Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina19/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44

JAARVERSLAG 1939

De Jaarlijkse uitvoering werd dit jaar op 24 en 25 januari, zoals gewoonlijk in de "Spaansche Vloot" gehouden. Welke uitvoering, dank zij de goede leiding van onze Directeur de Heer C. W. J. Rozenboom, wederom goed geslaagd is. Met Pinksteren werd deelgenomen aan de Bondswedstrijden in Arnhem, waar de Dames en Aspirant Dames een 1e Prijs en de Heren een 2e Prijs wisten te behalen.


Medewerking werd verleend aan de Kunst en Sportdag ten bate van het "Groene Kruis", waar ons optreden bij het publiek goed in de smaak viel. Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan der Turnkring 's-Gravenhage en Omstreken werden feesten georganiseerd. Aan deze feesten werd door onze Vereniging deelgenomen.
Op 29 juni trokken we met de Dames, Heren, meisjes en jongens afdelingen naar Den Haag, waar we medewerkten aan de Gymnastiek Demonstraties op het Malieveld. Verder werd door de Aspirant Dames deelgenomen aan de feestuitvoeringen in Den Haag en Delft, waar met een Matrozendans veel bijval werd geoogst.
Ook werd nog medegewerkt, tezamen met de Westlandsche-, Haagsche- en Delftsche Verenigingen aan de turndemonstraties, die te Maasdijk, Naaldwijk en 's-Gravenzande gehouden werden.
De mobilisatie bracht ons al direct groot ongenoegen, daar het oefenlokaal gevorderd en onze leider gemobiliseerd werd. Na een maand elders zonder oefengelegenheid te zijn geweest, werd de zaal weer vrijgegeven. Bij de hier gelegen militairen vonden wij de Gymnastiekleraar den Heer Van Zutfen bereid de lesuren wanneer de Heer Rozenboom niet aanwezig kan zijn voor hem waar te nemen. 23, 24 en 25 November hield onze Vereniging een Bazaar, om wat nieuwe toestellen aan te schaffen. Deze Bazaar viel, de tijdsomstandigheden in ogenschouw genomen, wel mee, daar de netto opbrengst ruim Hf. 600,= bedroeg.
Op den 6e December werden we plotseling opgeschikt door het ontstellende bericht, dat het oefenlokaal door de Commandant van het 3e Depot Bataljon Kustartillerie, welke aan de Monsterscheweg gelegerd zijn, was gevorderd met als argument, dat ze het 84 uren in de week nodig hadden, wat volgens ons onzin is.
Dank zij het actieve optreden van onze Voorzitter en de medewerking van Burgemeester Schokking is deze zaak bij onderling overleg geregeld en thans aan genoemde Militairen verhuurd.
Het ledental bedraagt momenteel plm. 150 werkende, 7 ere en steunende leden en plm. 50 Donateurs en begunstigers. Met de wens, dat de door de Mobilisatie veroorzaakte achteruitgang in ledental weer spoedig mag zijn bijgewerkt en dat, de geest in de Vereniging er een mag zijn van onderling begrijpen en wederzijdse hulp, tot groei en bloei van de Vereniging, sluit ik dit Jaarverslag.
Voorzitter: L .J. Middelburg Gz.
Secretaresse: J. van der Hout

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1940

Dit jaar hebben we onze Jaarlijkse Uitvoering nog kunnen houden, al was het dan ook op 27 en 28 Maart 1940 en niet zoo als gewoonlijk in "De Spaansche Vloot", maar in "Maranatha" en dit kan ik er wel aan toevoegen, deze noodgedwongen verandering was geen verslechtering.


De avonden opzichzelf mogen dan ook geslaagd heten, wat voor een groot deel op rekening komt van onze leider de Heer Rozenboom en den hulpleider den Heer Van Zutfen waarvoor we deze Heren onzen dank brengen.
Met Pinksteren zou onze Vereniging deelnemen aan de Gymnastiekwedstrijden te Leerdam, maar de oorlog, die toen in ons land woedde, trad hier als spelbreker op. Hoe vreselijk deze oorlog ook geweest is, dankbaar kunnen wij zijn daarbij geen leden verloren te hebben.
Deze Zomer hebben we onze Zomeruitvoering ook nog kunnen houden, waarvoor de Gemeente het plein voor de Wilhelmina school beschikbaar stelde.
De Onderlinge Wedstrijden hadden de volgende resultaten:


Asp. Dames 1e Afd

1940

Asp. Heren 1e Afd
1e Prijs

G. Bender

1e Prijs

A. Leerdam

2e Prijs

S. Zeegers en

A. Quak


2e Prijs

J. van der Ende

Asp. Dames 2e Afd
Asp. Heren 2e Afd
1e Prijs

St. Kluin [foto]

1e Prijs

Jac. van Geest

2e Prijs

D. Verwaard

2e Prijs

Jac. van den Berg en

A. Langenberg

Dames 1e Graad

1940

Heren 1e Graad
1e Prijs

Engelien Moor [foto]

1e Prijs

L. Nieuwenhuizen

Dames 2e Graad
Heren 2e Graad
1e Prijs

C. M. v.d. Ende

1e Prijs

F. van Dijk

2e Prijs

G. van de Ende

Heren 3e Graad


1e Prijs

Th. NieuwenhuizenGYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina