Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina41/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

JAARVERSLAG 1973 TECHNISCHE COMMISSIE

De Technische Commissie bestaat uit: de Heer C. Klop Voorzitter, Mej. J. Boon Secretaresse, Mej. Zomer, M. van Nieuwkerk, J. v.d. Meer leden.


De Leiding is de Dames V.d. Berg, Boon, Zeilstra, Valentin, Jansen, Boelhouwer, en de Heer Jehee.
De Onderlinge Wedstrijden zijn gehouden op:

5 maart 1973 aan de Heenweg.

22 maart 1973 in de nieuwe zaal Dames Senioren

24 en 28 mei 1973 de groepen van Mej. Jansen.

4 en 6 juni 1973 de groepen van Mej. Wijnhorst en de Heer Jehee.
6 en 7 april 1973 zijn de Westland Wedstrijden gehouden in de Velo hal te Wateringen.

Er hebben plm. 75 kinderen aan meegedaan. De leiding daarbij waren de Dames Jansen en Wijnhorst en de Heer Jehee. De Heer Klop en de Heer Jehee en Mej. Wijnhorst waren hiervoor op 26 februari 1973 naar een Vergadering geweest.


Ook hebben we op 7 april 1973 aan C wedstrijden meegedaan. Er namen 14 meisjes aan deel en er werd een 4e Prijs behaald.
Op 10 april 1973 is er een openbare les voor de kleuters gehouden. Er heeft een verschuiving plaats gevonden in de lesuren. Mej. Jansen kon het niet volhouden om op zaterdagmorgen de Keurploeg te trainen. De Keurploeg is nu ondergebracht op de dinsdagavond. De Veteranen avond is niet doorgegaan door gebrek aan Veteranen en Leiding.
Op 5 mei 1973 zou Mej. Wijnhorst met 18 à 20 meisjes aan Ritmische Wedstrijden deelnemen. De wedstrijden zijn bij gebrek aan te weinig deelname niet doorgegaan.
Mej. Sonneveld trouwde in juni 1973. De lesuren van haar zijn overgenomen door de Heer Jehee.
25 augustus 1973 is er in Naaldwijk t.g.v. het Druivenfeest een Vijfkamp gehouden. Van onze Vereniging hebben ook enkele leden meegedaan
Er werd besloten, dat er geen Uitvoering zou worden gegeven, waarschijnlijk in 1974.
Voor de Kleuters is er een St. Nicolaasfeest gegeven.
15 december 1973 zijn er Kastspringwedstrijden gehouden aan de Steenwijklaan in Den Haag. Er werd door de jongens een 4e Prijs gewonnen.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1974 DAGELIJKS BESTUUR

Het jaar 1974 ligt weer achter ons, toch willen wij nog even terugblikken naar wat er dat jaar zoal gebeurd is. Het jaar 1974 was voor ons Bestuur een rustig jaar, wel is de beslissing gevallen om het O.K.K. gebouw over te doen aan de Gemeente 's-GravenZANDE.

In deze tijd is het moeilijk als Vereniging een eigen gebouw te hebben. Er moet veel aan opgeknapt worden. Deze kost tegenwoordig handen met geld. In maart 1974 is het in de Gemeenteraad geweest. De Gemeente nam het gebouw over voor het symbolische bedrag van Hf. 1,=. Voordeel, dat we hebben is dat we enkele avonden toegewezen krijgen in de Sporthal. Er is veel aanvraag daarvoor.

In het Voorjaar hebben de Voorzitter en Ondergetekende diverse besprekingen bijgewoond i.v.m. de Sporthal. Wij zaten daar niet zomaar. Onze eigen Vereniging had ook inspraak en met onze voorstellen werd dan ook rekening gehouden. De besprekingen ten Gemeentehuis verliepen erg plezierig.

De Jaarvergadering werd gehouden op 14 maart 1974. De opkomst was matig. Degenen die herkiesbaar waren, namen hun benoeming weer aan. Mevr. Stevens en de Heer Ket zijn in het Bestuur gekozen, omdat er nog twee plaatsen vacant waren.

Per 31 december 1974 bedroeg het aantal leden 480.

Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan allen die zich in het jaar 1974 voor onze Vereniging op de een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt en wel in het bijzonder onze leiding de Dames V.d. Berg, Boers, Boelhouwer, Boon, Jansen, Valentin, Zeilstra en de Heer Jehee voor het werk, dat zij voor onze Vereniging hebben gedaan.

Ook willen wij vanaf deze plaats de mensen bedanken die regelmatig de Contributie van onze Jeugdleden ophalen. Een bijzonder woord van dank aan de Heer Ket, die een groot deel van de Contributie ophaald.

Tenslotte spreekt het Bestuur de wens uit, dat de Vereniging dit jaar in Ledental mag groeien en dat ieder lid een goed lid zal zijn en als we met z'n allen onze schouders er onder zetten zal het in het jaar 1975 met onze Vereniging de goede kant opgaan.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1974 TECHNISCHE COMMISSIE

19 februari 1974 was er een openbare les voor de kleuters. Op 2 maart 1974 zijn de B wedstrijden gehouden in de Vliehorst te Voorschoten.


De meisjes van 10 – 12 jaar behaalde een 2e Prijs. Individueel: Carolo Voorberg 2e Prijs 32,10.

Meisjes 12 – 15 jaar behaalden van de 24 groepen, die meededen vervolgens 6e en 15e plaats. Individueel Loes van der Kaay 3e Prijs.


De A wedstrijden zijn niet doorgegaan, omdat er te weinig deelname was van andere Verenigingen.
30 maart 1974 waren er de Westland Wedstrijden in Wateringen. Hier deden plm. 125 leden aan mee.
6 april C wedstrijden te Oegstgeest. Ook hier waren onze meisjes van 10 – 12 jaar weer present. Zij behaalden een 11e plaats. Er deden 31 groepen aan mee, dus kwamen ze niet gek voor de dag.
Meisjes 12 – 15 jaar eindigde op de 9e plaats. Hier deden 26 groepen aan mee.
De Onderlinge Wedstrijden zijn gehouden in de week van 13 mei 1974.
De Wandeldag was dit jaar op 18 mei 1974, met prachtig weer vertrokken er twee volle bussen naar Leiderdorp. De jeugd heeft bijzonder genoten
In de maanden mei en juni 1974 is er een pennen actie gehouden door onze Jeugdleden. Het geld dat overbleef is bestemd voor een valmat.
Het zomerkamp te Beekbergen waaraan voor het eerst is meegewerkt, was in de week van 27 juli – 3 augustus 1974.
25 augustus 1974 was er in Naaldwijk ter gelegenheid van het Druivenfeest een vijfkamp. Door onze Vereniging is hier ook aan meegewerkt.
Op 14 december 1974 deed de Heer Jehee mee aan Springwedstrijden voor Jongens van 10 – 12 jaar. Er werd een 3e Prijs behaald.
Per 1 januari 1975 is Mevr. Boelhouwer gestopt met lesgeven. Voor haar plaats is benoemd de Heer Schra.
Mevr. Zijlstra stopte 1 december 1974 met lesgeven aan de kleuters i.v.m. Verhuizing.
Er worden in de laatste maanden van het jaar 1974 voorbereidingen gemaakt voor de uitvoering in februari 1975.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina