Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina34/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   44

GYMNASTIEKVERENIGINGOEFENING KWEEKT KUNST

HERINNERINGSBOEK1959 - 1984


door Cor van der Toorn

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1959

Nu het jaar 1959 weer tot het verleden behoort, willen we toch nog even een terugblik werpen op wat er in het afgelopen jaar in de Vereniging is gepasseerd.


Zo zijn we begonnen op 10 Februari 1959 met de Jaarvergadering waar 19 Leden aanwezig waren met inbegrip van 10 Bestuursleden in ons eigen gebouw.
28 Februari 1959 werd een Jongenswedstrijd gehouden in Den Haag tussen W.I.K., Donar, U.D.I. en O.K.K., onze jongens werden 2e met A. Vogelenzang als 3e in het persoonlijk klassement.
10 April 1959 werd in onze eigen zaal de Vaardigheidsproeven gehouden, waaraan er 47 deelnamen, waarvan er 33 slaagden. Mej. J. Visser en C. klop behaalden het voor de 8e maal, voorwaar een prestatie.
6 April 1959 de Wedstrijd van de Veteranen tussen Sparta, U.D.I. en O.K.K.. Uitslag U.D.I. I, O.K.K. II, terwijl Nel Post 3e werd in het persoonlijk klassement.
7 Mei 1959 Hemelvaartsdag werden er wedstrijden gehouden in de Bloemenveiling te Honselersdijk van de Turnkring voor Jeugdleden, onze jongens en meisjes behaalden elk een 1e Prijs, de jongens behaalden 35,9 punt en de meisjes 37,4 punt van het maximum 40 punten, een compliment voor de jeugdleden en leider.
29 Mei 1959 Meisjeswedstrijd in Den Haag tussen Donar, W.I.K. en O.K.K., onze meisjes werden 3e.
28 Juli 1959 hebben wij meegewerkt aan de VVV week met medewerking van de Dames en Heren van de Gymn. Vereniging Blijdorp uit Rotterdam, deze prima demonstratie werd bijgewoond door een talrijk publiek onder een dreigende hemel.
5 Augustus 1959 werd er een demonstratie gegeven aan de Heenweg. Deze demonstratie werd gevolgd door een dankbaar publiek, zo zijn ook deze twee optredens naar buiten weer een goede reclame geweest voor onze Vereniging.
29 October 1959 Jubileum uitvoering in de Veilinghal, deze werd gegeven voor een volle zaal en bracht prima werk op de planken. Op deze avond werd ons een grammofoon met versterker aangeboden door de oud-leden en een nieuw vaandel door onze eigen leden, welke door ons in dank werd aanvaard, vanaf deze plaats allen nog heel hartelijk dank.
23 November 1959 volgde een druk bezochte receptie in het gebouw O.K.K. welke werd bijgewoond door B & W, Gemeentesecretaris, Mevrouw Klazema van het K.N.G.V., afgevaardigden van de Turnkring, Zusterverenigingen e.v.a.
25 November 1959 Feestmiddag voor de jeugd in ons eigen gebouw, met film en traktatie tot vermaak van de jeugd.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1959 vervolg

28 November 1959 het slot van het feest, de avond in de Garage van Mondt voor de Grote. Deze Feestavond is o.i. goed geslaagd en het stond onder leiding van de Heer Chris Mondt. Vanaf deze plaats willen wij allen dankzeggen, die mede hebben gewerkt om deze avond te doen slagen, in zonderheid de Heer C. Mondt voor het afstaan van de Garage.

12 December 1959 Jongenswedstrijd O.K.K., Donar, W.I.K., U.D.I. in het O.K.K. gebouw, onze jongens werden 2e.

29 December 1959 wedstrijd tussen U.D.I. – O.K.K., daar er van ons geen Heren waren, werd het alleen een duel tussen de Dames, welke strijd in ons voordeel eindigde, met F. Winkelman op de 2e en Ria Mulder op de 3e plaats. De Heren wedstrijd is naar een latere datum verschoven, om uit te maken wie er in zal slagen de Verenigingsprijs in de wacht te slepen.

Nu ik zo ongeveer aan het eind van dit Verslag ben gekomen, rest mij nog enkele mededelingen. Zo moesten wij een lid missen en wel A. van der Houwen, ons Veteranen lid, deze is op 13 Januari 1959 van ons heengegaan. Onze Veteranen zullen zijn opgeruimd karakter missen, "dat hij rustte in Vrede".

De Kringvergaderingen werden door ons Bestuur trouw bezocht. Wat het Ledenaantal betreft, kan ik U mededelen, dat dit per 31 December 1959 400 leden bedroeg. Verder wil ik U mededelen, dat de Dames Tiny van der Hout en D. Beekenkamp zijn toegevoegd aan de leiding van onze Vereniging.

Verder wil ik namens het Bestuur allen, die zich in het afgelopen jaar op de een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt hartelijk dankzeggen. In het bijzonder de Dames Ria Middendorp en Tiny van der Hout voor de leiding van de Kleuterafdeling en ook die leden, die geregeld het contributiegeld ophalen van onze Jeugdleden.

Tenslotte hoopt het Bestuur, dat er ook in dit nieuwe jaar weer net zoveel resultaten mogen behaald worden, onder de prima leiding van de Dames T. v. d. Hout en D. Beekenkamp en de Heer L. Nieuwenhuizen, dan kunnen wij ook dit jaar weer vrij tegemoet treden.

Voorzitter: J. Winkelman.
Secretaris: L. Nieuwenhuizen

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1960

Nu het jaar 1960 weer tot het verleden behoort willen wij toch nog even terugblikken en nog eens in het kort nagaan wat er zo al is gepasseerd.


12 januari 1960 zijn we gestart met een Jongenswedstrijd O.K.K. – U.D.I., als overwinnaars kwamen uit de bus U.D.I. en het persoonlijk klassement won Hans Kuijvenhoven O.K.K. 1e.
20 januari 1960 Veteranen Wedstrijd O.K.K., U.D.I., K.D.O., de uitslag was U.D.I. I, O.K.K. II en K.D.O. III, persoonlijke uitslagen: A. W. Stolze 1 en 2, L. Klop 3.
11 februari 1960 werd in ons eigen gebouw de Jaarvergadering gehouden, wat was de aanwezigheid van de leden weer slecht, men zou de conclusie gaan trekken, dat de leden geen interesse hebben voor de gang van zaken van de Vereniging. Na afloop der Vergadering vertoonde de Heer Troost zijn kunnen, door het vertonen van films van eigen fabrikaat, onze complimenten hiervoor.
Eveneens in februari 1960 werden Jongenswedstrijden gehouden in Den Haag tussen W.I.K., Donar, U.D.I., O.K.K.. De Gymn Verg O.K.K. werd 2e welke recht geeft voor afvaardiging naar de District wedstrijden, maar jammer genoeg werden deze gehouden op zondag, dus moesten wij hiervan afzien. Hans Kouwenhoven werd 3e in het persoonlijk klassement een compliment voor deze jongens
28 maart 1960 kwamen de Veteranen weer op de planken en wel in Naaldwijk voor en wedstrijd tussen U.D.I., Sparta Delft en O.K.K., onze mannen werden eerste met A. van der Post als 4e in het persoonlijk klassement.
26 mei 1960 Tweede Pinksterdag werd met een Meisjes Afdeling naar Winterswijk getogen om deel te nemen aan de Driekamp wedstrijd, onze Meisjes behaalden hier een eerste Prijs, ook werd deelgenomen aan de bijzondere wedstrijd met evenwichtsbalk, hierin behaalde zij de 2e Prijs, een mooi resultaat en een compliment voor leider en meisjes.
26 juni 1960 werden we opgeschrikt door het bericht, dat ons Bestuurslid C. Mondt was overleden. Wij allen weten, wat wij in hem hebben verloren als Bestuurslid van onze Vereniging, hij heeft ons altijd met veel goede raad en daad bijgestaan. Deze moeten wij nu missen, onze gedachten gaan ook uit naar z´n vrouw en kinderen, die in hem een goede man en vader verloren.
30 juni 1960 hebben wij aan zijn laatste rustplaats gestaan, waar onze Voorzitter nog een laatste woord namens de Vereniging tot hem richtte. Dat hij rustte in Vrede.
20 juli 1960 hebben wij een Demonstratie gegeven aan de Heenweg die werd voorafgegaan aan een rondgang door het Buurtschap met de Drumband, de demonstratie werd gevolgd door een talrijk publiek.
26 juli 1960 hebben we weer meegewerkt aan de VVV week, ook hier werd weer veel en goed werk naar voren gebracht; dit beider optreden naar buiten was weer een goede reclame voor onze Vereniging.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina