Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina38/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44

JAARVERSLAG 1968

Nu het jaar 1968 weer tot het verleden behoort, willen wij toch nog even terugblikken naar wat er in de Vereniging dit jaar is gepasseerd.


Het was voor onze Vereniging een druk jaar, dit in het kader van het 100 jarig bestaan Turnkring 's-Gravenhage e.o.
Op 6 maart 1968 hielden wij de Jaarvergadering in de Sportzaal Heenweg, de opkomst was bedroevend.
In de Bestuurssamenstelling kwam een wijziging en wel door het bedanken van Mevr. Van Staalduinen van Geest, de Heer W. Nieuwenhuizen en de Heer Oostenbrink. In plaats van de Heer W. Nieuwenhuizen volgde ondergetekende deze functie op, de Heer Van Nieuwkerk kwam in de plaats van de Heer Oostenbrink, terwijl de Heenweg nu vertegenwoordigd wordt door een Commissie, bestaande uit Leden van de Afdeling Heenweg.
15 maart 1968 was de officiële Herdenkingsdag van het 100 jarig bestaan van het K.N.G.V., dit was een feestelijke dag en wel in het bijzonder voor de langdurige zieken en gehandicapten in onze Gemeente, deze kregen op deze dag een attentie aangeboden door onze Vereniging. Dit is landelijk gedaan met als inhoud, dat de gezonde mens voor een zieke medemens iets zou betekenen. Deze actie is bijzonder goed geslaagd.
Op die zelfde dag vertegenwoordigde Mevr. Quak en de Heer C. Klop onze Vereniging in Amsterdam op de Herdenkingsdag.
Op 18, 20, 22 en 26 maart 1968 zijn er de jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden gehouden, zowel in het Dorp als aan de Heenweg; daaraan is door vrijwel alle Afdelingen deelgenomen.
Op 25 mei 1968 zijn we met onze Kleuters naar een Spel- en Sportmiddag in Den Haag geweest t.g.v. het eeuwfeest K.N.G.V. en 50 jaar Turnkring.
8 – 15 juni 1968 werd er door 170 leden deelgenomen aan de Kringwandeldag, de eerste geschiedde onder slechte weersomstandigheden, de tweede was het tegenovergestelde, stralend mooi weer.
22 juni 1968 Jeugdvaardigheidsproeven in Den Haag, er wordt met 109 leden deelgenomen waarvan er vier afgewezen werden, voorwaar een mooi resultaat zowel voor de leden als de leiding.
Op 26 juni 1968 is er een Demonstratie gegeven bij Huize "Sonnevanck", het weer was minder gunstig, maar het werd door de bewoners zeer op prijs gesteld.
Op donderdag 4 juli 1968 zijn er Vaardigheidsproeven gehouden voor de leden boven de 12 jaar in de zaal. Hier werkten 43 leden aan mee, 10 leden behaalden het Diploma niet.
27 augustus 1968 een jubilaris in ons bestuur en wel de Heer C. Klop, deze was 12,5 jaar bestuurslid.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1968 vervolg

Dit feest is op een Bestuursvergadering herdacht, Klop vanaf deze plaats nog vele jaren toegewenst.

14 september 1968 Feestmiddag en –avond voor onze leden van 12 – 16 jaar in de Veiling van Loosduinen, ook dit was weer een grandioos festijn in dit feestelijke jaar.

28 september 1968 receptie t.g.v. het 50 jaar bestaan van de Turnkring 's-Gravenhage en omstreken, ook onze Vereniging was hier vertegenwoordigd. Door de Westlandse Verenigingen werd het gehele Bestuur een kistje druiven aangeboden, dit werd zeer op prijs gesteld.

12 oktober 1968 Filmmorgen voor de jeugd van 8 – 12 jaar, dit ook weer t.g.v. het 100 jaar K.N.G.V. en 50 jaar Turnkring. Met 195 leden hebben we deze morgen bijgewoond er is bijzonder veel genoten, aan het eind van de morgen werden de kinderen getrakteerd.

Op 15 – 16 november 1968 waren er Kringdagen in Den Haag. Ook O.K.K. was weer present, hoewel wij niet in de prijzen vielen, mogen wij toch op deze geslaagde dag terug zien.

Het ledental per 31 december 1968 was 571 leden.

Dan wil ik ook namens het Bestuur dank brengen aan onze Leiding: Mej. G. van Vuurde en de Heer L. Nieuwenhuizen voor het vele werk in het afgelopen jaar voor onze Vereniging O.K.K. verricht, doch ook aan onze Kleuterleidsters Mevr. Van den Berg en Mevr. Zielstra en Mej. J. van Eijk voor haar hulp bij onze leidster Mej. Van Vuurde en ook Mevr. Boon hartelijk dank voor haar leiding.

Voorts dank aan alle die zich op de een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor onze Vereniging en wel in het bijzonder diegenen die regelmatig de contributie op halen van onze Jeugdleden.

Tenslotte spreekt het Bestuur de wens uit, dat het Nieuwe Jaar ons zal brengen wat wij er van verwachten.


Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1969

Nu het jaar 1969 weer achter ons ligt, willen wij nog even terugblikken naar wat er in de Vereniging dit jaar is gepasseerd. Het was voor ons als Vereniging een druk jaar, dit omdat de Vereniging 60 jaar bestond.


Zo zijn we begonnen op 31 januari 1969 een Veteranenavond te houden in ons eigen gebouw tegen K.D.O. van Maasdijk. Deze avond is bijzonder goed geslaagd. K.D.O. werd I, O.K.K. II.
Onderlinge Wedstrijden: Deze werden gehouden in februari 1969. Door vrijwel alle Afdelingen werd hieraan deelgenomen en van de zijde van de ouders was er grote belangstelling.
Op 14 maart 1969 hielden we onze Jaarvergadering in gebouw "De Brug". In de Bestuurssamenstelling kwam een wijziging en wel door het bedanken van de Heer A. Stolze als Penningmeester van ons Hoofdbestuur. Heer Stolze vanaf deze plaats onze hartelijke dank voor het vele werk, dat U heeft gedaan voor onze Vereniging. In zijn plaats werd gekozen de Heer J. Middelburg, toegevoegd als lid werd de Heer A. Leerdam.
Afdeling Heenweg: Het is ons nog steeds niet gelukt om een nieuw Bestuurslid te vinden uit de Afdeling Heenweg, wij betreuren dit ten zeerste.
10 mei 1969 Bondswandeldag voor de Jeugd in Den Haag. Hier werd door 216 leden aan deelgenomen.
Op 14 juni 1969 hebben we met 154 leden deelgenomen aan de Jaarlijkse Vaardigheid proeven, drie meisjes haalden deze proef niet.
19 juni 1969 namen de oudere leden deel aan de Vaardigheidsproeven en wel in Naaldwijk, 26 leden werkten hieraan mede, één werd afgewezen.
Nu begon er een drukke tijd voor ons Bestuur, dit i.v.m. het 60 jarig bestaan.
Op 5 november 1969 werd er in De Brug een Jeugdmiddag gegeven. De leden hebben zeer genoten van het optreden van de toneelclub Floristo met het stuk "Jan Klaassen krijgt de kous op de kop". In de pauze werden de kinderen getrakteerd op ijs en na afloop kregen zij een zak met snoep. Deze eerste middag van de Festiviteiten is bijzonder goed geslaagd.
Op 22 november 1969 hielden wij onze Receptie in ons eigen gebouw. De zaal was omgetoverd in een prachtig versierde gelegenheid. Het werd een druk bezochte Receptie welke werd bijgewoond door B & W, Raadsleden de Heren Sweijd en Blokland namens de Turnkring 's-Gravenhage e.o., de Oprichters D. van den Berg en M. van der Wel en H. van de Ende ereleden, Zusterverenigingen e.v.a. Het is een bijzonder gezellige Receptie geweest.
Op deze Receptie mochten we ook herdenken, dat onze leider de Heer L. Nieuwenhuizen 25 jaar leider was bij onze Vereniging. De Voorzitter feliciteerde de Heer L. Nieuwenhuizen met dit Jubileum en overhandigde hem een couvert met inhoud. Mevr. Nieuwenhuizen - Van Demerden ontving bloemen.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina