Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina23/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44

JAARVERSLAG 1946

Aan het begin van het nieuwe jaar past mij als Secretaris U een overzicht te geven van de belangrijkste gebeurtenissen in ons Verenigingsleven van het jaar, dat verstreken is. Onwillekeurig gaan onze gedachten uit naar die leden welke in het afgelopen jaar onze Vereniging moesten verlaten om over te gaan in militaire Dienst. Dit zijn L. van Staalduinen, G. Sonneveld, A. Storm, J. van Balen en J. van Geest, welke laatste inmiddels reeds enige maanden zijn Militairen Plicht vervuld in Indië. Laten we hopen, dat hij en de anderen die nog naar het steeds onrustige Indië zullen vertrekken weer gezond en wel naar hun woonplaats mogen terugkeren.


Door den dood ontviel ons dit jaar op 12 April 1946 Maartje van den Bos, lid der Dames Afdeling A. Terwijl op 20 Juli 1946 op 8-jarige leeftijd door een noodlottig ongeval om het leven kwam Abraham Sonneveld, lid der jongens.
Dat zij moge rusten in Vrede. Het ledental is in 1945 weer gestegen en wel van 415 op 1 Januari 1945 tot 425 op 1 Januari 1946. Terwijl het aantal Donateurs en Begunstigers plm. 70 bedraagt, ligt hier niet een taak voor de leden om te trachten dit getal omhoog te brengen?
Als we zien, dat er in ons dorp Verenigingen zijn met plm. 700 begunstigers, mogen wij als Gymnasten dan toestaan, dat O.K.K. als grootste Vereniging in ons dorp slechts zo'n klein aantal begunstigers heeft? Laten wij dan allen ons best doen om dit aantal omhoog te brengen.
Er werden dit jaar 8 Bestuursvergaderingen gehouden. Het Bestuur werd bij de op 15 Februari 1946 gehouden Ledenvergadering als volgt samengesteld: Hoofdbestuur: J. H. Varekamp Voorzitter, H. J. Troost Penningmeester, J. Winkelman Secretaris.

Dagelijks Bestuur: A. Stolze Voorzitter, Nic. Zeelenberg (ondergetekende) Secretaris, L. Nieuwenhuizen Penningmeester, Mej. D. den Haan, Mej. Jac. Varekamp, C. Mondt en Mevr. Ouwendijk leden.


Op 19 Januari 1946 werkte een Meisjesafdeling mee aan een Aspiranten Uitvoering van de Turnkring in Den Haag.
Begin Februari 1946 werden de onderlinge wedstrijden verwerkt voor de verschillende Afdelingen. Bij de Dames werd 1e Mej. Stien Kluin en bij de Heren L. Nieuwenhuizen. De Jury bestond uit de Heren Van de Schilde, Rozeboom, De Bloois en Van Nieuwkerk.
De ongeveer honderd leden van onze Vereniging welke meegewerkt hebben aan het Vredesfeest in Arnhem op den 2e Pinksterdag zullen deze dag niet spoedig vergeten. Deze dag, welke door het K.N.G.V. georganiseerd was in het door den Oorlog zeer gehavende Arnhem, is een Demonstratie geworden, welke nog nimmer in ons land vertoond is.
Bijna 20.000 leden van het grote Gymnastiekverbond zijn naar deze stad getrokken in Vrachtauto's. Goederenwagons enz. om deze dag te doen slagen en hoe prachtig mooi was het gezicht van de Vrije oefeningen "Vrede en Vrijheid" welke daar massaal werd vertoond op de mooi gelegen Sonsbeek weiden. Wij spreken onze waardering uit voor het zeer vele organisatorische werk wat er voor nodig is geweest deze Wedstrijden en Uitvoeringen precies op tijd te doen verlopen.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1946 vervolg

O.K.K. heeft ook deelgenomen aan de wedstrijden welke in de morgen werden gehouden, er werden de volgende prijzen behaald: Dames 1e Prijs, Heren 1e Prijs, Meisjes 2e Prijs, terwijl de jongens geen prijs konden bemachtigen.


Op 4 mei 1946 hebben enkele van de ouderen Afdeling een Demonstratie gegeven ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding. 29 Juni 1946 werkten de kleinere leden mee aan een avond ten bate van het Groene Kruis. Op 17 en 24 Augustus 1946 werden resp. in Maasdijk en 's-Gravenzande ter gelegenheid van Kunst en Sport dagen de Vrije Oefeningen "Vrede en Vrijheid" massaal uitgevoerd door leden van O.K.K. en verschillende andere Westlandse Verenigingen.
31 Augustus 1946 trokken de Heren naar Hoek van Holland om op uitnodiging van de Hoekse Sportvereniging mede te werken aan een Demonstratie. De Heren werkten aan Hoogrek en hadden allerwegen de bewondering van de pas opgerichte Vereniging.
Zaterdag 19 october 1946 gaven we onze Jaarlijkse Uitvoering in de Veiling. Doordat er in ons dorp nog steeds geen goede zaal te vinden is, welke groot genoeg is voor onze Vereniging, waren we ook dit jaar en zeer waarschijnlijk ook in de komende jaren op de Veiling aangewezen.
Om het grote Veilinggebouw in te richten als zaal is heel wat nodig geweest, doch door spontane hulp van de Herenleden kon het met behulp van groentekisten, schotten en zeilen tot een aardige zaal omgetoverd worden. En ook ná de Uitvoering is door de Heren in een ommezien van tijd de veiling leeggehaald, zodat de veiling voor 12 uur hoegenaamd leeg was. Hiervoor onze hartelijke dank aan de Heren. De Uitvoering zelf werd bezocht door bijna 1.500 bezoekers. Onder leiding van onze Leider marcheerde de ene Afdeling na de andere het toneel op en deden hun oefening, welke bijna alle zeer goed uitgevoerd werden. Over de opbrengst van deze avond kunnen wij ook niet ontevreden zijn, deze bedroeg Hf 752,= bruto.
17 December 1946 zijn een 30-tal leden bij een strenge vorst in een vrachtauto naar Dordrecht getogen om daar het werk van een aantal Zwitserse turners, die een tournee door ons land maakte, te aanschouwen. Hetgeen hier gepresteerd werd grenst bijna aan het onmogelijke, zodat ik wel geloof, dat een ieder die last gehad heeft van koude voeten, die er dubbel en dwars voor over heeft gehad.
Aan het eind van mijn Verslag gekomen zijnde, mag ik niet nalaten een woord van Hulde te brengen aan onze leider Nieuwenhuizen voor het vele werk welke, dat hij ook dit jaar weer voor O.K.K. gedaan heeft, voor het grote energie en geduld welke hij steeds betoond met het voorbereiden van de oefeningen, zoals dit jaar voor het Vredesfeest en de Uitvoering. Ook willen wij niet nalaten die leden te danken, welke steeds tijdens de lesuren trouw aan zijn zijde staan en aan de beide pianisten, zonder wiens hulp onze Vereniging niet op het punt zou staan waar zij nu op staat.
Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaresse: N. Zeelenberg

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina