Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina31/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   44

JAARVERSLAG 1954 vervolg

Op 10 November 1954 is er een Jongenswedstrijd geweest in de zaal van O.K.K. tussen U.D.I., K.D.O. en H.S.V..


Van 19 tot 26 November 1954 Hebben de Onderlinge Wedstrijden plaatsgevonden welke door bijna alle Afdelingen zijn verwerkt, ik zal U de namen besparen van alle die het diploma is toegekend en alleen volstaan met de Kampioenen van de Dames en Heren te noemen en wel resp. Mej. B. Vellekoop en de Heer W. Nieuwenhuizen. Zo zien we, dat er bij de Dames en Heren nieuwe Kampioenen zijn ontstaan.
20 November 1954 hebben de Dames meegewerkt aan de Jubileumuitvoering van de Kring Den Haag. Het slechte werk, wat daar is gegeven laat ons geen prettige herinnering na.
Ook is er op 7 December 1954 weer een Veteranen wedstrijd geweest tussen O.K.K., U.D.I. en K.D.O.. Deze keer slaagden de Senioren beter, dan de vorige maal en met dat resultaat, dat ze als nummer één uit de strijd kwam, gevolgd door U.D.I. en K.D.O.. De nummers 1 en 2 van de gehele wedstrijd waren de Heren W. Kuivenhoven en A. Stolze.
Op Maandag 27 December 1954 zijn negen Dames van O.K.K. op bezoek geweest bij H.S.V. om te kampen tegen H.S.V. en U.D.I.. Het goede werk, dat daar is gegeven blijkt wel uit het grote Puntenverschil, want met niet minder dan 55 punten voorsprong is O.K.K. huiswaarts gekeerd.
De laatste wedstrijd die al in het nieuwe jaar werd gehouden, was de Meisjes Wedstrijd op 7 Januari 1955, deze zijn van de hele competitie tegen H.S.V., K.D.O. en U.D.I. nummer één geworden. Zo horen we, dat O.K.K. zich dit jaar weer niet onbetuigd heeft gelaten.
Verder rest mij nog de samenstelling van het Bestuur mede te delen. Deze is als volgt: Hoofdbestuur: J. H. Varekamp Voorzitter, J. Winkelman Secretaris, H. J. Troost Penningmeester.

Dagelijks Bestuur: A. Stolze Voorzitter, M. Overkleeft (ondergetekende) Secretaris, N. Zeelenberg Penningmeester, C. Mondt en L. Klop en de beide Dames M. Kramer en C. Overkleeft leden en L. Nieuwenhuizen leider. Wat het Ledenaantal betreft kunnen we mededelen, dat het weer een stijgende lijn heeft.


De Kringvergaderingen worden tot opbouw van de Vereniging trouw door ons Bestuur bezocht. Nu ik aan het eind van mijn Verslag ben gekomen, wil ik namens het Bestuur al diegenen, die op enigerlei wijze tot het welzijn hebben meegewerkt van hieruit bedanken.
Een bijzonder woord van dank verdienen wel de Kleuterleidsters de Dames N. van Staalduinen en R. Voskamp en de beide voorturners de Heren A. de Munnik en W. Nieuwenhuizen en ook die Dames die de contributie innen van de Jeugdleden. Laten we hopen, dat ook de leider met onze medewerking het weer tot een goed einde zal brengen.
Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaris: M. Overkleeft.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1955

Nu het jaar 1955 tot het verleden behoort, willen we toch nog even terug blikken wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Zo is begonnen op 21 Februari 1955 onze Jaarvergadering in het gebouw van O.K.K.. Dit is voor ons en de Vereniging een belangrijke Vergadering geweest, want zoals wij allen wel zullen weten heeft onze Voorzitter de Heer J. H. Varekamp afscheid genomen van de Vereniging als Voorzitter. In plaats daarvoor werd de Heer J. Winkelman gekozen. De Heer Varekamp jarenlang heeft gediend willen we nogmaals van deze plaats hartelijk dankzeggen voor het heel vele werk, dat hij voor de Vereniging heeft gedaan.


De Heer Varekamp, die wegens gezondheidsredenen bedankte is nu als Ere Voorzitter van de Vereniging gekozen. Dit Ere Voorzitterschap werd door hem op hoge prijs gesteld.
In de maand Februari 1955 is er nog een Jongenswedstrijd geweest. Op 12 Maart 1955 is onze Jaarlijkse Uitvoering gehouden in één van de Veilinghallen. 's Middags was de zaal geheel gevuld bij de Jeugduitvoering, het programma was vlot verlopen, afgewisseld met grappen en poppenkast van Ome Kees. Hoewel de zaal goed verwarmd was, was de avonduitvoering niet zo druk bezocht. Blijkbaar is dit geen verhindering voor het werk wat is gegeven, want we kunnen met genoegen terugzien op deze Uitvoering.
21 Maart 1955 hebben de Veteranen een strijd aangebonden in de zaal van O.K.K. tegen U.D.I. en Sparta. De eindresultaten waren U.D.I. I, O.K.K. II en Sparta III.
20 April 1955 herinnert ons aan de dag, waarop Ria Vellekoop en W. Nieuwenhuizen zich in de echt lieten verbinden.
28 April 1955 vernamen wij de droeve tijding van het verongelukken van ons 10 jarig lid Hendrik Jongman die gegrepen werd door een auto en ter plaatse is gestorven. Evenals op 28 April trof ons ook in Mei 1955 het sterven van ons jonge lid N. Stolze wat haar door plotselinge ziekte was overvallen.
Een goede Propagandamiddag is wel geweest de Demonstratie op Koninginnedag in de Veilinghal, voor tamelijk veel publiek hebben wij daar goed werk gegeven.
Op de koude Hemelvaartsdag zijn verschillende Afdelingen naar Leerdam geweest waar de G.V. Voorwaarts jubileerde. De resultaten, die we daar hebben geboekt zijn bijzonder geweest. Ondanks het koude en gure weer zijn er zes prijzen weggehaald. Meisjes, Dames en Heren behaalden allen een 1e Prijs. Daarbij behaalden de Meisjes nog een 1e Prijs met evenwichtsbalk en de Heren een 1e met Paardspringen, de Dames een 2e met ringen.
In de eerste week van Juli is er een Jongens Afdeling naar Rotterdam geweest om deel te nemen aan de grote Gymnastrada demonstratie.
19 November 1955 zijn de jongens en meisjes naar de Maasdijk geweest om te kampen tegen Meisjes en Jongens van K.D.O.. In deze rumoerige wedstrijd kwamen de jongens als eerste en de meisjes als tweede uit de strijd.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1955 vervolg

25 November 1955 is er weer een Veteranen Wedstrijd geweest, deze avonden die niet alleen worden gehouden uit strijd en winstbejag, maar ook voor gezellig en prettig contact.


De Onderlinge Wedstrijden zijn gehouden op 14 – 15 December 1955. Vele Afdelingen hebben hun beste krachten laten zien. Zowel bij de Jongens, als bij de Oudere Afdelingen heeft er een spannende sfeer geheerst. Bij de Dames en Heren hebben de kampioenen weer gewisseld. Dit jaar wist Mej. C. Overkleeft zich nummer één te plaatsen, gevolgd door Mej. C. Kramer. En bij de Heren, werd door de Heer C. Klop nummer één, gevolgd door de Heer J. v.d. Herven.
Deze Onderlinge Wedstrijd is voor de Dames en Heren een goede generale repetitie geweest voor de Wedstrijd tegen de Dames en Heren van U.D.I., die gehouden is op 19 December 1955 in de zaal van O.K.K.; deze wedstrijd heeft aan ons een prettige herinnering nagelaten. Onder een gezellige, spannende sfeer is deze wedstrijd verlopen en wisten de Dames zich nummer één en de Heren zich nummer twee te plaatsen.
Als persoonlijke prestatie wist Mej. M. Kramer zich twee te plaatsen, nummer één was lid van U.D.I.. Evenals bij de Dames wist ook bij de Heren een lid van U.D.I. zich nummer één te plaatsen, gevolgd door de Heer C. Klop van O.K.K..
Nu ik zo ongeveer aan het einde van m'n verslag ben gekomen, rest mij nog enkele mededelingen.
De samenstelling van het Bestuur is als volgt: De Heren Winkelman en Stolze Voorzitter, De Heren Zeelenberg en Troost Penningmeesters, M. Overkleeft Secretaris. L. Klop, W. Nieuwenhuizen en de Dames Kramer en Overkleeft leden en de Heer L. Nieuwenhuizen leider. Wat het Ledenaantal betreft kunnen we mededelen dat O.K.K. 540 leden heeft.
Dit jaar zijn in het huwelijk getreden: E. 't Hart, J. Hoven en B. Vellekoop, Luc Klop, Ada Boekestein en L. Roemer.
De Kring Vergaderingen, die tot opbouw van de Vereniging is, worden trouw door ons Bestuur bezocht. Verder wil ik namens het Bestuur alle dank zeggen, die op één of andere wijze de Vereniging dit jaar bijzondere diensten heeft bewezen.
Hierbij denk ik aan de Kleuterleidsters, de Dames Fr. Voskamp en N. van Staalduinen en de Voorturner W. Nieuwenhuizen.
In de hoop, dat we het volgende jaar evenals het afgelopen jaar weer net zoveel resultaten mogen boeken onder de eminente leiding van de Heer L. Nieuwenhuizen, dan kunnen we ook dit jaar weer vrij tegemoet treden.
Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaris: M. Overkleeft.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina