Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina40/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

JAARVERSLAG 1971 vervolg

Op diezelfde dag, maar dan in de avonduren deed een team van onze Vereniging mee aan de Zeskamp. Ploegleider was de Heer van Herwerden. Zij eindigden als 4e.

9 oktober 1971 Kringrally, enkele Bestuursleden hebben hieraan deelgenomen.

16 oktober 1971 Kringwedstrijden in Den Haag. Onze Vereniging heeft hier ook met een aantal leden aan deelgenomen, ook al vielen we niet in de prijzen, dit was toch een goede training voor onze meisjes.

25 en 26 november 1971 Op deze beide dagen gaven we een prima Uitvoering in "De Brug". Het geheel had een vlot verloop en het gebodene werd over het algemeen goed afgewerkt, wij zijn de leiding hiervoor erg dankbaar, dat zij zich helemaal hebben ingezet om zo goed mogelijk deze uitvoering te brengen.

Dan ook nog een woord van dank aan de Technische Commissie, die dit alles tot in de puntjes had geregeld.

Het Ledenaantal per 31 december 1971 bedroeg plm. 700 leden.

Dan moet ik namens het Bestuur dank brengen aan onze Leiding de Dames Van Vuurde, Sonneveld, Wijnhorst, Boelhouwer, van de Berg en Zielstra. Tevens de Heren Bagijp, Van Dijk en Jehee voor het vele werk, dat zij voor onze Vereniging hebben gedaan dit afgelopen jaar.

Voorts dank aan allen, die zich op de een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor onze Vereniging en dan toch wel in het bijzonder degenen, die regelmatig de contributie hebben opgehaald van onze Jeugdleden.

Tenslotte spreekt het Bestuur de wens uit, dat de Vereniging dit jaar in Ledental mag groeien, dit tot groei en bloei van de Vereniging.

Voorzitter: J. Winkelman.
Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1972

Nu het jaar 1972 weer achter ons ligt, willen wij toch nog even terug blikken wat er zo al gebeurd is. Het was voor ons Bestuur en de Technische Commissie een rumoerig jaar, dit i.v.m. onderhandelingen met de Gemeente over toestellen in de oude zaal en de Technische Commissie met veel wedstrijden enz.


Op 28 februari 1972 was er de traditionele Veteranen Wedstrijd K.D.O., O.K.K.. Het was een spannende wedstrijd, K.D.O. won met 37,50 punt, O.K.K. behaalde 36,56 punt. Individueel M. v.d. Berg K.D.O. en C. Klop O.K.K..
10 maart 1972 de Jaarvergadering, zoals altijd was de opkomst matig. Degenen, die herkiesbaar waren namen hun benoeming aan, waarvoor onze dank.
29 maart 1972 Afscheid Burgemeester. In de Veilinghal werd een défilé gehouden, waaraan ook O.K.K. meewerkte.
8 april 1972 Meisjes wedstrijden in Den Haag. Onze meisjes haalden een 1e en 2e Prijs. Proficiat.
De Onderlinge Wedstrijden zijn gehouden op 24 april en 28 april op 8 mei en op 15 mei 1972. Vrijwel alle Afdelingen hebben hieraan deelgenomen.
3 juni 1972 Bondswandeldag. Hier namen 250 leden aan deel. Voor het eerst is deze Wandeldag in het Westland gehouden.
Op diezelfde dag waren er Ritmische Wedstrijden in Den Haag. Mej. Wijnhorst is daar met 18 meisjes naar toegeweest.
17 juni 1972 Jeugdvaardigheidsproeven in de nieuwe zaal, er waren 162 deelnemers, 20 leden werden afgewezen omdat zij de oefenstof niet machtig waren.
29 juni 1972 Onderlinge wedstrijden voor jongens in de nieuwe zaal o.l.v. Leen Bagijn.
23 augustus 1972 Onze Leidster Mej. Van Vuurde trad die dag in het Huwelijk met de Heer Van der Windt. Er was een défilé bij het Stadhuis van de Keurploeg. Het Bestuur is naar de Receptie geweest om haar geluk te wensen. Mej. Van Vuurde zou nog blijven tot ná de Uitvoering.
30 september 1972 Kringrally, enkele Bestuursleden hebben hier aan deelgenomen.
16 en 17 november 1972 Uitvoering in gebouw "De Brug". Beide avonden waren druk bezet. Het geheel had een vlot verloop en het gebodene werd over het algemeen goed afgewerkt, wij zijn de Leiding hiervoor erg dankbaar. Zij hebben zich helemaal ingezet om deze Uitvoering zo goed mogelijk te doen slagen.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1972 vervolg

In het bijzonder willen wij de Technische Commissie nog noemen voor hetgeen zij aan deze Uitvoering hebben gedaan. Avonden zijn zij bezig geweest, ook is het wel nachtwerk geweest. Technische Commissie onze welgemeende dank hiervoor.

Het Ledental per 31 december 1972 bedroeg plm. 650 leden. De laatste twee jaren is het ledental nogal teruggelopen. Dit vinden wij bijzonder jammer. Een reden is, dat veel jeugd op het ogenblik op zwemles gaat. Wij hopen, dat het Ledenaantal in 1973 weer in stijgende lijn zal gaan.

Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan onze Leiding de Dames Sonneveld, Wijnhorst, Van der Windt, Boelhouwer, Van den Berg en Zielstra, alsmede de Heren Bagijn en Jehee. voor het vele werk, dat zij het afgelopen jaar voor onze Vereniging hebben gedaan.

Voorts dank aan allen, die zich op de een of andere wijze hebben ingezet voor onze Vereniging en dan toch wel in het bijzonder degenen, die regelmatig de contributie van onze Jeugdleden hebben opgehaald.

Een woord van dank aan de Heer Ket, die zich vrijwillig beschikbaar stelde om de contributie van de Jeugdleden op de Boerenwoning op te halen. Grandioos.

Ook Mej. Visser een woord van dank voor het werk, dat zij voor onze Vereniging doet.

Tenslotte spreekt het Bestuur de wens uit, dat de Vereniging dit jaar in Ledenaantal mag groeien en dat ieder lid een goed lid zal zijn en als we met z´n allen onze schouders er onder zetten, zal het in het jaar 1973 met onze Vereniging de goede kant opgaan.


Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1973 DAGELIJKS BESTUUR

Nu het jaar 1973 weer achter ons ligt, willen wij toch nog even terug kijken wat er zoal gebeurd is. Het is als al zo vele jaren een rumoerig jaar geweest, zowel voor Bestuur als Technische Commissie.

Dit i.v.m onderhandelingen met de Gemeente over de Gymn. zaal Pompe van Meerdervoortstraat om deze over te doen aan de Gemeente, maar dit is nog niet zo eenvoudig, al zit er nu dan wat schot in.

De Jaarvergadering werd gehouden op 1 maart 1973 zoals al zo vele jaren, was de opkomst slecht, wij betreuren dit erg, maar we zullen hiermee moeten leren leven aldus de Voorzitter. Degenen die herkiesbaar waren namen hun benoeming aan

Het Ledental per 31 december 1973 was 560. De laatste jaren wisselt het nogal. Dit vinden wij erg jammer. Een reden is, dat veel jeugd op het ogenblik naar zwemles gaat. Wij zullen hopen, dat het in het jaar 1974 in groeiende lijn zal gaan.

Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan onze leiding: de Dames V. d. Berg, Boon, Boelhouwer, Jansen, Valentin, Zijlstra en de Heer Jehee, voor het vele werk, wat zij voor onze Vereniging hebben gedaan in het afgelopen jaar.

Voorts dank aan alle die op de een of andere manier hebben ingezet voor onze Vereniging en dan toch wel in het bijzonder degenen, die regelmatig de contributie voor onze Jeugdleden hebben opgehaald.

Een bijzonder woord van dank aan de Heer J. Ket, die een groot deel van de contributie ophaalt.

Tenslotte spreekt het Bestuur de wens uit, dat de Vereniging dit jaar in ledental mag groeien en dat ieder lid een goed lid zal zijn en als we met z'n allen onze schouders er onder zetten zal het in het jaar 1974 met onze Vereniging de goede kant opgaan.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden - Visser

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina