbestuurslid de Heer H. J. Troost, welke met de bouw van het Gebouw en ook tijdens de Bazaar de Vereniging onschatbare diensten heeft verleend werd het erelidmaatschap van O.K.K. aangeboden.

Het was alles bij elkaar een zeer gezellige avond, 't welk ook niet weinig te danken is aan de Heren Mondt, die het muziek- en zanggedeelte in handen hadden. Vooral het zelfgedicht vers van de Heer Chr. Mondt oogstte veel bijval en het refrein werd met volle borst meegezongen. Ook had de Heer Jo Mondt nog een O.K.K. mars gecomponeerd.

Het ledental bestaat momenteel uit plm. 190 werkende leden, 6 stemmende leden, 7 ereleden, 48 donateurs en 12 begunstigers.

Na 22 november zijn in de Vereniging geen bijzondere gebeurtenissen meer voorgevallen, zodat ik nu mijn Jaarverslag hetwelk mijn laatste wel zijn zal, daar ik met deze afscheid neem als Secretaresse van O.K.K., zal eindigen met de wens dat de Vereniging zal groeien en bloeien tot in de lengte van jaren en dat, de leden altijd zullen tonen hun eigen gebouw waardig te zijn, dan zal ook het werk, dat in 1934 gebeurd is vruchten voortbrengen welke O.K.K. en de lichamelijke opvoeding zeer zeker ten goede zullen komen.

De zilveren kroon is binnen, dus nu moedig voorwaarts opdat eenmaal den gouden kroon bereikt wordt.

Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaresse: J. v.d. Hout

EIGEN OEFENLOKAAL O.K.K. def 16 oktober 1934 – 30 augustus 1975.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina