Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina44/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

JAARVERSLAG 1978 vervolg

Aan het eind van dit Secretarieel Verslag van 1978, dat U een globaal overzicht geeft, nog enkele opmerkingen.

Er is vooral op organisatorisch gebied veel meer werk gedaan, dan in dit Verslag gememoreerd.

Een aantal Vrijwilligers heeft eveneens dit jaar veel werk verzet, nadat wij ook ditmaal niet tevergeefs een beroep op hen hadden gedaan. Wij danken hen daarvoor.

Mag ik tevens de hoop uitspreken, dat wij in 1979 opnieuw op U allen mogen rekenen?

Onze activiteiten zullen alleen mogelijk zijn, als wij weten, dat wij ruggesteun krijgen van al onze leden, ouders en leiding. Het wordt eerder moeilijker, dan gemakkelijker een Vereniging draaiende te houden.

Bestuursleden en Leiding staan ook niet te dringen, maar samen is veel mogelijk en kunnen we veel verzetten. Daarom hopen we als Bestuur op Uw aller medewerking.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1979


Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik U graag een overzicht geven van de belangrijkste evenementen, die dit jaar in onze Vereniging gebeurd zijn.

Het jaar 1979 is een rustig jaar geweest, ook al bestond onze Vereniging 70 jaar, maar met vereende krachten is veel mogelijk.

Op 12 maart 1979 hielden wij onze Jaarvergadering met een slechte opkomst.

30 april 1979 zijn wij met 50 leden en begeleiding naar het Défilé voor de Koningin geweest. Het was een hele gewaarwording, om dit alles van zo dichtbij mee te maken.

31 maart 1979 Kreek – Naaldhorst mars. Hierbij assisteerde O.K.K. met enkele Bestuursleden. Er waren 995 wandelaars. Na aftrek van de onkosten kregen de Verpleeghuizen resp. Hf 1.325,= en Hf 1.165,=. Dit wordt besteed voor recreatie van de patiënten.

Op 11, 12, 13 en 14 juni 1979 de Jaarlijks terugkerende Avondvierdaagse. Er deden 1.175 wandelaars mee. Alles liep voortreffelijk, al had het weer wat beter kunnen zijn.

Op 31 augustus 1979 had er een Buitengewone Ledenvergadering plaats, dit i.v.m. de wijziging van de Statuten.

23 november 1979 hebben we onze Uitvoering gegeven in de Westlandhal. Al was de Generale Repetitie slecht, de Uitvoering was goed, ook al zaten hier en daar wat haken en ogen.

Ter gelegenheid daarvan, werd Mevr. Alleblas de speld van 25 jaar trouw Lidmaatschap toegekend. J. Winkelman, N. Zeelenberg, C. Klop en Mevr. I. van Herwerden – Visser (ondergetekende) kregen de gouden speld van het KNGV voor hun jarenlange Lidmaatschap en hun jarenlange Bestuurs loopbaan. De Heer Kuiper van de Kring reikte deze spelden zelf uit.

Het Ledental op 31 december 1979 bedroeg 510.

Aan het eind van dit Secretarieel Verslag over 1979, dat U een globaal overzicht geeft, nog enkele opmerkingen.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1979 vervolg


Het Bestuur kwam elf keer in Vergadering bijeen. Er waren twee gecombineerde Vergaderingen Bestuur en Leiding. Er is vooral op organisatorisch gebied veel meer werk gedaan, dan in dit Verslag gememoreerd.

Een aantal Vrijwilligers, heeft eveneens dit jaar veel werk verzet, nadat wij ook ditmaal niet tevergeefs een beroep op hen hadden gedaan. Wij denken dan in het bijzonder aan die ouders, die steeds weer genegen waren om leden naar Wedstrijden en Cursussen te rijden.

Dan wil ik namens het bestuur dank brengen aan onze Leiding voor het vele werk, dat zij voor onze Vereniging hebben gedaan in het afgelopen jaar:

D. van den Berg

F. Boers
R. Weideveld

M. Kleijn
J. van Straalen

M. Borsboom


Mw. K. Verton

Hr. R. Verton

Mag ik tevens de hoop uitspreken, dat wij in 1980 opnieuw op U allen mogen rekenen. Onze activiteiten zullen alleen mogelijk zijn als wij weten, dat wij ruggesteun krijgen van al onze leden, ouders en leiding. Het wordt eerder moeilijker, dan gemakkelijker om een Vereniging draaiende te houden.

Bestuursleden en Leiding staan ook niet te dringen. Maar samen is veel mogelijk en kunnen we veel verzetten. Daarom hopen we als Bestuur op Uw aller medewerking.


Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden – Visser.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1980 DAGELIJKS BESTUUR


Aan het begin van dit jaar wil ik U graag nog een overzicht geven in grote trekken van het afgelopen jaar. Het jaar 1980 was een rustig jaar, grote problemen deden zich niet voor.

De Jaarvergadering werd gehouden op 17 Maart 1980. Een reeds bekend feit, weinig belangstelling.

Degenen, die herkiesbaar waren, namen hun benoeming weer aan; wel met dien verstande, dat Winkelman en ondergetekende nu nog drie jaar wilden blijven draaien en dan beslist stoppen.

Het Ledenaantal bedraagt 31 December 1980 510, dit blijft de laatste jaren vrij stabiel.

In Juni 1980 was de Avondvierdaagse, wat weer een groot succes is geworden.

Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan hen, die op de een of andere wijze zich in hebben gezet voor onze Vereniging.

Onze activiteiten zullen alleen mogelijk zijn, als wij weten, dat wij ruggesteun krijgen van al onze leden, ouders en leiding. Het wordt eerder moeilijk, dan makkelijk om een Vereniging draaiende te houden.

Bestuursleden en leiding staan ook niet te dringen, maar samen is veel mogelijk en kunnen we veel verzetten. Daarom hopen we als Bestuur op Uw aller medewerking.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden - Visser

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1980 TECHNISCHE COMMISSIE


In het jaar 1980 heeft de bezetting van de Technische Commissie geen verandering ondergaan.

Op diverse fronten heeft O.K.K. als Vereniging meegedaan, met wisselend succes.

Dit liep van een eerste plaats bij de D-wedstrijden tot slecht verlopen Onderlinge Wedstrijden.

Daartussenin zaten o.a. 2e en 4e plaatsen bij de Springwedstrijden en een 9e plaats bij de C-wedstrijden.

Door enige misverstanden zijn de Onderlinge Wedstrijden niet zo gelopen als eenieder zich wel zou wensen.

Er is enige terechte kritiek geweest, laten we hier lering uit trekken en er voor zorgen, dat een volgende keer de onderlinge Wedstrijden een succes worden.

De toekomst zal het leren.


Secretaris T.C.: J. WeideveldGYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1981 DAGELIJKS BESTUUR

Aan het begin van dit jaar wil ik U graag nog in grote trekken een overzicht geven van onze Vereniging over het afgelopen jaar.

Het jaar 1981 was een rustig jaar. Grote problemen deden zich niet voor.

De Jaarvergadering werd gehouden op 25 februari 1981. Aanwezig waren Bestuur en twee leden. Heel jammer, dat zo weinig leden meeleven met de Vereniging.

Degenen, die herkiesbaar waren, namen hun benoeming weer aan. Mevr. Stevens verliet onze Vereniging, in haar plaats werd gekozen M. van Nieuwkerk.

Het Ledental blijft vrij stabiel, per 31 december 1981 bedroeg het aantal leden 515.

In juni 1981 was er de Avondvierdaagse. Al reeds vijf maal georganiseerd door onze Vereniging. Ook dit jaar weer een groot succes.

Het Bestuur kwam negen maal bijeen, er waren twee gecombineerde Vergaderingen t.w. Bestuur, Technische Commissie en Leiding.

Met ingang van het seizoen 1981 – 1982 is Laura Middelburg ons Leiderskorps komen versterken.

In de afgelopen periode bestond de Technische Commissie (T.C.) uit de volgende personen: C. Klop Voorzitter, J. Weideveld Secretaris en J. de Koning Lid.

Bij de Leiding vond een wisseling plaats, M. Klein vertrok bij de Keurgroep, daarvoor kwam in de plaats L. Middelburg

Er werd met redelijk succes aan Wedstrijden meegedaan: D-Wedstrijden in de Sporthal Ockenburg Den Haag 11 april 1981. De Meisjes haalden een 12e en 13e plaats, dit was zeer verdienstelijk, daar er 66 ploegen deelnamen. Bij de Turnsters behaalde Betty Kluin een 14e plaats.

Ook werd er meegedaan aan de B-Wedstrijden, hier waren de resultaten niet zo best.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1981 DAGELIJKS BESTUUR vervolg


14 november 1981 was de dag van de Springwedstrijden in De Pijl te Naaldwijk, daar werd door de Meisjes op de Minitramp een gedeelde derde plaats behaald.

Westlandwedstrijden: Hier maakten we een slechte beurt. Niet alleen door heel veel ploegen in te schrijven, maar ook de behaalde resultaten waren ver beneden alle peil, op een enkele uitzondering na.

Dan wil ik namens het Bestuur dank brengen aan degenen, die zich op de een of andere wijze in hebben gezet voor onze Vereniging.

Onze activiteiten zullen alleen mogelijk zijn, als wij weten, dat wij medewerking krijgen van al onze leden, ouders en leiding. Het wordt eerder moeilijker, dan makkelijker om een Vereniging draaiende te houden.

Bestuursleden en leiding staan ook niet te dringen, maar samen is veel mogelijk en kunnen we veel verzetten.

Daarom hopen we als Bestuur op Uw aller medewerking.

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaresse: I. van Herwerden - Visser
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., AANTALLEN LEDEN t/m 1981.
vrijdag 22 juli yyyy


JAAR

leden

JAAR

leden

JAAR

leden1909

30

1934

190

1958

420

1911

25

1935

190

1959

400

1912

16

1936

190

1960

500

1913

50

1937

200

1961

600

1914

50

1938

180

1962

550

1915

50

1939

150

1963

500

1916

60

1940

130

1964

510

1917

66

1941

300

1965

510

1918

77

1942

303

1966

471

1919

107

1943

383

1967

520

1920

115

1944

375

1968

571

1921
1945

415

1969

730

1922

150

1946

425

1970

700

1923
1947

425

1971

700

1924
1948

570

1972

650

1925

115

1949

550

1973

560

1926

139

1950

530

1974

480

1927

158

1951

575

1975

617

1928

170

1952

575

1976

630

1929

195

1953

500

1977

583

1930

206

1954

520

1978

560

1931
1955

540

1979

510

1932

140

1956

550

1980

510

1933

160

1957

480

1981

515


GYMNASTIEKVERENIGINGOEFENING KWEEKT KUNST

HERINNERINGSBOEK1984 - 2009


door Cor van der Toorn

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE
BESTUUR, LEIDING juni 2008.


BESTUURVoorzitter

Hans van der Krogt

Secretaresse

Ans Buitenhuis

Penningmeester

Petra Bruggeling

Ledenadministratie

Claire JolivetLid/PR

Marjan Boekestein

Lid

Ingrid van der Knijf

Lid

Martin Ton

Lid

André PetersLEIDINGChantal v Apeldoorn

Larissa Klop

Sonja Boers

Nathalie v.d. Knijf

Jannie van Geest

Corine Kroon

Leonie van Geest

Joyce v.d. Meer

Bregitta Haaring

Wilma Roumen

Marina Kleinschmidt

Irene Valstar

Wesley Klop

Elly Visser

Ingrid Voskamp

Tessa de Vries
Marina van Zijl
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina