Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina36/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   44

JAARVERSLAG 1962 vervolg

17 december 1962 Veteranen wedstrijd O.K.K., U.D.I. en K.D.O.. In een spannende wedstrijd zegevierden onze Heren met U.D.I. als twee en K.D.O. drie. A. Stolze werd persoonlijk als eerste geklasseerd. Tot slot nog enkele mededelingen:

Het Ledenaantal per 31 december 1962 bedroeg plm. ….. leden.

Door ziekte van Mej. T. v.d. Hout en vertrek D. Beekenkamp is de algehele Leiding weer in handen van de Leider Nieuwenhuizen, ook van de kleuters moest er naar een ander worden uitgekeken, we hopen, dat we deze in Mej. A. Bos hebben gevonden.

We hopen, dat Mej. T. van der Hout weer spoedig geheel hersteld zal zijn, zodat zij haar werk als Leidster weer kan aanvaarden.

Ook alle hartelijk dank die zich op de een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging en wel in het bijzonder die leden, die geregeld de Contributie hebben opgehaald bij de Jeugdleden.

Tenslotte spreken wij de wens uit, dat ook dit jaar weer vele successen behaald zullen worden "en dit kan alleen door trouw de lessen te volgen" onder de eminente leiding van onze Leider.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaris: L. Nieuwenhuizen

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1963

Het jaar 1963 is voor onze Vereniging een rustig jaar geweest, toch willen wij nog eens de voornaamste gebeurtenissen de revue laten passeren.


11 februari 1963 werd in ons eigen gebouw de Jaarvergadering gehouden, evenals vorige jaren met weinig leden. We vragen ons af, hebben de leden zo weinig belangstelling voor het –wel en wee van hun Vereniging?, of denken ze het gaat wel goed.
7 maart 1963 werd voor de tweede maal een Contact middag en avond gegeven in De Spaansche Vloot, die zeker geslaagd mag heten. Ook nu hadden we weer een Jubilaris in ons midden en wel de Leider. Hij werd gehuldigd met het feit, dat hij al 40 jaren als lid aan onze Vereniging was verbonden. Hij werd door de Voorzitter hartelijk toegesproken, hem werd namens de Vereniging een fiets aangeboden.
15 maart 1963 Veteranen Wedstrijd tussen Sparta, O.K.K., U.D.I.. Sparta wist als eerste te eindigen, O.K.K. II. Persoonlijk werd A. Stolze tweede.
5 april 1963 werden de Onderlinge Wedstrijden gehouden voor de Aspiranten en Dames, bij de Dames werd Kampioen N. Stolze.
23 mei 1963 Vaardigheidsproeven, alle kandidaten, die hieraan deelnamen slaagden, een prachtig resultaat.
13 juli 1963 ´s middags werd aan de Heenweg een Demonstratie gegeven, de belangstelling van de Bevolking was niet best. Beter was het ´s avonds op het Schoolplein aan de Kasteelestraat waar we voor de tweede maal succes hadden.
17 september 1963 vond in een Bestuursvergadering vond voor de Leider Nieuwenhuizen nog een huldiging plaats; deze werd namens het KNGV benoemd als Lid van Verdienste. Het Diploma werd hem uitgereikt door twee Bestuursleden van de Turnkring. Ook vanaf deze plaats Leider, nog eens onze hartelijke gelukwensen, nog vele jaren toegewenst bij onze Vereniging.
13 december 1963 Veteranen ontmoeting U.D.I., K.D.O. en O.K.K. te Naaldwijk, na een spannende wedstrijd werd U.D.I. eerste met O.K.K. als tweede met minimaal verschil. A. Stolze moest de eerste plaats delen met G. Nieuwkerk U.D.I..
Tot slot nog wel aantekenen: Allereerst, dat door de verbouwing en uitbreiding wij thans weer over een pracht van een zaal beschikken, waar menig Vereniging jaloers op zal zijn, vooral ook de kleedkamers. Leden wees er zuinig op, bedenk, dat het veel geld gekost heeft.
Verder willen wij allen, die zich op de een of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vereniging hartelijk dankzeggen en wel in het bijzonder die leden, die geregeld de contributie opgehaald hebben bij onze jeugdleden.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1963 vervolg

Het Ledenaantal per 31 december 1963 bedroeg plm. 500 leden.

Tenslotte, spreken wij de wens uit, dat het Nieuwe Jaar ons weer vele successen zal brengen. Dat kan alleen, door de lessen te volgen onder leiding van onze eminente Leider Nieuwenhuizen, dan zullen successen zeker niet uitblijven.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaris: L. Nieuwenhuizen

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1964

Het jaar 1964 ligt alweer even achter ons, toch willen we ook nu niet van de gewoonte afwijken en de voornaamste gebeurtenissen de revue laten passeren.


17 februari 1964 hadden we onze Jaarvergadering in eigen gebouw voor 18 leden.
16 maart 1964 Veteranen wedstrijd in gebouw O.K.K. aan welke werd deelgenomen door Sparta Delft, U.D.I. en O.K.K.. De uitslag luidde: O.K.K. I, U.D.I. II, Sparta III, met een minimaal verschil in punten. Persoonlijke prestaties van onze eigen leden: 1 A. Stolze, 4 A. Valstar.
In de week 23 – 27 maart 1964 werd door een groot aantal Jeugdleden aan de Onderlinge Wedstrijden deelgenomen.
18 april 1964 werd in onze eigen zaal de Wedstrijd gehouden tussen Dames en Meisjes van O.K.K. en UDO uit Den Haag.
2 mei 1964 Wandeldag voor de Jeugdleden.
30 mei 1964 trok een grote groep Jeugdleden naar de Bloemenveiling in Honselersdijk voor de Jeugd vaardigheidsproeven, er slaagde 87%.
2 juni 1964 werden de Vaardigheidsproeven gehouden voor Dames, Meisjes, Heren en Jongens, ook hier hetzelfde resultaat: 87% geslaagd.
23 –25 oktober 1964 Kampdagen in Den Haag, deelgenomen werd met Dames, Meisjes en Heren, gewerkt werd in Driekampen, allen behaalden een 2e Prijs.
7 december 1964 Veteranen wedstrijd te Naaldwijk tussen U.D.I., K.D.O. en O.K.K.. De uitslag luidde: U.D.I. I, K.D.O. II, O.K.K. III.
Tot slot nog enkele aantekeningen:
Het Ledenaantal per 31 december 1964 bedroeg 510 leden.
Verder wil ik namens het Bestuur alle, die zich op de een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt hartelijk dankzeggen en wel in het bijzonder die leden, die geregeld de contributie hebben opgehaald bij onze Jeugdleden.
Tenslotte spreken wij de wens uit, dat dit Nieuwe Jaar weer nieuwe successen zal brengen onder de eminente leiding van onze leider L. Nieuwenhuizen, dan kunnen wij ook dit Nieuwe Jaar weer vrij tegemoet treden.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaris: L. Nieuwenhuizen.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina