Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina42/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

JAARVERSLAG 1975

Het jaar 1975 ligt weer achter ons, toch willen wij nog even wat er zoal gebeurd is, de revue laten passeren.


Het jaar 1975 was voor het Bestuur een druk jaar, dit omdat het eigen O.K.K. gebouw aan de Gemeente 's-GravenZANDE is overgegaan en we naar de Sporthal (Westlandhal) te 's-GravenZANDE moesten verhuizen.
De Jaarvergadering werd gehouden op 17 februari 1975, zoals zo vele jaren was de opkomst uiterst slecht. Degenen, die herkiesbaar waren, namen hun benoeming aan.
De Heer Bauman had gemeend, te moeten bedanken, in zijn plaats werd benoemd de Heer J. Ket. Het ledental per 31 december 1975 was 617. Het afgelopen jaar is het Ledental toegenomen, wij zijn daar zeer blij mee.
Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan onze Leiding. De Dames V.d. Berg, V. Dijk, V. Santen, Boers, Jansen, Valentin, Straalen en de Heer Boekestein voor het vele werk dat zij in het afgelopen jaar voor onze Vereniging hebben gedaan.
Het is het afgelopen jaar niet altijd rustig geweest, verandering van lesuren, verhuizing naar de Sporthal, dat geeft de nodige problemen, maar zij zijn allen opgelost.
Voorts dank aan allen, die zich op de een of andere manier hebben ingezet voor onze Vereniging en dan toch wel in het bijzonder dank aan de fam. Ket, die de gehele contributie int en verzorgd.
Nu een overzicht van de diverse evenementen voor het jaar 1975 van de Technische Commissie.
Op 16 januari 1975 is Mevr. Boelhouwer gestopt met lesgeven. Haar lessen werden overgenomen door de Heer Schra.
De Uitvoering was op 6 en 7 februari 1975, er waren nogal wat opmerkingen omtrent de kleding van de leiding. Beide avonden hadden we een volle zaal.
Op 2 maart 1975 waren er de B wedstrijden in Oegstgeest; Mej. Jansen behaalde hier met een groep een tweede prijs.
De C wedstrijden waren op 22 maart 1975 in Overbosch te Den Haag:

Meisjes 10-12 jaar behaalden 3e plaats van de 28 groepen

Meisjes 12-15 jaar behaalden 7e plaats van de 23 groepen.
De Westland wedstrijden werden op 8 mei 1975 gehouden in de Velohal te Wateringen.
Dit jaar werd er met de Wandeldag meegedaan. De Onderlinge Wedstrijden aan de Heenweg zijn op 6 en 7 juni 1975 gehouden

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1975 vervolg

Op 30 augustus 1975 is er door onze Vereniging meegedaan met een optocht ter gelegenheid van de Opening van de Sporthal.

Op 5 september 1975 is er een Demonstratie gegeven door diverse Afdelingen in de Sporthal.

Omdat twee leden van de Technische Commissie stopten, zijn er in september twee nieuwe leden toegetreden t.w. Mevr. Van Straaten en de Heer D. Winkelman. De afgetreden Heren waren C. Klop en M. van Nieuwkerk. De Heer Klop, die Voorzitter was van de Technische Commissie is nog wel Bestuurslid gebleven.

De Heer Van der Meer zou voorlopig als Voorzitter fungeren voor de Technische Commissie.

De Heer Jehee is per 1 september 1975 gestopt met lesgeven, hij werd opgevolgd door de Heer P. Boekestein.

In december 1975 zijn de Onderlinge Wedstrijden gehouden voor de Meisjes- en Damesafdelingen. Van de kant van de ouders, was er veel belangstelling.

Mevr. Valentin gaf te kennen, dat zij in december 1975 voor het laatst was. Zij is inmiddels opgevolgd door Mej. Steenks en Mevr. Van Geest.

Tenslotte spreekt het Bestuur de wens uit, dat de Vereniging dat jaar in ledental mag groeien en dat ieder lid een goed lid mag zijn en als we met z'n allen onze schouders er onder zetten zal het in het jaar 1976 met onze Vereniging de goede kant opgaan.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1976

Het jaar 1976 ligt nu achter ons, toch willen wij nog even wat er zo al gebeurd is, de revue laten passeren. Het jaar 1976 was een rustig jaar.


Per 1 januari 1976 verliet Mevr. Valentin onze Vereniging wat ons zeer spijt.
24 januari 1976 zijn er de A wedstrijden gehouden. Bij deze wedstrijden vielen wij niet in de prijzen.
2 maart 1976 Jaarvergadering. Deze was met andere jaren vergeleken redelijk bezet.
13 maart 1976 B wedstrijden. Mej. Jansen deed met enkele groepen mee. Er werden twee prijzen behaald, de 4e en de 8e Prijs.
3 april 1976 C wedstrijden. Ook hier was O.K.K. present met diverse Afdelingen. Van de 30 groepen, die deelnamen kwamen we als volgt uit de bus:
5e Prijs voor O.K.K. III

9e Prijs voor O.K.K. VI

16e plaats voor O.K.K. V

18e plaats voor O.K.K. II


8 mei 1976 Westland Wedstrijden, daar werd door 150 leden aan deelgenomen.
14, 15, 16 en 17 juni 1976 Avond Vierdaagse. Deze werd voor het eerst in 's-Gravenzande gehouden.
In de grote vakantie is Mej. Jansen met 14 leden naar het Zomerkamp van het K. N. G. V. in Beekbergen geweest.
3 december 1976 is onze leidster Mej. Jansen in het huwelijk getreden met de Heer Tetteroo.
Het Ledental per 31 december 1976 was 630.
Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan onze leiding de Dames Van den Berg, Boers, Mej. Jansen, Mej. Steeks, Mevr. Van Straalen, Mevr. Van Geest – Boon en de Heer Boekestein voor het vele werk wat zij voor onze Vereniging hebben gedaan in het afgelopen jaar.
Aan het einde van dit Secretarieel Verslag van 1976, wat U een globaal overzicht geeft, nog enkele opmerkingen.
Er is, vooral op organisatorisch gebied, veel meer werk gedaan, dan in dit Verslag is gememoreerd.
Een aantal vrijwilligers heeft eveneens dit jaar veel werk verzet, nadat wij ook ditmaal niet tevergeefs beroep op hen hadden gedaan.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1976 vervolg

Wij danken hen daarvoor, mag ik tevens de hoop uitspreken, dat wij in 1977 opnieuw op U allen mogen rekenen?

Onze activiteiten zullen alleen mogelijk zijn, als wij weten, dat wij ruggesteun krijgen van alle leden, ouders en leiding.

Samen is veel mogelijk en kunnen wij veel werk verzetten. Daarom hopen we als Bestuur op een goed 1977.

Voorzitter: J. Winkelman.
Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina