Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina27/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   44

JAARVERSLAG 1949 vervolg

Namens alle deelnemers van deze reis wil ik langs deze weg nog onze hartelijke dank uitspreken aan onze leider Nieuwenhuizen voor het grote aandeel, dat hij heeft gehad in het succes in België en ook voor het vele werk, dat hij verricht naast zijn technische bezigheden vóór en tijdens deze reis.


20 augustus 1949: O.K.K. werkt mee aan de Kunst- en Sportdag te Monster.
22 oktober 1949: Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van O.K.K. werd in de Veiling een Jubileum Uitvoering gegeven in de vorm van een Gymnastisch reveil, deze mag in alle opzichten geheel geslaagd genoemd worden, in tegenstelling met vorige Uitvoeringen werd nu des middags de Jeugduitvoering gehouden.
Dit was een grote verbetering voor de Avonduitvoering, daar nu het lawaai wegviel van al de jonge leden. Des 's Avonds werd door de 2e Voorzitter Stolze de Voorzitter Varekamp gehuldigd, welke gedurende veertig jaar lid is van O.K.K., hem werd als dank aangeboden een fraaie rooktafel.
25 november 1949: Drie dagen ná de feitelijke oprichtingsdatum, werd de Receptie gehouden. Door het flinke bezoek en uit de vele woorden welke gesproken werden bleek weer eens welk een grote plaats O.K.K. inneemt in het Sportleven in 's-Gravenzande en daarbuiten.
Sprekers op deze middag waren de afgevaardigden van de Turnkring, U.D.I., K.D.O., H.S.V. '46, W.I.K., de 's-Gravenzandse Kunst- en Sportvereniging en het Groene Kruis; tevens de 1e Secretaris van O.K.K. de Heer D. van der Berg en het erelid H. van der Ende. Tevens waren vele schriftelijke felicitaties binnengekomen.
30 november 1949: Veteranen Wedstrijd tussen K.D.O., U.D.I. en O.K.K., de uitslag werd I U.D.I., II K.D.O., III O.K.K.
22 december 1949 werden in eigen gebouw de Vaardigheidsproeven gehouden; van de 69 deelneemsters slaagden er 47, zodat het percentage geslaagden aanmerkelijk hoger ligt, dan dat van de in Den Haag gehouden proeven.
Zo ben ik dan aan het einde gekomen van mijn overzicht en voor dit te besluiten wil ik namens het Bestuur hartelijk danken onze leider Nieuwenhuizen voor zijn vele werk in het afgelopen jaar aan O.K.K. verricht, doch ook aan Luc. Klop voorturner en leidsters der Kleuters en Dames B. Varekamp, G. Klop-Voogd, M. van der Sar en nog enkele anderen voor hun belangeloze hulp in het afgelopen jaar aan O.K.K. gegeven.
Moge zij ook in het komende jaar voor O.K.K. weer present staan.

Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.


Secretaresse: M. van der Ende

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1950

Nu er weer een jaar ten einde is, willen we een terugblik werpen op het gebeurde. Niet alleen in heel de wereld heeft 1950 behoorlijk van zich doen spreken, ook op Gymn gebied en speciaal O.K.K. hier ter plaatse heeft 't zich weer niet onbetuigd gelaten.


Met de wedstrijden is het ook heel goed gegaan weliswaar! Zijn we dit jaar niet naar het buitenland geweest, maar toch wel naar andere plaatsen en mede door de leider en goedenwil van de leden mochten we weer mooie resultaten boeken.
Wat het ledenaantal betreft mogen we niet mopperen, we hebben ongeveer 530 leden.
Het Bestuur bestaat uit : Hoofdbestuur: J. H. Varekamp Voorzitter, J. Winkelman Secretaris, H. J. Troost Penningmeester.

Dagelijks Bestuur: A. Stolze Voorzitter, Mej. St. Kluin Secretaresse, Nic. Zeelenberg Penningmeester, Dit van Balen (ondergetekende) Notuliste, C. Mondt, L. Klop, R. Ouwendijk leden, Leen Nieuwenhuizen leider, A. Haring Toestelcommissaris.


Het jaar begon met een paar wedstrijden voor de Dames. Op 11 februari 1950 gingen ze met supporters naar W.I.K. en kwamen terug, als het nog bewaard was ten minste; met een doosje Haagse Hopjes en ongeveer 49 punten achterstand.
18 Februari 1950 De week daarna togen ze naar de Donar dames ook in Den Haag en keerden terug met 46 punten achterstand. De verzekering werd daarbij gegeven, dat wanneer de Damesploeg een tegenbezoek kwam brengen, wij voor een kleinere achterstand zouden zorgen.
24 Februari 1950 hadden we Jaarvergadering, door de te kleine belangstelling moest de stemming over Statuten en Huishoudelijk Reglement een week worden uitgesteld. De week er na werd de stemming gehouden en bleek, dat de leden het met de wat gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement het eens waren. Dus konden ze opgestuurd worden voor de Koninklijke Goedkeuring; in 1950 is daar geen antwoord meer op gekomen.
Wat de kleding betreft werd besloten, dat de kleding van de Dames voor de mars, vrije oefeningen en dansjes met of zonder voorwerp in de hand, wit zal zijn. Met het toestelturnen blijft het zwarte broekje, anders een wit rokje bij de van ouds witte blouse.
Van 13 – 16 Maart 1950 zijn de Onderlinge wedstrijden voor de jongeren gehouden. Het plan was om dat in de Herfst te doen, doch daar is niets van gekomen.
17 Maart 1950 hebben we een gezellig avondje gehad ivm het Jubileum 1949. De Hoekse Sportvereniging heeft ons daarbij geholpen. Wat onze Voorzitter verwonderd deed vragen of we dat zelf nu ook niet hadden kunnen doen. Zou er nu niemand wezen, die zoiets voor elkaar wist te brengen? Op die avond werden we vergast op de film, die door een oom van één van de leden gemaakt en gedraaid werd.
Er werd nog getrakteerd waarbij een keer met warme worstjes werd rondgegaan, dat was lekker en ging erin als koek. Zo ging de laatste herdenking van ons Jubileum voorbij.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1950 vervolg

29 Mei 1950 togen we naar Leerdam, waar we vijf eerste prijzen vandaan haalden. Het weer was niet zo mooi, maar het viel toch ook niet helemaal tegen. Van die wedstrijden en de tocht werd een film gemaakt. Wie herinnert zich niet die rare chauffeur? die als achterste, met een achterstevoren staande pet, bril op de neuspunt, de andere bussen voorbij wilde rijden? Die rare chinees. 's Avonds werd tot besluit nog een poosje in een Haastrechtse speeltuin gestopt. Die niet nat was van de lachtranen had een nat gezicht van het spetterende vliegmachine.


Op 10 Juni 1950 werd door ons deelgenomen aan de Sport en Kunstdag ten bate van het Groene Kruis. Na een mars door het dorp werd een Demonstratie gegeven op het sportterrein bij de molen.
Die week daarop ging onze leider L. Nieuwenhuizen in ondertrouw met Jopy van Gemerden. Juni 1950. was er voor die gelegenheid een receptie in ons gebouw. 29 Juni 1950 was de trouwdag daar, da dag dat Leen en Jopy samen 't verdere leven door zouden gaan. Ze werden door dames- en herenleden buiten het Gemeentehuis opgewacht, als blijk van medeleven bij hun huwelijk en veel succes toegewenst.
8 Juli 1950 ging er een deel van de Vereniging naar Den Haag; om aan de Demonstratie van de Haagse Sportweek deel te nemen.
19 Augustus 1950 werd er door ons deelgenomen aan de Sportmiddag ten bate van de Voetbal. Na een mars door het dorp met zon en ook wel eens een drupje togen we naar het sportveld aan de Hoekweg en gaven daar nog enkele Demonstratie nummertjes.
18 Augustus 1950: Met de Generale Repetitie in de Veiling werd ons de film van het Leerdamse reisje gedraaid, die leuk uitgevallen is; ook hebben we daar het Belgische meisje die onze gids was in Oostende ontmoet, ze was gast van de leider.
Ja, we moesten in de Veiling repeteren, omdat na veel besprekingen over de kapotte vloer onze zaal gedurende de schoolvakanties een nieuwe vloer zou krijgen, ook werd de piano goed onder handen genomen. Om dan het nieuwe seizoen goed in te gaan.
4 September 1950 werd er weer in de zaal gewerkt. Mede daardoor was het onmogelijk op tijd een Gymn Uitvoering te geven. Maar de gelegenheid, waar de Uitvoering altijd gehouden moet worden is ook niet ideaal. Het is nog steeds de Veiling.
Dit jaar hadden we ook nog in Monster moeten werken, net als vorige jaren, maar om de één of andere reden is het dit jaar niet doorgegaan.
25 november 1950 hebben enige leden een reisje gemaakt om eens te zien hoe onze kampioene in Den Haag werkte. Ik zeg maar zo, dat ik een ieder zoiets aanraad, maar dan moet je zeker een auto huren. Dan kan het je wel eens gebeuren, dat hij blijft staan onderweg en je dan zelf als motor moet fungeren. Aan lachen ontbreekt het dan toch niet.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina