Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina26/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   44

JAARVERSLAG 1948 vervolg

Na deze optocht werden er op de glooiende Sonsbeekweide zowel door Dames als door Heren vrije oefeningen opgevoerd.


Ook aan de Jubileumfeesten in 's-GravenZANDE heeft O.K.K. meegewerkt en wel op 8 September 1948 in de Veiling tezamen met Muziek- en Zangverenigingen. Het optreden van O.K.K. werd bekroond met een krachtig applaus van het publiek.
Dan krijgen wij de Jaarlijkse Uitvoering in de Veiling de zogenaamde Zomeruitvoering. Voortaan zullen we twee Uitvoeringen krijgen per jaar en wel één in de winter in Maranatha voor Donateurs en Genodigden en één in de zomer in de Veiling, hier zullen alle leden een kaart krijgen voor één introducé.
Op 2 October 1948 werd de Uitvoering in de Veiling gegeven, niet op een toneel maar op de grond in het midden der Veiling op de vloer met daaromheen het publiek, zodoende kunnen beter massale nummers verwerkt worden met grote groepen, het gebodene kunnen wij goed noemen, maar er werd teveel lawaai gemaakt, vooral door de leden om een uitvoering goed tot zijn recht te doen komen.
Ook de ontmoeting tegen W.I.K. te Den Haag is er dit jaar weer geweest en wel op 9 Oktober 1948 in ons eigen gebouw, streden vorig jaar alleen de Dames van beide Verenigingen tegen elkaar, dit jaar waren ook de Heren van de partij. Stonden onze Dames vorig jaar plm. 100 punten bij W.I.K. ten achter, dit jaar was de achterstand gehalveerd en was het verschil plm. 50 punten. De Heren van O.K.K. wisten een kleine overwinning op hun Haagse Turnmakkers te behalen.
30 October 1948 werd door 30 leden meegewerkt aan de Vaardigheidsproeven van het KNGV gehouden in Den Haag, geslaagd zijn van O.K.K. 16 leden.
29 November 1948 werd de traditioneel geworden Heren Veteranen wedstrijd verwerkt te Naaldwijk. Eerste werd U.D.I., 2 K.D.O. en 3 O.K.K.. Probeer de volgende maal eens van de onderste plaats af te komen Heren! Toch kwam er bij onze Veteranen nog een eerste Prijs terecht en wel voor S. Overkleeft, deze behaalde n.l. het hoogst aantal punten van alle deelnemers en ontving daarvoor een medaille.
Zo ben ik aan het einde van mijn relaas gekomen van 1948, een jaar waarin O.K.K. weer getoond heeft wat ze waard is en waar zeker een woord van dank past aan onze leider en ook die leden welke hem als hulp steeds trouw terzijde staan, een nieuw jaar staat weer voor de boeg en wel een Jubeljaar voor O.K.K. want op 22 November a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat O.K.K. werd opgericht, laten wij allen de handen aan de ploeg slaan om dit op waardige wijze te herdenken.

Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.


Secretaresse: N. Zeelenberg

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1949

Weer is een jaar ten einde, een jaar, dat voor ons land in het algemeen vele belangrijke gebeurtenissen met grote diep ingrijpende veranderingen heeft gebracht, een jaar, dat voor onze Vereniging een belangrijk jaar is geweest, waarop Bestuur en leden met genoegen kunnen terugzien, niet dat er geen fouten gemaakt zijn, ook dit is ongetwijfeld het geval geweest, doch dit jaar is er weer actie uitgegaan van O.K.K.


Het heeft getoond, dat het in staat is, als er iets van haar wordt verwacht en belangstellenden niet teleur te stellen, dit werd in het afgelopen jaar ondervonden o.a. bij de Jubileum uitvoering ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan.
1949 heeft ook vele lauweren afgeleverd, niet dat het zoveel mogelijk prijzen winnen het hoofddoel moet zijn in de Gymnastiek, het is in de allereerste plaats een sport, waarbij hoofddoel is, tot het in gezonde conditie houden van de mens, om het lichaam iets te geven van wat het bij het dagelijkse werk niet ontvangt, n.l. alzijdige bewegingen en vooral bij massale demonstraties kunnen wij dit beter, dan welke andere sport ook propaganderen in het publiek.
Wat ons ledental aangaat, kan ik u mededelen, dat dit ongeveer op hetzelfde peil is gebleven met het vorige jaar n.l. plm. 550 werkende leden.
Het Bestuur werd op de Jaarvergadering als volgt samengesteld: Hoofdbestuur J. H. Varekamp Voorzitter, Jochem Winkelman Secretaris, H. J. Troost Penningmeester.

Dagelijks Bestuur: A. Stolze Voorzitter, Jan Huijp Varekamp Jr (Ondergetekende) Secretaris, Leen Nieuwenhuizen Penningmeester en leider, C. Mondt, M. Ouwendijk, Stien Kluin en Dit van Beelen leden, A. Haaring Feestcommissie.


Om nu tot de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar te komen, krijgen wij allereerst de onderlinge wedstrijden voor eigen leden, in vele afdelingen is weer sportief gestreden om de punten, het zou te ver voeren om alle prijswinnaars te noemen, daarom zal ik volstaan met de kampioenen van O.K.K. te noemen n.l. Stien Kluin en Leen Nieuwenhuizen.
In Maart 1949 werd door de Turnkring wedstrijden voor Dames en Heren gehouden, tot het samenstellen van de nieuwe Haagsche keurploeg, van O.K.K. namen twee Dames deel, waarvan Stien Kluin zodanig genoteerd stond, dat zij werd opgenomen in de keurploeg.
Op 1 april 1949 werd door de Turnkring een Kringuitvoering gegeven in het gebouw van K en W te Den Haag, waren het vorige jaren de Dames die daar onze Vereniging vertegenwoordigden, dit keer was het de beurt voor de Heren en deze hebben deze kans aangegrepen en goed laten zien, dat ze er waren, vooral bij het openingsnummer liepen ze lelijk in de gaten. Maar bij Klassikaal Brug ontvingen zij een dankbaar applaus.
Hemelvaartdag werden in Den Haag Kring wedstrijden gehouden, door het regenachtige weer kon een gedeelte van de wedstrijden en de gehele demonstratie welke 's middags zou worden gehouden, geen doorgang vinden, de vervallen wedstrijd werd enkele weken later opnieuw gehouden, de resultaten van deze wedstrijd waren: Dames Driekamp 1e Prijs, Heren Driekamp 1e Prijs, Meisjes 2e Prijs, Dames Klassikaal Brug 1e Prijs met hoogst aantal punten.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1949 vervolg

Tweede Pinksterdag Haastrecht: In tegenstelling met Hemelvaartdag de gehele dag een stralende zon, iets wat voor demonstraties en wedstrijden in de openlucht bijna onmisbaar is. Des 's morgens werden de wedstrijden verwerkt waarbij de volgende prijzen behaald werden. Dames en Heren elk een 1e Prijs, Meisjes en Jongens elk een 2e Prijs.


Bij de Vrije Wedstrijden werkten de Dames tezamen met elf andere Verenigingen mee aan klassikaal brug. De O.K.K. Dames behaalden hiermede het hoogst aantal punten van alle deelneemsters en dus tevens de eerste prijs; door dit resultaat werden zij uitgenodigd des 's middags met hetzelfde nummer uit te komen tijdens de Demonstraties.
25 Juni: Demonstratie op het schoolplein der K. W. School; met vooraf een mars door het dorp
6 Augustus 1949 Oostende. Op deze zaterdagmorgen vertrok een bus met 33 personen van 's-Gravenzande voor de lange reis naar Oostende in België, ik geloof dat het aardig is voor de thuisblijvers ook voor de medereizigers, dit uitstapje in het kort te memoreren, ná een voorspoedige reis (het kleine oponthoud voor de Douane aan de grens, dat 1,5 uur duurde niet meegerekend) arriveerden wij om plm. 14:00 uur in Oostende.
De wedstrijden begonnen om 14:30 uur, dus vlug verkleden en een droge boterham ingeslikt en in marstempo begeleid door een vrouwelijke gids, kortweg zus genaamd, naar het wedstrijdterrein, al spoedig bleek, dat onze Belgische vrienden, wat het organiseren van wedstrijden aangaat wel wat van hun Nederlandse collega's kunnen leren, het was hopeloos, zolang als alles duurde, maar eindelijk tegen 20:00 uur waren wij klaar met de verplichte wedstrijden.
Deze werden op vier verschillende plaatsen in de stad gehouden, om 21:00 uur was het weer appel voor de Dames voor de vrije wedstrijden welke in de open lucht werden gehouden, belicht door schijnwerpers en zo voerde de Dames tegen 23:30 uur hun Knotsoefeningen uit, welke ondanks de zeer vermoeide dag goed werden uitgevoerd. De zondag werd rustig doorgebracht, alleen des middags op het strand werd danig gezweten en gelachen.
Maandagmorgen naar de Albert Hal waar de Heren gelegenheid kregen hun Vrije oefening met wederkerige ondersteuning te vertonen, waarschijnlijk doordat de Heren de voor hun zo nodige nachtrust iets verwaarloosd hadden werd deze oefening niet zo uitgevoerd als dat mogelijk was, des middags werd een mooie busreis gemaakt naar de Franse grens, waarop Franse bodem het Wilhelmus uit volle borst werd gezongen.
Dinsdagmorgen een rondrit in de omgeving van Oostende en 's middags werd dan afscheid genomen van de Hotel houdster van "Elysee", die met leedwezen afscheid nam van dat stelletje Westlander, dat zich o zo kalm had gedragen in haar hotel.
Ná in Brussel de laatste Francs verbruikt te hebben werd de reis naar Holland weer aanvaard, met als resultaat drie eerste prijzen in de vorm van Kunstvoorwerpen en een legpenning.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina