Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina43/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

JAARVERSLAG 1977

Aan het begin van het Nieuwe Jaar past het mij als Secretaresse U een overzicht te geven van de belangrijkste evenementen, die dit jaar in onze Vereniging gekend zijn.


Het jaar 1977 is een vrij moeilijk jaar geweest voor het Bestuur. Dit i.v.m. de Leiding. Omdat enkele Leidsters bedankten, moesten wij op nieuwe leiding uit en dit is erg moeilijk, omdat deze mensen niet voor het opscheppen liggen. We zijn wel rond gekomen, ook al gaf dat wel eens problemen, wij willen dan ook onze leden bedanken voor hun medewerking.
1 maart 1977 verliet Mevr. Tettero-Jansen onze Vereniging, in haar plaats werd aangesteld Mevr. Weideveld en Mej. A. Verhoef. Op deze zelfde datum moest de Heer P. Boekestein in Militaire Dienst treden, wat wij erg jammer vinden.
6 maart 1977 B wedstrijden. Hier werd door de Keurgroep aan meegedaan. Als Ploeg behaalden deze Meisjes een 3e plaats met 141 punten. Een goed resultaat, te weten dat de 1e plaats 142 punten behaalde. Individueel haalde Hester Leenke en Wilma Boers op de 4e plaats.
17 maart 1977 Jaarvergadering in gebouw "De Brug". Deze werd matig bezocht. Bij de Bestuursverkiezing werd Mevr. Borsboom gekozen in de plaats van J. v.d. Meer.
2 april 1977 Kerk Naaldhorstmars. Hier werd O.K.K. gevraagd om deze mars te helpen organiseren. Daar werd graag gehoor aan gegeven om zo toch iets te kunnen doen voor onze zieke medemensen. Na aftrek van de onkosten gaat het resterende geld in de pot voor diverse evenementen.
7 mei 1977 Westland Wedstrijden. Hier werd door plm. 50 leden aan deelgenomen.
13, 14, 15 en 16 juni 1977 Avondvierdaagse. Dit is een groots en geslaagd evenement geweest, ook al ging het de eerste avond wat moeilijk, vooral bij het uitgeven van de wandelkaarten, de andere avonden verliep alles vlot. Er werd door 830 wandelaars deelgenomen tegenover 408 wandelaars in 1976, laten we hopen, dat we dit jaar de 1.000 zullen halen.
Op 12 november 1977 deden enkele jongens en twee Dames groepen van Mevr. J. van Geest-Boon mee aan een uitvoering van U.D.I.. Onze Dames groepen oogstten veel succes en brachten dan ook een goed nummer. Per 31 december 1977 bedroeg het ledental 583.
Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan onze Leiding, de Dames Van de Berg, Boers, Van Geest, Van Straaten, Klein, Weideveld en Verhoef en de Heer P. Boekestein voor het vele werk wat zij voor onze Vereniging hebben gedaan in het afgelopen jaar.
En wel in het bijzonder de Dames Van de Berg en Boers, die als wij geen leiding hadden diverse lessen voor hun rekening namen.
Aan het einde van dit Secretarieel Verslag over 1977, dat U een globaal overzicht geeft, nog enkele opmerkingen.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1977 vervolg

Er is vooral op organisatorisch gebied veel meer werk gedaan, dan in dit Verslag gememoreerd. Een aantal Vrijwilligers, heeft eveneens dit jaar veel werk verzet, nadat wij ook dit maal niet tevergeefs een beroep op hen hadden gedaan. Wij danken hen daarvoor.

Mag ik tevens de hoop uitspreken, dat wij in 1978 opnieuw op U allen mogen rekenen.

Onze activiteiten zullen alleen mogelijk zijn, als wij weten, dat wij ruggesteun krijgen van alle leden, ouders en leiding.

Het wordt eerder moeilijker, dan gemakkelijker een Vereniging te laten draaien naar ieders genoegen.

Bestuursleden en Leiding staan ook niet te dringen, maar samen is veel mogelijk en kunnen we veel werk verzetten. Daarom hopen we als Bestuur op Uw aller medewerking.


Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 19678

Aan het begin van het Nieuwe Jaar mag ik U graag een overzicht geven van de belangrijkste evenementen, die dit jaar in onze Vereniging gebeurd zijn.


Het jaar 1978 is nou niet zo'n gemakkelijk jaar geweest. Dit i.v.m. de Leiding. Enkele Leidsters bedankten, zodat wij op nieuwe ledig uit moesten, dit is erg moeilijk, omdat deze mensen niet voor de deur staan te dringen. Gelukkig zijn we weer rond gekomen, ook al gaf dat weel eens moeilijkheden, wij willen onze leden dan ook bedanken voor de medewerking.
Op 27 januari 1978 waren er wedstrijden tussen H.S.V. Hoek van Holland, Sportvereniging Hoogvliet, O.K.K. 's-GravenZANDE. Wij eindigden als 3e.
Op 1 maart 1978 hielden wij onze Jaarvergadering, deze werd matig bezocht.
4 maart 1978 B wedstrijden in Den Haag. Van de twaalf ploegen die mee deden, eindigde O.K.K. resp. op een 4e en 5e plaats. Helma Hak deed individueel mee, zij kwam op een 12e plaats.
23 april 1978 Kreek – Naaldhorstmars. Hierbij assisteerde O.K.K. ook met enkele Bestuursleden en leden. Er deden 1.100 wandelaars mee. Na aftrek van de onkosten kregen de twee Verpleeghuizen ieder Hf 1.250,= Dit wordt besteed voor recreatie van de patiënten.
Op 29 april waren er de Westland wedstrijden te Naaldwijk. Met 140 leden was O.K.K. hier vertegenwoordigd.
In juli 1978 zijn tien leden van onze Vereniging een week naar het KNGV kamp in Beekbergen geweest. De familie Weideveld offerde er spontaan een week van hun vakantie voorop, om als leiding mee te gaan.
25 november 1978 Springwedstrijden in de Vliethorst te Voorschoten. Hier was O.K.K. ook present, zij kwamen bijzonder goed uit de bus, want zij werden eerste.
In mei 1978 startte er een cursus voor Assistenten Leiding, hier gaven zich 9 meisjes voorop.
12, 13, 14 en 15 juni 1978 Avondvierdaagse. Dat is een geslaagd evenement geweest, meer dan 1.000 wandelaars verschenen aan de start. Alles liep fantastisch.
Het Ledental per 31 december 1978 bedroeg 560.
Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan onze Leiding, de Dames Van der Berg, Boers, Kleijn, Weideveld, Verhoef, Van Straalen, Van Geest-Boon, Verton en de Heer Verton voor het vele werk, dat zij voor onze Vereniging hebben gedaan in het afgelopen jaar. En wel in het bijzonder de Dames Boers en Van der Berg, die als wij geen Leiding hadden, diverse lessen voor hun rekening namen.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina