Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboek



Dovnload 0.65 Mb.
Pagina24/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44

JAARVERSLAG 1947

Hierbij heb ik het genoegen U het Jaarverslag aan te bieden over het verstreken jaar. Dit jaar is weer geenszins een dood jaar voor onze Vereniging geweest, integendeel O.K.K. heeft weer op verschillende plaatsen getoond, dat zij het aandurft om in het publiek op te treden en de Vereniging die een beroep deed op de medewerking van zijn leden, deed dit niet tevergeefs.


Er is echter momenteel een punt in onze Vereniging, waar ik mij bezorgd over maak en wel de Herenafdeling. Dit is op dit ogenblik wel het zorgenkind in onze Vereniging, op papier hebben wij nog 19 Herenleden, maar de lesavonden worden de laatste maanden zeer slecht bezocht, laten we hopen, dat 1948 hier verbetering in zal brengen; terwijl wij in het vooruitzicht staan, dat met Maart weer enkele jonge krachten in Militaire Dienst moeten treden.
In Indië verblijven momenteel Jac. van Geest, A. Storm, G. Sonneveld en Joost van Baalen. Voorlopig zullen deze Heren nog niet terug keren, doch laten wij hopen, dat indien zij terugkeren, zij onze gelederen weer zullen versterken en actieve leden worden.
Het ledental is dit jaar stabiel gebleven, daar er op 31 December 1947, evenals op 1 Januari 1947 plm. 425 leden geboekt stonden.
Het Bestuur is sinds de Jaarvergadering op 7 Februari 1947 als volgt samengesteld: Hoofdbestuur H. Varekamp Voorzitter, J. Winkelman Secretaris, H. J. Troost Penningmeester.

Dagelijks Bestuur: A. Stolze Voorzitter, D. Bover (ondergetekende) Secretaris, L. Nieuwenhuizen Penningmeester en C. Mondt, Mar. Ouwendijk en de Dames D. van Baalen en Dik de Haan leden.


Ik wil U nog in herinnering brengen, dat de leider L. Nieuwenhuizen in Januari examen heeft afgelegd voor Verenigingsleider en met succes. Wij willen van deze plaats hem en de Vereniging nog van harte gelukwensen en wij hopen, dat hij nog vele jaren onze botten zal kraken, ja als het mogelijk is, nog zo lang als hij de Vereniging nu gediend heeft, het is n.l. in October 25 jaar geleden, dat hij zich als 10 jarig broekje als lid aanmeldde. Ook hiervoor onze gelukwensen.
Aan de voorturncursus gegeven door de Turnkring nemen de volgende leden deel: de Dames Nel Koene en Ali Solleveld en de Heer L. Klop, wij hopen, dat deze leden hun ervaringen, welke zij daar opdoen, niet voor zichzelf bewaren, maar dat zij deze uit zullen werken in hun Vereniging.
Om nu de gebeurtenissen in de Vereniging naar voren te brengen, krijgen wij eerst in Januari de Onderlinge Wedstrijden, welke door bijna alle Afdelingen zijn verwerkt, ik zal U de namen van Prijswinnaars besparen en alleen volstaan met U de kampioenen bij de Dames en Heren op te noemen en wel resp. St. Kluin en L. Nieuwenhuizen. Beide hebben al enige malen de kampioenstitel behaald. Bij de Heren is momenteel geen lid, die Nieuwenhuizen kan overtreffen. Maar bij de Dames is daar geen mogelijkheid, dat als daar door enige Dames intensief wordt getraind, dat er na verloop van tijd een ander met de eer van het kampioenschap gaat strijken. Ik geloof van wel.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1947 vervolg

3 Maart 1947 hebben we waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis van O.K.K. een wedstrijd gehad van de Heren Senioren en wel tegen K.D.O. te Maasdijk. Doordat K.D.O. betere krachten bezat, moesten onze ouwetjes de overwinning aan de Dijk laten, maar ondanks deze nederlaag geloof ik niet, dat een der veteranen deze avond ooit zal vergeten, al is het dan alleen maar hetgeen er ná de wedstrijd, door verschillende Heren met de mond gepresteerd is.


6 Maart 1947 werd de gezellige avond gehouden, het eerste gedeelte der avond werd door de Heer Brouwer enige films vertoond van verscheidene belangrijke gymnastiek demonstraties en wedstrijden, deze films werden door de aanwezigen zeer gewaardeerd, des middags is er ook nog een voorstelling voor de jongere leden geweest.
10 April 1947 hebben een 15 tal Dames meegewerkt aan de Dames van H.S.V. te Hoek van Holland. en wel met een ringen nummer, hetgeen bij de Hoekse aanwezigen zeer in de smaak viel.
5 Mei 1947 hebben enkele Afdelingen een Demonstratie gegeven ter gelegenheid van de Bevrijdingsdag, dit werd bij wijze van proef de eerste maal gedaan op de straat voor de Spaansche Vloot. Dit is goed bevallen, daar men hier nooit zo veel last van de wind heeft als op het schoolplein, ook heeft het publiek meer ruimte.
26 Mei 1947 Tweede Pinksterdag werd in Naaldwijk ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van U.D.I. wedstrijden gehouden door Verenigingen aangesloten bij de Turnkring 's-Gravenhage en Omstreken. Van O.K.K. werkten hieraan mee de Dames, Heren, Meisjes en Jongens en wel met het volgende resultaat: Dames en Meisjes 1e Prijs, Heren 2e Prijs, bovendien behaalden de Dames met Klassikaal Brug nog een 1e prijs, des middags werkte O.K.K. mee aan deze optocht en de daarop volgende Demonstratie.
7 Juni 1947 hebben de Dames en Heren hun medewerking gegeven aan de Kunst- en Sportavond ten bate van het Groene Kruis in de Veiling met resp. Ringen en Hoog Brug. Dat het werk van O.K.K. nog steeds door het 's-Gravenzandse publiek gewaardeerd wordt, bleek hier weer door het donderend applaus, dat de D en H oogsten.
5 Juli 1947 werd tezamen met U.D.I. gedemonstreerd te Monster ter gelegenheid van de Sport- en Kunstdag.
19 Juli 1947 Vijfendertig jarig bestaan van Sparta te Maassluis waar ook onze Vereniging met enkele Afdelingen uitgenodigd werd aan mee te werken, hetgeen vanzelfsprekend werd aangenomen.
Dan volgt een tijd van bijzondere warmte, waardoor de lesuren slecht worden bezocht, doordat deze warmte tot bijna eind September aanhield, was het niet te verwonderen, dat de Uitvoering welke niet later dan ! November 1947 gehouden kon worden in verband met eventuele kou, niet zo goed van gehalte was als het vorige jaar, de tijd van voorbereiding was voor onze leider te kort.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.



1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina