Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina39/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

JAARVERSLAG 1969 vervolg

3 december 1969 is er voor de Kleuters met de ouders een Sinterklaasmiddag gegeven in de zaal. Sinterklaas en z'n Zwarte Pieten kwamen op bezoek, er werden spelletjes gedaan en de kinderen en de ouders werden getrakteerd.

13 december 1969 Groot Beatfeest en Film voor de Jeugdleden van 12 – 15 jaar. Wat is er genoten door onze Jeugd op dit groot Beatfestijn - Sokkenbal.

18 december 1969 Feestavond voor onze oudere leden in De Brug, al viel de belangstelling wat tegen, we mogen toch terugzien op een geslaagde avond, die onder leiding stond van de Heer Harry Touw.

Onze Uivoering hadden we eerst willen geven half november 1969, door verschillende omstandigheden is deze verplaatst naar half januari 1970.

He Ledental per 31 december 1969 was plm.. 700.

Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan onze Leiding Mej. Van Vuurde, Mej. Fijten, Mevr. Van de Berg, Mevr. Zeilstra en de Heren L. Nieuwenhuizen en De Bruin voor het vele werk voor onze Vereniging verricht dit afgelopen jaar.

Voorts dank aan alle die zich op de een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor onze Vereniging en wel in het bijzonder diegenen die regelmatig de contributie ophalen van onze Jeugdleden.

Tenslotte spreekt het Bestuur de wens uit, dat het nieuwe jaar ons zal brengen wat we ervan verwachten.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1970

Nu het jaar 1970 weer achter ons ligt willen wij nog even een terugblik werpen wat er dit jaar zo al in onze Vereniging is gepasseerd.


Het was voor ons als Bestuur een rumoerig jaar, omdat onze Vereniging wat het aantal leden betrof snel groeide.
Maar laten we bij het begin beginnen. Zo gaven we een Verlate Jubileum Uitvoering op 15 en 16 januari 1970 in gebouw "De Brug" Deze beide avonden waren druk bezet, het waren goede avonden, ook al was er hier en daar nog wel eens iets mis, maar we zijn nu eenmaal niet all round.
Vanaf deze plaats hartelijk dank aan de leiding en dan wel in het bijzonder de Heer Nieuwenhuizen, die deze avonden met een griep geplaagd werd, toch de gehele leiding op zich nam.
21 februari 1970 Enkele Afdelingen van onze Vereniging gaven een Demonstratie in gebouw "De Kreek", dit werd bijzonder op prijs gesteld en is voor herhaling vatbaar.
6 maart 1970 In de Sportzaal aan de Maasdijk werd de Jaarlijkse Veteranen Wedstrijd gehouden. Het was een bijzonder geslaagde avond. O.K.K. kwam als nummer één uit de bus.
Op 20 maart 1970 hielden we onze Jaarvergadering in gebouw "De Brug". Deze avond was matig bezet. In de Bestuurssamenstelling kwam geen verandering.
Op 5 mei 1970 nam onze Vereniging met enkele leden deel aan een Zeskamp, dit t.g.v. het 25 jarig Bevrijdingsfeest. Op deze dag hebben wij onze nieuwe sweaters getoond. Iedereen was hier vol lof over. Eerder op deze dag werkten de Jeugdleden mee aan een Sportmanifestatie in het Juliana Sportpark.
23 mei 1970 Bondswandeldag voor de Jeugdleden in Den Haag. Hier werd door 293 leden aan deelgenomen.
Op 6 juni 1970 hebben we met 125 leden deelgenomen aan de Jeugdvaardigheidsproeven, 6 leden haalden deze proef niet.
woensdag 10 juni 1970 is er door onze Vereniging met enkele Afdelingen een Demonstratie gegeven bij het Rusthuis "Sonnevanck". Dit werd bijzonder op prijs gesteld.
27 september 1970 hebben we een Propaganda mars door het Dorp gehouden. Hier werd aan deelgenomen door plm. 350 leden. De Muziekvereniging Animato verleende hierbij hun medewerking, zodat het een feestelijke manifestatie werd. We kunnen met voldoening er op terugzien, aan het eind van de mars werden de kinderen getrakteerd.
In oktober 1970 zijn wij gebruik gaan maken van de nieuwe Sportzaal dit i.v.m. de toeloop van leden. Wij konden in ons gebouw niet meer uitbreiden en zagen ons genoodzaakt hier toe over te gaan. Dit bracht veel werk met zich mee voor de Technische Commissie.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1970 vervolg

Zij hebben hier heel wat uurtjes arbeid voor verricht om alles in goede banen te leiden. Technische Commissie hiervoor onze hartelijke dank. Ook de Gemeente zijn wij zeer dankbaar, dat wij in deze zaal mogen oefenen.

In de week 9 tot 13 november 1970 werden de Jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden gehouden. Hier werd door vrijwel alle Jeugdafdelingen aan deelgenomen.

28 november 1970 hielden wij een Beat en Film festijn voor onze leden van 12 – 16 jaar.

1 december 1970 Sinterklaasmiddag voor de kleuters, deze middag is bijzonder goed geslaagd na afloop werden de kinderen getrakteerd en bij het naar huis gaan konden ze een presentje in ontvangst nemen.

18 december 1970 waren er in onze eigen zaal Vaardigheidsproeven voor de leden boven de 16 jaar. Hier werd door 50 Dames aan deelgenomen, acht Dames hebben deze proef niet gehaald.

Het Ledental per 31 december 1970 bedroeg plm. 825 leden.

Voorts wil ik namens het Bestuur dank brengen aan onze Leiding de Dames Mej. Van Vuurde, Mej. Fijten, Mej. Sonneveld, Mej. Wijnhorst, Mevr. Van de Berg, Mevr. Zeilstra en de Heren Nieuwenhuizen, de Bruin en Koster voor het vele werk dat zij voor onze Vereniging dit afgelopen jaar hebben gedaan.

Voorts dank aan allen, die zich op de een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor onze Vereniging en dan wel in het bijzonder die regelmatig contributie ophalen van onze Jeugdleden.

Tenslotte spreekt het Bestuur de wens uit, dat dit jaar ons weer zal brengen wat wij er van verwachten.

Voorzitter: J. Winkelman.
Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1971

Nu het jaar 1971 weer voorbij is, willen wij toch nog even terugblikken naar wat er al zo in de Vereniging is gebeurd.


Het was voor ons als Bestuur een vrij druk jaar, dit i.v.m. het bedanken van enkele mensen van onze Leiding, maar laten wij bij het begin beginnen.
Op 2 maart 1971 hadden onze Veteranen de Jaarlijkse ontmoeting met de Veteranen van K.D.O.. Als eerste kwam K.D.O. uit de bus.
Op 5 maart 1971 de Jaarvergadering. Deze was als vanouds slecht bezocht, dit is wel erg jammer. Degenen die herkiesbaar waren, namen hun benoeming weer aan. De Heer Middelburg stelde zich nog voor één jaar beschikbaar. Op deze Jaarvergadering werd ons Bestuur uitgebreid met drie nieuwe mensen en wel de Dames J. Boon en J. Zomer en de Heer K. v.d. Ende. Het Bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter J. Winkelman

2e Voorzitter N. Zeelenberg

Secretaresse I. van Herwerden – Visser

Penningmeester J. Middelburg

2e Penningmeester D. Quak – Boon

Leden J. Boon, J. Zomer, C. Klop, A. Leerdam,

J. v.d. Meer, M. van Nieuwkerk, K. v.d. Ende
13 maart 1971 zijn we met 20 meisjes naar Den Haag geweest voor Kring wedstrijden. Van de tien Verenigingen, die hieraan meewerkten behaalden onze meisjes de 3e en 4e plaats.
24 maart 1971 Enkele Afdelingen gaven een Demonstratie in De Kreek, dit werd bijzonder gewaardeerd.
15 mei 1971 Bondswandeldag in Den Haag voor de Jeugdleden. Hier werd door 295 leden aan deelgenomen. Er waren wel wat moeilijkheden met het parcours, zo hebben de kleuters zowat twee uur gelopen in plaats van één uur. Gelukkig was het goed weer en gingen we allen voldaan met een medaille naar huis.
12 juni 1971 Jeugd Vaardigheid Proeven (J.V.P.) in Den Haag, 160 leden hebben hier aan mede gewerkt, 19 leden werden afgewezen, omdat zij de proeven niet machtig waren.
24 juni 1971 Vaardigheidsproeven voor de leden vanaf 12 jaar in de oude zaal. 62 leden namen hier aan deel, waarvan er 6 werden afgewezen. Er was van de zijde van de ouders nogal wat commentaar omdat het te laat afgelopen was, dit kwam omdat er te weinig Juryleden waren.
21 augustus 1971 Propaganda mars door het dorp. Muzikale medewerking werd verleend door de Show- en Drumband "De Glazen Stad".
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina