Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina28/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   44

JAARVERSLAG 1950 vervolg

2 December 1950 zijn de Bestuursleden naar de Familie W. Nieuwenhuizen geweest, de ouders van onze leider, die al zoveel keer hun deur voor de Vergaderingen hebben opengezet. Nu Leen getrouwd is en het dus niet meer nodig is bij hen aan te kloppen, omdat Leen zelf een huis heeft, wilden we toch niet zomaar wegblijven. Dus werd er een datum afgesproken, er werd een foto van ons gebouw met standaard aangeboden.


23 December 1950 waren er de wedstrijden voor de Haagse Keurploeg weer. Van ons deden er twee dames mee, namelijk Stien Kluin en Rita Louwer. Stien had pech, die liep met het derde toestel een blessure op en kon de wedstrijd niet mee afwerken. Toch is zij weer bij de Keurploeg opgenomen. Rita stelde zich niet beschikbaar voor geregelde oefeningen.
De Veteranen hebben ook weer hun wedstrijd gehouden en deze keer kwamen ze als eerste uit de bus, gevolgd door K.D.O. Maasdijk en als laatste U.D.I. Naaldwijk. De jongens zijn ook met een wedstrijd bezig, maar die uitslag komt pas in 1951. Die Westlandse clubs waar de wedstrijd tussen is, zijn H.S.V. Hoek van Holland, U.D.I. Naaldwijk, K.D.O. Maasdijk en O.K.K. alhier.
Dit jaar is er geen kring uitvoering geweest zoals al enkele jaren gedaan werd. Naar de te houden Kring Vergaderingen werden zo veel mogelijk enkele afgevaardigden van ons gestuurd. Omdat dat zo nodig is voor je Vereniging.
Zo aan het slot gekomen, kom ik tot de conclusie, dat er toch heel wat gepasseerd is en jullie zullen dat wel met mij eens zijn. Maar voor ik eindig wil ik namens allen hier bedanken al diegenen die op één of andere manier tot opbouw van onze Vereniging hebben meegewerkt.
In de eerste plaats onze leider, wij hopen dat hij dit jaar weer goed ten einde brengt. Als wij meewerken, gaat dat best.
Van deze plaats ook dank aan de Dames, die de kleuters helpen; ook de Heren, die zo af en toe nog eens bij de grote kleuters helpen, bedanken we en wensen hen veel succes in dit jaar.
Voor het nieuwe jaar staat al weer wat te wachten en is er ook al wat voorbij o.a. Januari 1951 de Dames van Donar hier op visite gehad. De onderlinge wedstrijden zijn er weer geweest. In Maart hopen we, dat de Dames W.I.K. komen.
2 Juni 1951 zullen de Kringwedstrijden hier gehouden worden; 23 Juni 1951 hopen we naar Eindhoven te gaan. Van hieruit succes toegewenst.
Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaresse: Dit van Baalen

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1951

Alweer is er een jaar gepasseerd en staat de jaarlijkse Ledenvergadering voor de deur. We wensen alle O.K.K. leden een gelukkig 1952. Maar in het bijzonder wel de Vereniging O.K.K.. Dat de Vereniging goed mag werken en weer goed voor den dag mag komen is onze wens.


1951 was weer een goed jaar. Met ieders hulp, goede trainingen, die door alle leden trouw bezocht worden; kan 1952 ook weer een goed jaar worden. Voorlopig staat het a.s. Verbondsfeest, dat in Den Haag gehouden en gevierd hoopt te worden met grote letters op het Programma. Dat is, als alles goed gaat met de Pinksterdagen en voor ons Tweede Pinksterdag gesteld. We hopen, dat het een mooie herdenking mag worden met veel mooi weer.
Verder staat er al wel meer op 't program, zoals Vaardigheidsproeven op 2 Februari a.s. en Onderlinge wedstrijden. Dus kunnen we alvast wel weer vooruit.
Wat het aantal leden betreft mogen we weer niet mopperen; het aantal is 575 leden.
Het Bestuur bestaat uit: Hoofdbestuur J. H. Varenkamp Voorzitter, J. Winkelman Secretaris, H. J. Troost Penningmeester.

Dagelijks Bestuur: A. Stolze Voorzitter, M. Overkleeft Waarnemend Secretaris, met als Notuliste Mevr. De Graaf – Van Baalen (ondergetekende). Niek Zeelenberg Penningmeester, Leen Nieuwenhuizen leider, Leden C. Mondt, L. Klop.


Nu de gebeurde bijzonderheden van het afgelopen Verenigingsjaar eens in het kort onder de loupe genomen:
27 Januari 1951: O.K.K. Dames en Donar Dames in het O.K.K. gebouw. De wedstrijd was goed en de beloofde inkorting van het puntenverschil werd gehandhaafd, en wel van 41 punten achterstand O.K.K. Dames tot 7,5 punten, dat was meer ingekort, dan we durfden hopen.
In het tijdvak Januari, Februari 1951 zijn voor elke Afdeling de Onderlinge wedstrijden gehouden. Bij de Dames werd Mej., Stien Kluin de kampioene, bij de Heren L. Klop kampioen.
In Februari kwamen de Reglementen die Koninklijk goedgekeurd moesten worden weer terug bij de Heer J. Winkelman, als niet in orde zijnde.
24 februari zijn we weer eens naar Den Haag geweest om aan de Vaardigheidsproeven deel te nemen. O.K.K. stond met zijn aantal weer eens hoog aangeschreven, van de 48 slaagden er 40, dat is hoog gezien de prestaties van de andere Verenigingen. Een pluim O.K.K. ga zo door.
26 Februari 1951 Jaarlijkse Ledenvergadering. C. Mondt, St. Kluin, J. H. Varekamp bij acclamatie herkozen en M. Overkleeft als nieuwe Toestelcommissaris. Daar werd ook nog gesproken over de a.s. Kringwedstrijden, die in 's-GravenZANDE gehouden zouden worden.
Er zou nog een wedstrijd O.K.K. Dames tegen W.I.K. Dames gehouden worden, maar is op de één of andere manier niet doorgegaan.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1951 vervolg

2 Juni 1951: De Gymndag in 's-GravenZANDE, het was vinnig koud weertje en menige Gymnast bibberde ondanks, dat er toch nog een zonnetje scheen. Die dag had O.K.K. vijf eerste Prijzen, ook weer goed. Aan de Wedstrijd werd door 17 Verenigingen deelgenomen.


Na de Wedstrijden werd er door de Verenigingen een mars door het dorp gemaakt. Waarna er een Demonstratie werd gegeven op hetzelfde veld als waar 's middags de Wedstrijden gehouden waren. De conditie van het veld was niet je dat, maar op enkele smerige schoenen, voeten en soms ook kleren na, is die middag en avond toch geslaagd te noemen.
's Avonds na afloop werden de mensen, die op de één of andere manier gewerkt hadden voor het doen slagen van die dag in de Spaansche Vloot nog wat getrakteerd. Anderen ruimden in die tijd voor de Zondag met auto's en karren het veld weer leeg. Het was een mooie dag geweest. Doch later nog een nasmaak, Mej. Stien Kluin bedankt als lid door een misverstand en de Burgemeester meende op zijn tenen getrapt te zijn. Hierover is een paar maal vergaderd.
9 Juni 1951 is er door O.K.K. deelgenomen aan de collecte voor 't Groene Kruis tijdens een mars waar geen eind aan scheen te komen werd er door collectanten geld opgehaald langs die route. We hopen, dat de collecte goed wat heeft opgebracht. Wij hebben er in ieder geval 't vuur voor uit onze sloffen gelopen. Weer terug in het dorp werd er nog een Demonstratie ten beste gegeven.
23 Juni 1951 zijn we met twee bussen naar Eindhoven geweest, waar we twee 1e en een 2e Prijs behaalden. De organisatie was daar hopeloos, haast elk toestel moest je zelf neerzetten. Op de terugweg hebben we onze rug eens heerlijk afgespoeld in 't Bosbad van Oisterwijk. Wat gedronken en gegeten en pret gemaakt. Waarna we weer op 's-Gravenzande aantrokken.
Juli 1951 zijn we weer eens naar Monster geweest ter gelegenheid van de Groene Kruisdag. met de mars hadden we een prachtig muziek korpsje, ieder speelde op zijn eigen wijs. Maar Monster zijn wens was weer vervuld.
In Augustus 1951 werd van de Voetbal ook nog wat medewerking gevraagd aan ons. Maar dat is niet doorgegaan.
10 Nov heeft O.K.K. weer een Uitvoering gegeven in de Veiling. 's middags de kleintjes, 's avonds de grote. Er was heel wat goeds die dag; doch nogal rumoerig in de zaal, mede daardoor de nogal eens rommelige afwerking; of zijn het de leden, die beter op hun tellen moeten passen? Ik denk van beide. Het publiek kan ook wel teveel eisen, of was het Willy Vervoort? We zijn voor ons plezier op de Gymn en niet voor ons beroep. Volgende keer beter.
De Kringvergaderingen worden tot opbouw van de Vereniging steeds bezocht. Zo ben ik weer aan het eind van mijn Verslag gekomen; ik vind het weer een goed jaar. Nu ik aan het eind ben gekomen, wil ik namens het bestuur toch al diegenen, die op de één of andere manier tot 't welzijn van O.K.K. meegewerkt hebben van hier uit bedanken.
Notuliste: Mevr. De Graaf – Van Baalen.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina