Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina32/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   44

JAARVERSLAG 1956

Nu het jaar 1956 weer ten einde is, willen wij toch nog even een blik terug werpen op het afgelopen jaar. Het is begonnen op 27 Februari 1956 toen wij voor 53 leden onze Jaarvergadering in ons eigen gebouw gehouden hebben. Deze avond werd besloten met vertoning van verschillende mooie turnfilms met o.a. de Kampioensfilm.


In Maart 1956 zijn de Veteranen Heren naar Delft getogen, om deel te nemen aan een Wedstrijd tussen Sparta, U.D.I. en O.K.K.; de uitslag was hier O.K.K. I, Sparta II en U.D.I. III.
5 Mei 1956 hebben we onze Jaarlijkse Uitvoering gegeven in de grote hal van de Veiling. In afwijking van vorige jaren, werd er dit keer op de begane grond geturnd. En dit mag zeker een succes genoemd worden. Ten eerste was hier niet zo'n werk aan verbonden, zoals andere jaren, toen men toneel moest opbouwen en afbreken. Ten tweede kon men nu met een veel grotere groep een massale oefening naar voren brengen.
De opkomst van het publiek viel ook niet tegen, als men rekent, dat er op deze dag overal in het Westland en daarbuiten wat te beleven viel. Al met al kan men terug zien op een zeer geslaagde middag en avond.
16 Juni 1956 werd deelgenomen aan Kring Wedstrijden in de Houtrusthallen in Den Haag, er werden vier prijzen behaald: de Dames en Heren beide een 1e Prijs en de Meisjes en Jongens beide een 2e Prijs. 's Avonds werd er nog deelgenomen aan de massale sluiting van de sportweek. Wat menigeen een koud uurtje heeft opgeleverd. Ook hier weer mooie resultaten, waarmee de leider de bekroning kreeg voor z'n werk.
28 Augustus 1956 werd er deelgenomen aan een massale mars door het dorp, bij de opening van het feest en de overdracht van de uniformen voor de beide muziekverenigingen "Wanneer zal men voor ons ook eens een inzameling houden voor onze kledij?" Ondanks de koude, was dit toch ook weer een goede reclame voor de Vereniging.
18 September 1956 werden we allen geschokt door het overlijden van onze oud- en ere Voorzitter J. H. Varekamp. Velen van U weten, wat de Heer Varkamp voor onze Vereniging heeft betekend. Hij was een groot voorvechter, om een eigen gebouw te stichten, waarvoor hij in 1934 de eerste steen kon leggen. Alle Bestuursfuncties heeft hij bekleed. In 1913 werd hij gekozen tot Secretaris, in 1918 tot Voorzitter. In 1926 trad hij af als Voorzitter van het Degelijks Bestuur, maar werd gelijktijdig gekozen als Voorzitter Hoofdbestuur, welke functie hij beklede tot 1955.
Toen vond hij, dat de tijd gekomen was om zich te laten vervangen door een jongere. Als dank voor het vele werk, dat hij voor onze Vereniging gedaan had, werd hem het ere Voorzitterschap aangeboden. Ook was de Heer Varekamp nog lid van Verdienste van het K.N.G.V. en erelid van de Turnkring 's-Gravenhage e.o. Wij verloren in hem een groot Verenigingsman, die velen tot voorbeeld was.
8 November 1956 werden we weer getroffen door het overlijden van ons Veteranenlid Jaap Geest. Hij werd door de Heren van onze Vereniging naar zijn laatste rustplaats gedragen. Dat zij beiden rusten in Vrede.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1956 vervolg

19 December 1956 was er een Veteranen Wedstrijd in ons eigen gebouw, nu ging het tussen U.D.I., K.D.O. en O.K.K., ook hier wisten de oudjes de overwinning thuis te houden.


28 December 1956 werden er Vaardigheidsproeven gehouden in O.K.K.; van de 36 gegadigden slaagden er 33 wat zeker een schitterend resultaat genoemd mag worden. Nu ik zo ongeveer aan het einde van m'n verslag ben gekomen, rest mij nog enkele mededelingen. Dit jaar bedankten twee Bestuursleden n.l. Mej. C. Overkleeft en de Heer M. Overkleeft. De eerste door haar vertrek naar elders, de tweede om privé redenen.
Voor het vele werk, dat zij beiden voor de Vereniging gedaan hebben, willen wij hen vanaf deze plaats hartelijk dankzeggen. Ook hadden we nog een Jubilaris, n.l. de Heer H. J. Troost, die het feit herdacht dat hij 25 jaar de functie van Penningmeester Hoofdbestuur vervulde. Dit is op een Bestuursvergadering naar voren gebracht en als blijk van waardering werd hem een zilveren Sigaren aansteker aangeboden.
Ook vanaf deze plaats willen wij hem heel hartelijk danken voor het vele werk, dat ook hij voor onze Vereniging gedaan heeft en de wens uitspreken, dat hij deze functie nog vele jaren mag bekleden.
De Kringvergaderingen die tot opbouw van de Verenigingen zijn, werden door ons Bestuur trouw bezocht.
Wat het ledenaantal betreft, kan ik u mededelen, dat dit per 31 December 1956 was plm. 550 leden.
Verder wil ik namens het Bestuur, allen die zich op de een of andere wijze voor de Vereniging dit jaar verdienstelijk hebben gemaakt hartelijk dankzeggen.
Hierbij denk ik in het bijzonder aan de Kleuterleidsters, de Dames R. Voskamp en Nel de Koning-Staalduinen en ook zij, die in de weken, dat onze leider in het ziekenhuis vertoefde zich beschikbaar hebben gesteld om het mogelijk te maken, dat de lessen gewoon doorgang konden vinden. En ook die leden, die de contributie inden van onze Jeugdleden.
Dit jaar is in het huwelijk getreden M. Overkleeft.
In de hoop, dat we in het Nieuwjaar evenals het afgelopen jaar weer net zoveel, ja, nog betere resultaten mogen boeken "en dat is alleen mogelijk door trouw de lessen te bezoeken" onder de eminente leiding van de Heer L. Nieuwenhuizen, kunnen wij ook dit jaar weer vrij tegemoet treden.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaris: L. Nieuwenhuizen

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1957

Nu het jaar 1957 weer ten einde is en 1958 alweer zijn intrede heeft gedaan, willen we toch nog even een terugblik werpen op het afgelopen jaar.


Het is begonnen op 11 Februari 1957 toen wij met 28 leden onze Jaarvergadering hebben gehouden in ons eigen gebouw. 28 Leden is toch wel een bitter beetje, vindt U ook niet? Tot slot van de avond zijn we nog een tijdje gezellig bij elkaar gebleven.
In Maart 1957 werden de Onderlinge Wedstrijden voor de jeugd gehouden, hieraan werd met veel animo deelgenomen.
20 Maart 1957 was er een Veteranen Wedstrijd in Naaldwijk tussen U.D.I., Sparta Delft en O.K.K.; deze wedstrijd werd gewonnen door U.D.I., O.K.K. werd 2e en Sparta 3e.
Op 7 April 1957 herdacht onze leider, dat hij 12,5 jaar als algeheel leider aan onze Vereniging was verbonden. Dit is later in een Bestuursvergadering naar voren gebracht. Hem werd als aandenken aan deze dag een lederen Aktetas aangeboden, met de wens, dat hij nog vele jaren met O.K.K. naar voren mag treden. Deze geste werd door de leider op hoge prijs gesteld. ook vanaf deze plaats nogmaals onze hartelijke gelukwensen.
16 April 1957 werden de Vaardigheidsproeven gehouden. Hieraan werd door 49 leden deelgenomen. Het aantal geslaagden was 89%, wat een goed resultaat genoemd mag worden.
15 Juni 1957 hebben we onze Uitvoering gehouden in het Veilinggebouw. Deze Uitvoeringen gingen vooraf aan een mars door het dorp met muzikale medewerking van de plaatselijke Drumbands. 's middags trad na het Gymnastiekgedeelte van de jeugd Ome Kees met poppenkast op. Al met al kunnen we terug zien op een goede uitvoering, al was de publieke belangstelling niet zo denderend.
29 Juni 1957 werd ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van de G.V. U.D.I. te Naaldwijk een Kringuitvoering gegeven met medewerking van de Dames en Heren keurploeg, ook was hier nog een marswedstrijd aan verbonden. O.K.K. eindigde op de vijfde plaats, voorwaar geen slecht resultaat als men bedenkt, dat er over het marsen van onze Vereniging al menige klacht is binnengekomen uit onze eigen Vereniging. Al met al, kan U.D.I. terugzien op een geslaagde dag.
30 November 1957 werd er een Jongenswedstrijd gehouden in Den Haag tussen W.I.K., Donar, O.K.K., U.D.I..
6 December 1957 werden de Onderlinge Wedstrijden voor de Dames en Heren gehouden. Na een spannende race werden nummer één en tevens kampioen bij de Dames Mej. M. kramer en bij de Heren C. Klop, proficiat.
13 December 1957 was er wederom een Veteranen Wedstrijd te Naaldwijk. Nu tussen U.D.I., K.D.O. en O.K.K., de uitslag was hier U.D.I. I, O.K.K. II en K.D.O. III. De persoonlijke prestaties van O.K.K. waren: 1 A. Stolze en een lid van U.D.I.; C. Mondt werd 3e, bravo Veteranen leden.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina