Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina30/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   44

JAARVERSLAG 1953 vervolg

De Vaardigheidsproeven zijn dit jaar gehouden op 2 April 1953 inde zaal van O.K.K. het aantal geslaagden was 100%, dit is een felicitatie aan de leider waard.


20 Mei 1953 herinnert ons aan de Trouwdag van onze Penningmeester N. Zeelenberg en Mien van der Sar. Laten we hopen, dat zij de trouw die ze elkaar hebben beloofd geen ontrouw aan de Vereniging gevolg zal hebben. Op de snikhete Zaterdag voor Pinksteren hebben –twee Meisjes Afdelingen en een Jongens Afdeling meegewerkt aan de Jubileum Wedstrijden van Sparta Dordrecht. Beide Meisjes Afdelingen behaalden een 1e Prijs, de jongens een 3e Prijs. De Maandag daarop volgend Tweede Pinksterdag zijn de Dames naar Sparta geweest. Schijnbaar beïnvloed door het snikhete weer moesten de Dames met een 2e Prijs huiswaarts keren.
13 Juni 1953 demonstreerde O.K.K. op Monster ten bate van het Groene Kruis, afgewisseld door de Maasruiters uit Maasland. In samenwerking met de Voetbal organiseerde O.K.K. een Sportdag welke heeft plaatsgevonden op 18 Juli 1953. Hoewel we de volle medewerking van de 's-Gravenzandse Voetbalvereniging hadden, is deze sportdag toch niet geslaagd.
Op 20 Juli 1953 zijn de Dames van O.K.K. naar Naaldwijk getogen, om daar te kampen tegen de Dames van U.D.I., K.D.O. en H.S.V.. Als nummer één van de vier Verenigingen konden de Dames van O.K.K. tevreden huiswaarts keren.
Een geslaagde actie kunnen we wel de verloting noemen die we dit jaar gehad hebben. Vele handen maken licht werk, dat is ook hiermee wel gebleken, de verloting was in de tijd van een maand beslist. De trekking, die voorafgegaan is met een Demonstratie op het schoolplein is op 1 Augustus 1953 gehouden. De Dames en Heren, die hieraan hebben meegewerkt willen we van hieruit hartelijk dankzeggen.
In de week van 8 – 15 Augustus 1953 is er een Vakantiecursus geweest te Overveen, waar onze leider ook een paar dagen is geweest om daar z'n turncapaciteiten te vermeerderen. Dit kunnen we in onze leider respecteren.
Wie herinnert zich nog de O.K.K. expres die op 25, 26, 27 Augustus 1953 het ons zo rustige dorpje onveilig maakte. Een klein applausje heeft het Bestuur wel verdiend die het initiatief heeft durven nemen om hiermee op het Feestterrein te verschijnen. Het is inderdaad een risico geweest, want het geld wat de huur van het treintje was, is afschrikwekkend geweest.
Maar met medewerking van het weer en de leden die zich als conducteur of conductrice ten dienste hebben gesteld, is het toch een geslaagde stunt geworden. Ook deze leden willen we voor hun medewerking hartelijk dankzeggen.
Op 24 October 1953 is er in de zaal van O.K.K. een Heren wedstrijd geweest tussen O.K.K., W.I.K. en U.D.I.. En wat wel boven alle verwachtingen was, werd O.K.K. nummer één in deze Wedstrijd.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1953 vervolg

Op 25 November 1953 hebben de O.K.K. jongens nog een wedstrijd gehad tegen U.D.I., K.D.O. en H.S.V.. Ook hebben de Dames en Heren nog een strijd geleverd tegen de Dames en Heren van OTV uit Overschie. Al moesten we als verliezers laat huiswaarts keren, mochten we toch de gedachte van en prettige ontmoeting meenemen.

Ook is er in December 1953 nog een Veteranen wedstrijd geweest tussen O.K.K., U.D.I. en K.D.O. in de zaal van O.K.K.. Hier werd U.D.I. één, O.K.K. twee en K.D.O. drie. Daarna was er nog een gezellig samenzijn

19 December 1953 is nog een Meisjes wedstrijd geweest tussen O.K.K., K.D.O., U.D.I. en H.S.V.. Deze wedstrijd is gehouden in de zaal van H.S.V. en gewonnen door O.K.K.. Zo horen we, dat O.K.K. zich in het jaar 1953 niet onbetuigd heeft gelaten

Wat het Ledenaantal aangaat, kunnen we meedelen, dat het aantal met 50 leden is teruggelopen, vorig jaar 550 leden en nu 500 leden.

De Kringvergaderingen worden tot opbouw van de Vereniging trouw door ons Bestuur bezocht.

Nu ik aan het eind van mijn Verslag ben gekomen, wil ik namens het Bestuur al diegenen die op één of andere wijze tot welzijn van O.K.K. meegewerkt hebben van hieruit bedanken. Een bijzonder woord van dank verdienen wel de Kleuterleidsters, de Dames Nel Staalduinen en Rens Voskamp. Tevens de beide voorturners de Heren Wim Nieuwenhuizen en A. de Munnik. Ook de Dames, die contributie innen van de Kleuters.

Laten we hopen, dat onze leider ook in dit jaar weer een ruim inzicht op het turnerswerk mag hebben, dan kunnen we ook dit jaar weer vrijelijk tegemoet zien.

Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaris: M. Overkleeft

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1954

Nu het jaar 1954 weer tot het verleden behoort willen we toch nog even terugblikken wat er in de Vereniging dit jaar is gepasseerd.


Zo is begonnen op 22 Februari 1954 onze Jaarvergadering in het gebouw van O.K.K.. Hoewel deze Vergadering prettig is verlopen, betreurt het ons toch altijd, dat er zo weinig belangstelling werd getoond in het werk, dat O.K.K. dat jaar heeft gedaan. In het geheel, met het Bestuur meegerekend, waren er aanwezig 18 Heren en 14 Dames.
Op 13 Maart 1954 hebben we onze Jaarlijkse Uitvoering gegeven. We kunnen wel zeggen, dat we ná jaren nu weer op een goed geslaagde avond kunnen terugzien. De oorzaak van het welslagen ligt naar onze mening wel hierin, dat er uitsluitend Gymn is gegeven.
Het Programma kon op een rustige manier afgewerkt worden, terwijl er anders een drukte was op het toneel met al wat een Toneelstuk of zoiets dergelijks met zich meebrengt. Daarom is de ervaring opgedaan om ons enkel bij Gymn te bepalen. Over het werk, wat er gegeven is kunnen we allen zeer tevreden zijn. En het goede werk kunnen we niet enkel en alleen van de leider verwachten, maar veel meer kunnen we bereiken, door trouw de oefenavonden te bezoeken en actief meewerken aan hetgeen de leider ons te doen geeft.
18 Maart 1954 herinnert ons aan de Veteranen wedstrijd. Al mochten de Senioren van O.K.K. dan niet de eerste plaats innemen, kunnen ze toch nog met genoegen terug zien op deze gezellige avond. Het doet ons goed, dat er ook voor de Senioren wedstrijden zijn, het verhoogd de sfeer en spanning op de oefenavonden.
De Vaardigheidsproeven, die op Donderdag 15 April 1954 in de zaal van O.K.K. zijn gehouden, zijn voor ons allen niet bevredigend verlopen en was in het bijzonder voor onze leider een grote teleurstelling. O.K.K. is de dupe geworden van een grote vergissing van de T.C., want de aanzegging die de jury op een Turnkring Vergadering had gekregen om de Vaardigheidsproeven strenger te beoordelen, had op O.K.K. nog niet toegepast mogen worden. Het Bestuur heeft zich dan ook direct in verbinding gesteld met de T. C. en van het voorgevallene mededeling gedaan. Maar zoals wij allen wel begrijpen was deze fout moeilijk meer te herstellen. Het aantal geslaagden was 20 van de 78 deelnemers.
Op 5 Mei 1954 wisten de Meisjes nummer één te worden in de wedstrijd tegen U.D.I., K.D.O. en H.S.V..
Zaterdag 3 Juli 1954 is onze leider met vijf Afdelingen naar Naaldwijk geweest om deel te nemen aan de Kringwedstrijden van de Turnkring met vier 1e Prijzen en één 2e Prijs en als vierde in de marswedstrijd konden we tevreden huiswaarts gaan.
Woensdag 8 September 1954 demonstreerde O.K.K. op het schoolplein voorafgegaan met een mars door het dorp, die begeleid werd door de twee plaatselijke muziekverenigingen. Op 222 October 1954 zijn de O.K.K. meisjes naar de Maasdijk gegaan om te kampen tegen de meisjes van K.D.O., U.D.I. en H.S.V..

Ook herinnerd October 1954 ons aan het verongelukken van ons jonge lid, de 9 jarige Keesje van den Ende.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina