Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina21/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44

JAARVERSLAG 1943

In het jaar, dat achter ons ligt, is er weinig gebeurd op het gebied van Wedstrijden en Uitvoeringen. Niettegenstaande is het Ledental aanmerkelijk gestegen, bedroeg het Ledental op 1 –Januari 1943: 303 leden, op 1 Januari 1944 was het gestegen tot 383 leden.


Ook werd dit jaar O.K.K. een Afdeling rijker, daar begin November wederom een Heren Veteranen Afdeling werd opgericht; ook lag het in de bedoeling een Dames Seniores Afdeling op te richten, doch door de geringe aanmelding der Dames is hier nog niets van gekomen.
Het Financieel Overzicht over 1943 is ook zeer gunstig. Op 8 Januari 1943 werden de Onderlinge Wedstrijden gehouden voor de Aspirant Dames en Heren Afdelingen. Bij de Dames werd eerste Mej. Kuiper en bij de Heren J. de Koning.
2 Februari 1943 werd een gezellig avondje gehouden voor Dames en Heren. Eind April 1943 werden we opgeschrikt, door het bericht, dat alle Militairen der Ned. Weermacht in Krijgsgevangenschap gebracht zouden worden, hierbij behoorde ook onze Directeur en enige Heren leden.
Gelukkig echter werden degenen die in de Tuinbouw werkzaam zijn vrijgesteld, terwijl onze Directeur voor een operatie in het Ziekenhuis opgenomen moest worden, zodat er dus voor een plaatsvervangend leider gezorgd moest worden, welke spoedig gevonden werd, daar de Heer Nieuwenhuizen zich voor de gehele leiding beschikbaar stelde, waar hij zich dan ook ten volle, gedurende vijf maanden voor gegeven heeft en wij hem nogmaals hartelijk dank zeggen, daar onze Vereniging gewone doorgang kon vinden.
In Juni en Juli werden alle jongens in de leeftijd van 18 – 20 jaar opgeroepen voor arbeidsinzet in Duitsland, waarvoor slechts in bijzondere gevallen vrijstellingen werden afgegeven en zodoende ook een aantal Herenleden ons gingen verlaten.
Zaterdag 10 juli 1943 gaven wij onze Jaarlijkse Uitvoering in het Veilinggebouw aan de Vaart welke met het oog op de omstandigheden uitstekend geslaagd genoemd mag worden. Waarvoor onze dank aan de Heer Nieuwenhuizen, die deze avond de leiding had, terwijl er ook dank gebracht moet worden aan de Dames welke de kleuters onder hun beheer hebben en aan de Heren welke behulpzaam zijn op de oefenavonden.
Begin November voelde onze Directeur de Heer Rozeboom zich weer in staat de leiding op zich te nemen. Den 18e December trokken de Dames en Heren naar Den Haag voor een selectie tussen een tiental Gymnastiekverenigingen van de Haagse Turnkring, waarvan de beste nummers zullen uitkomen in een grote uitvoering, welke op 29 Januari in Den haag gehouden zal worden.
Onze Vereniging zal niet in deze Uitvoering uitkomen, daar de Dames met Lenigheids oefeningen den 3e en met Klassikaal Brug de 2e plaats innamen, de Heren behaalden eveneens met Klassikaal Brug een 2e plaats.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1943 vervolg

In de week voor Kerstmis werden de Onderlinge Wedstrijden voor Meisjes en Jongens gehouden, waaraan ongeveer 220 meisjes en jongens meewerkten.

Voor de Aspirant Dames, Dames en Heren zullen de Onderlinge wedstrijden begin Februari gehouden worden.

Aan het eind van dit Verslag, rest mij nog iets minder aangenaams te vermelden n.l. dat op 7 Januari in de leeftijd van 8 jaar overleed Truitje van der Kruk, lid der klassikaal Meisjes Afdeling.

Op 14 September werden we opgeschrikt door het Bericht van het plotseling overlijden van Mej. Ger Kuiper, lid der Damesafdeling welke sedert een jaar Hulpleidster was bij de Kleine Meisjes.

Op 5 December werden wij wederom opgeschrikt door het overlijden van Mej. Nel Nieuweland, eveneens lid der Damesafdeling. Bij de Dames werden door enige Leden der Herenafdeling ten grave gedragen, terwijl de Dames afdeling op de Begraafplaats stond opgesteld, waar de Voorzitter van O.K.K: de Heer Varekamp enige woorden sprak.

Met de hoop, dat de onderlinge verhouding en sfeer op de Oefenavonden zal blijven, zoals zij in het afgelopen jaar geweest is en 1944 ons eindelijk Vrede mag brengen en de jongens welke in het Buitenland werkzaam zijn spoedig weer in ons midden zullen zijn, sluit ik dit Jaarverslag.

Voorzitter: A. Stolze.


Secretaresse: N. Zeelenberg.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1944

Als we onze blik terugwerpen over het afgelopen jaar zien we, dat in dit vijfde oorlogsjaar zeer veel is gebeurd wat we aan het begin van dat jaar niet hadden kunnen vermoeden.


Als we de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar nagaan hebben we allereerst Maart 1944. Toen werd het bericht verspreid, dat geheel ons dorp binnen enkele weken geëvacueerd zou moeten worden. Hierdoor zou het gehele Gymnastiekleven worden verscheurd, daar alle leden verspreid zouden worden.
Het Bestuur meende nog iets te moeten doen als aandenken aan de band welke steeds tussen Vereniging en Leden bestaan heeft. In allerijl werd van alle afdelingen een groepsfoto gemaakt en tevens een van alle leden tezamen. Toen enkele inwoners ons dorp reeds verlaten hadden kwam het verblijdende bericht, dat het Evacuatie Bevel ingetrokken zou worden. De opkomst der leden liet in die tijd veel te wensen over, doch spoedig daarop werd dit weer normaal.
Het tweede grote gebeuren in ons dorp was de razzia op 18 November 1944. Een groot deel van de mannelijke inwoners tussen de 17 en 40 jaar werden naar elders gedeporteerd en daar tewerkgesteld. Hierbij waren ook enkele leden van O.K.K.
De opkomst van de leden liet om begrijpelijke redenen veel te wensen over, daar Nieuwenhuizen enige tijd geen gelegenheid had leiding te geven, zodat eind December nog ongeveer 75 leden de lessen bezochten, terwijl begin November 1944 het ledental 375 telde. Wel werden door enkele Dames de lessen voortgezet, doch deze konden niet verhinderen, dat vele wegbleven. De meeste zeiden: "Leen is er toch niet". De Herenafdeling had in die tijd in het geheel geen gelegenheid de lessen voort te zetten.
Met de leiding heeft het Bestuur dit jaar weer voor moeilijke problemen gestaan. In de eerste maanden werden door Rozeboom en Nieuwenhuizen de lesuren verdeeld. In de loop van het jaar trok Rozeboom zich steeds meer van O.K.K. terug, zodat hij zich in de zomer slechts zelden in de zaal vertoonde en steeds weer was het Leen Nieuwenhuizen die zijn plaats innam.
In September 1944 deelde Rozeboom een Bestuurslid mee, dat hij voor de duur van de oorlog geen leiding meer zou geven, terwijl hij zich verder niet meer met O.K.K. gelegen liet liggen, zodat besloten werd aan Nieuwenhuizen de algehele leiding op te dragen.
In deze hierin trouw bijgestaan door enkele Dames en Herenleden heeft O.K.K. een uitstekend leider gevonden, die steeds voor O.K.K. gedaan heeft wat in zijn vermogen was en dit in de toekomst ongetwijfeld steeds zal blijven doen.
De wedstrijden en uitvoeringen zijn dit jaar wel zeer sporadisch geweest. slechts aan een wedstrijd werd door O.K.K. deelgenomen. Deze wedstrijd werd door de Rotterdamse Turnbond ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan op 1 Juli 1944 te Rotterdam gehouden. Hierbij behaalden de Dames en Aspirant Dames een 1e Prijs, terwijl de Heren met een 2e prijs huiswaarts keerden. Een uitstekende prestatie waarvoor onze dank aan de leiders Rozeboom en Nieuwenhuizen en tevens aan de Dames en Heren welke steeds behulpzaam zijn.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina