H et RingersbulletinDovnload 304.48 Kb.
Pagina2/5
Datum22.12.2017
Grootte304.48 Kb.
1   2   3   4   5

INLEIDING

Deze nieuwe versie van de handleiding (2001) geeft aanvullingen en correcties op de vorige versie (2000). Wijzigingen die geen invloed hebben op de functies, worden niet besproken.


Talrijke nieuwigheden werden toevoegd zonder het principe of de structuur ingrijpend te wijzigen. De meeste verbeteringen betreffen mogelijkheden om gegevens te verwerken, met bijzondere aandacht voor terugmeldingen. Daarnaast zijn er meerdere opvallende verbeteringen op het vlak van de kartering van gegevens. Deze handleiding is een aanvulling van de vorige versie, en dient geraadpleegd te worden in combinatie hiermee.
Hartelijk dank aan al wie opmerkingen of aanbevelingen gaf. Ook in de toekomst hopen we op uw waardevolle feedback te mogen rekenen.

STRUCTUUR VAN DE DATABANKEN


Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1. Alle fiches die opgesteld werden met de eerste versie zijn compatibel met de nieuwe versie.


Een nieuwe versie van het habitat-bestand is opgenomen; het volstaat om de vorige versie te vervangen.
Er werden enkele Belgische plaatsen aan het plaatsnamenbestand toegevoegd. Enerzijds ontbraken enkele gemeenten van voor de fusie van 1976, anderzijds kregen enkele bijzonder belangrijke ringplaatsen een “opwaardering” naar het lokaliteit-niveau (zoals bijvoorbeeld Het Zwin). Aangezien elke gebruiker over een uniek plaatsnamenbestand beschikt omwille van de codering van de terugmeldingen, is het onmogelijk om een nieuwe versie voor iedereen voor te stellen. Een manuele correctiemethode werd om die reden op punt gesteld. Verder in deze handleiding vindt u hier meer informatie over.


INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA


Om versie 2001 te installeren dienen 9 bestanden overgeplaatst te worden naar de directory C:\PAPAGENO op de harde schijf. De installatieprocedure volgt, maar het is voor de zekerheid aanbevolen om in de eerste plaats een volledige backup van alle bestanden te maken.
  • kopieer het bestand papa2001 naar C :\PAPAGENO op de harde schijf

  • dubbelklik op het bestand, waarna een dialoogvenster geopend wordt waarop achtereenvolgens de namen van volgende bestanden verschijnen : Papageno.exe / Papagena.exe / Transfo.exe / Blanco.xls / Rwdefs.mdb / Rwvaria.mdb gevolgd door overwrite [Y/N], typ Y in alle gevallen.

  • hierna zal volgende boodschap op de menubalk van het dialoogvenster verschijnen : finished papa2001. Sluit het venster door te klikken op X rechtsboven in het venster.

  • kopieer de bestanden Rwhabitat.mdb / TransfoTM.exe / install.exe naar de directory C :\PAPAGENO op de harde schijf.

Na afloop zal de versie 2001 functioneren. Als u het programma voor het eerst opent, zal volgende boodschap verschijnen : « even geduld er wordt een eenmalige controle van een bestand gemaakt».

Dit is een automatische test, die spontaan geactiveerd wordt als u de nieuwe versie voor het eerst gebruikt. Deze test verifieert en corrigeert de ringfiches, en in het bijzonder volgende velden : nummer van de ringer, kenletters voor het gewest, datum van invoer (of van laatste wijziging).
Wie PAPAGENO voor het eerst wenst te installeren, moet dit eerst doen met behulp van de CD-ROM die in juni 2000 verdeeld werd. Hierbij dient de werkwijze gevolgd te worden die in de eerste handleiding beschreven werd, waarna vervolgens een update met de versie 1.2.1 volgt zoals in deze nieuwe handleiding beschreven wordt.


VOORSTELLING VAN DE MENU’S


Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.
BESTANDENBEHEER


Adressenbestand

Jaarstaten van de werkgroep

Soortenbestand

Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.Plaatsenbestand
Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1. Kijk onder STRUCTUUR VAN DE DATABANKEN in verband met wijzigingen in de lijst met Belgische plaatsnamen.
Sitebestand

Kleine wijzigingen in vergelijking met versie 1.0.1. zonder invloed op de werking, noch op de fiches die reeds ingevoerd werden.Ringreeksenbeheer

Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.
Transit van gegevens, Volledige reservekopie, Programma-update uitvoeren

Deze submenu’s werden overgeheveld naar een nieuw menu : Utiliteiten (zie verder).RINGFICHE
Nieuwe fiche toevoegen


Volgende wijzigingen werden aangebracht :
Automatische controle van de ringdiameter : dit programma gaat na of de gebruikte ring overeenkomt met het aanbevolen type voor de geringde soort. Het correcte ringtype verschijnt in het geval van een fout.
Zoals reeds mogelijk was voor de ringsites, is er nu een venster beschikbaar met de vangwijze via het gelijknamige submenu. Via het scherm “nieuwe fiche” kan zoals vroeger een nieuwe fiche ingevuld worden via het scherm “ vangwijze ” door op de toets “ vangwijze ” te drukken, of door een eerdere inspanning te kiezen via de toegekende code. Het is aanbevolen om een naam in te vullen onder “programmatype” bij elke inspanningsfiche, om over een eenvoudiger herkenningsmiddel te beschikken dan een cijferreeks.
Bestaande fiche wijzingen

Bestaande fiche schrappen

Bestaande groep fiches wijzingen

Browser
Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.


TERUGMELDINGSFICHENieuwe fiche toevoegen

Volgende wijzigingen werden aangebracht :


Standaard geeft het programma de datum en de plaats van terugmelding aan die werd ingevoerd op de laatste fiche.
Als de soort niet bekend is, typ dan X in het corresponderende vakje, en vervolledig dit gegeven als de terugmeldingsfiche beschikbaar is.
Om een naam van een eerder ingevoerde ring plaats te wissen, volstaat het op de Esc-toets te drukken.
Bestaande fiche wijzigen

Bestaande fiche schrappen

Browser
Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina