H et RingersbulletinDovnload 304.48 Kb.
Pagina1/5
Datum22.12.2017
Grootte304.48 Kb.
  1   2   3   4   5


H

et Ringersbulletin

Nieuwsbrief voor Ringers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Nr. 4 mei 2001Verantwoordelijke uitgever: Walter Roggeman, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel

Redacteurs:

Lyndon Kearsley, Kloetstraat 48, B-9120 Melsele

kearsley@village.uunet.be

Georges Robert

Chaussée de Marche, 352

B-5100 Jambes 081/301367

grobert@belgacom.net

Didier Vangeluwe, KBIN,

dvangeluwe@kbinirsnb.be

Papageno : een eerste balans
Walter Roggeman (KBIN)

In juli 2000 werd het programma PAPAGENO onder vorm van een CD-Rom verspreid onder alle 376 medewerkers aan het Belgisch Ringwerk. Ik herinner er aan dat het hier een programma betreft dat toelaat ringgegevens en terugmeldingen in te voeren en te analyseren en dat speciaal voor de ringers van het KBIN geschreven werd door Paul Vandenbulcke van de Werkgroep “Zeebrugge”.


De doelstellingen van PAPAGENO kunnen als volgt worden omschreven:


  • een hulpmiddel verschaffen aan de ringers om de administratie van het ringwerk beter te beheren: afdrukken van ringlijsten en terugmeldingformulieren, overdracht van gegevens, berekenen van de jaartotalen, …;

  • een totale informatisering van de gegevens zodat allerlei analyses mogelijk worden;

  • het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens door het toevoegen van de mogelijkheid

om informatie in te voeren over de vanginspanning (aantal netten, tijd) en over de typologie van het biotoop waarin geringd wordt;

  • het verwerken en het beheer van de hervangsten verbeteren;

  • ook aan de ringer een hulpmiddel verschaffen waarmee hij of zij zijn eigen ring- en meld-

gegevens kan analyseren.
Samengevat komt het er op neer dat administratieve taken, zowel op het Instituut als bij de ringers zelf, wat lichter kunnen worden en dat de analysemogelijkheden uitgebreid worden door een hogere kwaliteit van de gegevens en een vereenvoudigde toegankelijkheid ervan.
Samen met de vraag naar de jaartotalen, werd een vragenlijst verstuurd om de eerste resultaten van PAPAGENO te kunnen evalueren. Op 31.12.2000, dus 6 maanden na de lancering van het programma, hebben we via deze enquete informatie binnen van 46 van de 54 ringgroepen en van 232 van de 376 medewerkers. Ziehier de eerste resultaten:

Aantal gebruikers: 82, d.w.z. 22% van het totaal aantal ringers en 35% van degenen die

geantwoord hebben.


Internet: van de 82 gebruikers van PAPAGENO, bezitten er 67 (82%) een aansluiting

op het Internet


Ringstations en ringgroepen: 36 op de 46 waarvan er gegevens beschikbaar zijn (78%)

tellen ten minste één medewerker die PAPAGENO gebruikt.


Aantal gegevens dat thans reeds onder PAPAGENO beschikbaar is: 1.033.212.
Mogelijke gebruikers binnen korte tijd: uiteraard is het bezit van een PC de belangrijkste voorwaarde om PAPAGENO te kunnen gebruiken. We nemen dan ook aan dat de 52 ringers die wél over een PC beschikken waarop het programma kan geïnstalleerd worden, tot de potentiële gebruikers van PAPAGENO mogen gerekend worden. Een aantal onder hen lieten ons trouwens reeds weten dat ze zouden starten vanaf 1 januari 2001.
Test : Om de gebruikersmogelijkheden van het programma PAPAGENO uit te testen voor ringers die niet gewend zijn om te gaan met informatica, stelden wij een computer ter beschikking van Roger Fraipont, verantwoordelijke van het station Hesbaye. Zijn voorkennis van een PC was "nul" en toch is ons "proefkonijn" er in geslaagd om in een tijd van 2 maanden 20.000 ringfiches in te voeren, inclusief de gegevens over de site, de vanginspanning en de biometrie.
Gesterkt door de resultaten van deze enquete en door de talrijke opmerkingen die u ons liet geworden, werd gewerkt aan een nieuwe versie van het programma die nu voorligt. Een aantal fouten werd verbeterd en een aantal nieuwigheden, vooral op het vlak van de analyse van de meldgegevens, werd ingevoerd. Ik verwijs hiervoor naar de handleiding die u op de volgende pagina’s aantreft.
Een andere grote vernieuwing betreft de mogelijkheid om ringlijsten en terugmeldingsformulieren via electronische drager naar het KBIN te sturen. Deze mogelijkheid is thans voorzien, maar opgelet ZE IS NOG NIET VAN TOEPASSING. Binnen enkele maanden zal de Ringcentrale overschakelen op een gemengd systeem om de gegevens te stockeren: electronisch voor diegenen die dat wensen en er de mogelijkheden voor hebben en verder nog steeds via de “papieren” weg voor de anderen. Wij zullen u tijdig informeren over het tijdstip waarop deze procedure kan starten.
Deze nieuwe versie van PAPAGENO wordt automatisch via Internet verstuurd naar al degenen die aangesloten zijn (ook “electronische” adreswijzigingen worden dus voortaan onmiddellijk gemeld!). Voor al de anderen zal het programma op diskette beschikbaar zijn. Gelieve mij dus te laten weten dat u de nieuwe versie wenst te ontvangen en u ontvangt de diskettes per kerende.
Tot slot wens ik te beklemtonen dat de verspreiding van het programma PAPAGENO ongetwijfeld een nieuwe, belangrijke mijlpaal betekent in de geschiedenis van het Belgisch Ringwerk. De eerste resultaten tonen dit duidelijk aan en de toekomst ziet er veelbelovend uit. Alle Europese ringcentrales evoluren trouwens in dezelfde richting.
Ik hoop dan ook dat de opmerkelijke resultaten inzake invoeren van gegevens, en dat pas na 6 maand, in alle ringstations en ringgroepen zullen voortgezet worden en dat het gebruik van het programma zich verder zal doorzetten. Maar het is evenzeer mijn wens dat oplossingen gezocht worden voor hen die niet over het nodige materiaal beschikken. Bij voorkeur zal deze steun moeten komen van de andere groepsleden zelf, en het verheugt mij bijzonder te mogen vernemen dat in bepaalde groepen reeds in die richting gedacht en gewerkt wordt.
Ik zal deze evolutie van dichtbij volgend en zal er over waken dat niemand zich uitgesloten voelt. Ik ben er echter van overtuigd dat PAPAGENO een krachtig en geschikt hulpmiddel is, zowel voor de ringers als voor de ringcentrale. Dit geldt evenzeer voor het administratieve beheer als voor de analyse van gegevens: een nieuwe wereld opent zich hier voor degenen die wat meer willen dan alleen maar vogels ringen en die een nieuw licht werpt op het belang van de gegevens die u in het kader van ons onderzoek verzamelt.

Papageno : handleiding versie 2001
Invoer- en verwerkingsprogramma voor ringgegevens
Versie 1.2.1 (mei 2001)
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina