H et RingersbulletinDovnload 0.66 Mb.
Pagina4/4
Datum22.12.2017
Grootte0.66 Mb.
1   2   3   4

Mistnetten en ander materiaal te verkrijgen op de Ringcentrale
Mistnetten
Het KBIN mag als enige mistnetten verkopen aan ringers. Wij herinneren er aan dat iedere directe bestelling bij een producent of verkoper illegaal is !
De beschikbare voorraad op het KBIN schommelt in functie van de vraag, die zeer onregelmatig is. Volgende netten zijn leverbaar uit voorraad of leverbaar uiterlijk binnen de twee maand.


Maas

Lengte

Hoogte

Prijs

16 mm

12 m

2.40 m

1600 BEF

16 mm

9 m

2.40 m

1250 BEF

16 mm

6 m

2.40 m

900 BEF

30 mm

12 m

2.40 m

1600 BEF

De bestellingen dienen SCHRIFTELIJK te gebeuren, zonder geld of enige andere vorm van betaling toe te voegen. Zodra de netten beschikbaar zijn worden ze u toegestuurd. Een factuur zal u eveneens toegestuurd worden.Ringtangen


Model

Ringtype

Prijs

Klein model

2, 2.3, V, X, Z, T

800 BEF

Groot model

E, L, H, K, B, M, P

800 BEF

Idem voor wat betreft de beschikbaarheid en de manier van bestellen. Bij voorkeur af te halen op het KBIN.


Boeken


Titel

Auteur(s)

Prijs

Bepaling van leeftijd en geslacht van europese zangvogels

Jenni & Winkler, 1999

700 BEF


Oproep tot medewerking aan het kleurringproject 'zwartkopmeeuw'


Renaud FLAMANT


Sinds 1990 werden kleurringprojecten voor de Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus in verschillende Europese landen opgestart. Naast een officiële metalen ring, worden de vogels voorzien van een gegraveerde kleurring met drie à vier cijfers en/of letters; volgende kleuren worden gebruikt (met bijhorende aantallen tot en met 1999) : wit voor Nederland (1102 ex.) en België (645 ex.), groen voor Frankrijk (382 ex.) en Duitsland (sinds 1999), geel voor Engeland (32 ex.), rood voor Hongarije (1114 ex.), Slovakije (13 ex.) en Republiek Tsjechië (14 ex.), lichtblauw voor Duitsland (tot 1998) (totaal 113 ex.), donkerblauw voor Italië (1676 ex.) en zwart voor Griekenland (264 ex.), Oekraïne (1588 ex.) en Turkije (411 ex.). Tot op heden werden Zwartkopmeeuwen met metaal- en/of kleurringen uit volgende landen in België aangetroffen (gevangen of afgelezen) : België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Oekraine, Slovakije en Republiek Tsjechië. Van 1990 tot november 1999 werden er 21.335 aflezingen van witte ringen verricht, waarvan 2.504 in België.

De eerste Belgisch-Nederlandse resultaten van dit onderzoek werden reeds gepresenteerd tijdens de 'Vlaamse Ornithologische Studiedagen' en de 'Journée d'études Aves' in 1998.


Dit belet niet dat de (kleur-)ringactiviteiten het komend jaar onverminderd zullen doorgaan. De geslaagde ringcampagnes van de laatste vier jaren hebben hun vruchten afgeworpen dankzij de welwillende medewerking van het KBIN en heel wat ringgroepen, waarvoor mijn oprechte dank. In het voorjaar en het broedseizoen 2000 zou ik nogmaals op jullie medewerking willen rekenen, zowel voor het (kleur)ringen als het aflezen van ringen. Aangezien de Zwartkopmeeuw een zeer mobiele broedvogel is, kan deze onverwachts in groten getale opduiken en weer verdwijnen. Het is niet altijd gemakkelijk om de Zwartkopmeeuw tijdens haar lentetrek op te sporen; en juist in die periode kunnen veel kleurringen afgelezen worden. Daarom is een snelle informatie-uitwisseling zeer belangrijk. Graag verneem ik van U nieuws zodra de Zwartkopmeeuwen in uw buurt aangekomen zijn (voederplaatsen, slaapplaatsen, broedkolonies). Indien U zich geroepen voelt om deel te nemen aan kleurring afleessessies in de Antwerpse havenzone, Zeebrugge of het Zwin, bent U uiteraard zeer welkom.
In samenspraak met de Heer Walter Roggeman wordt U gevraagd om mij zo rap mogelijk te contacteren (liefst telefonisch of per E-mail), indien blijkt dat er binnen uw ringgroep kansen zijn om Zwartkopmeeuwen te kleurringen. Kleurringen zullen U gratis opgestuurd worden. De volgende cijfers zouden voor de nodige motivatie moeten zorgen : de terugmeldingskans (vangst en vooral aflezingen) van een als pullus gekleurringde Zwartkopmeeuw bedraagt ongeveer 55 %, voor een vliegvlugge Zwartkopmeeuw ligt dat rond de 85 %. Een klein voorbeeld om dit te illustreren : Guido Goris heeft tijdens de lente van 1999 30 Zwartkopmeeuwen in zijn achtertuin te Berendrecht gevangen en gekleurringd (zie 'Het Ringersbulletin' nr. 1); tot begin november leverden 28 van deze vogels een 143 terugmeldingen op!
Verdere informatie kunt U bekomen op: http://go.to/medgull (site exclusief over de Zwartkopmeeuw), http://www.ping.be/cr-birding/cr-birding.htm (site met alle kleurmarkeringsprojecten in Europa) of bij Renaud Flamant, Olmstraat 23, 1040 Brussel, tel/fax: 02/734.73.55, e-mail: Renaud.Flamant@skynet.be

Kleurringproject meeuwen Belgische kust :

Jeroen Van WaeyenbergeKorte beschrijving van het project en doelstelling :
Binnen het kader van het zeevogelonderzoek uitgevoerd op het Belgisch Continentaal Plat en het Kanaal voert het IN het gehele jaar door regelmatig tellingen uit op zee, aangevuld met monitoring van meeuwenpopulaties langs de kust. Gedurende het broedseizoen wordt intensief onderzoek gedaan naar de broedbiologie van sternen en meeuwen op de belangrijke broedsite in de haven van Zeebrugge. Sinds enkele jaren zijn ook de eerste dakbroedende meeuwen aan de kust vastgesteld.
Sinds de start van het zeevogelonderzoek in 1992 is een grote dataset opgebouwd over de verspreiding van zeevogels over het gehele jaar, maar er blijven nog verschillende vragen onbeantwoord zoals :


 • Wat is de uitwisseling van meeuwenpopulaties op stranden en golfbrekers en deze op zee of in het binnenland ?

 • Hoe plaatstrouw zijn de populaties van bijvoorbeeld Zilvermeeuw aan de Belgische kust ? Hoe ver weg gaan ze migreren vanuit hun broedplaatsen aan de Belgisch kust ?

 • Wat zijn de verplaatsingen van overwinterende meeuwen op lokale schaal langs de Belgische kust (gebruik van strand, golfbreker, slaapplaatsen,…) ?

Als gevolg van de specifieke eigenschappen van de nestplaats in de haven van Zeebrugge – een industriegebied dat onderhevig is aan soms onvoorspelbare ontwikkelingen op korte termijn – komen ook vragen ter sprake die het toekomstig beheer van sternen- en meeuwenpopulaties behandelen :

 • Wat is de uitwisseling tussen de broedende meeuwen aan de Belgische kust en de naburige kolonies in Zeeland en omstreken (Nederland), de kuststreek van Noord-Frankrijk en Zuid-west Engeland ?

 • Wat zal gebeuren met de broedende meeuwen wanneer in de nabije toekomst de broeplaats in Zeebrugge zal verdwijnen ?

 • Recruteren dakbroedende meeuwen uit de kustbroedvogels van Zeebrugge of niet ?

Reeds gekleurringde meeuwen en hoe mee te werken ?

Tijdens het broedseizoen 1999 werden in totaal 460 pulli en 10 adulte Kleine Mantelmeeuwen, en 370 pulli en 9 adulte Zilvermeeuwen gekleurringd op de nestsite in de Voorhaven van Zeebrugge. De meeuwen werden uitgerust met een donkerblauwe kleurring met witte inscripties, veelal aan de rechterpoot (linkerpoot metaalgeringd). De code bestaat uit telkens 4 letters, drie maal herhaald en verticaal aangebracht op de ring: AAAA t/m AZAZ en BAAA t/m BTAZ. Letters die bij aflezing tot verwarring kunnen leiden (E,I,O en Q) werden niet gebruikt.

Gelieve bij waarneming van één van deze exemplaren, naast de afgelezen code, ook de soort en leeftijd (indien mogelijk), de exacte plaats (indien mogelijk met exacte coördinaten), datum en eventuele bijzonderheden te noteren. Doorgeven van de waarnemingen kan op voorgemaakte formulieren (op te vragen op bovenstaand adres) en binnenkort ook via het digitaal invulformulier op de website ‘European colour-ring Birding’ (http://www.ping.be/cr-birding/cr-birding.htm). Na het insturen van je waarneming krijg je dan een life-history van de door jou waargenomen vogel opgestuurd (zie voorbeelden). Alvast hartelijk dank voor je medewerking aan dit kleurringproject !
Life history AXAT wit op donker blauw

Zilvermeeuw Larus argentatus

Metaalring H106738

Datum Plaats Coördinaten

13-07-1999 ZEEBRUGGE (Voorhaven), West-Vlaanderen, België 3°11'0''E - 51°21'0'’N Waarnemer :Instituut voor Natuurbehoud

13-07-1999 ZEEBRUGGE (Voorhaven), West-Vlaanderen, België 3°11'0''E - 51°21'0''N

Waarnemer : Instituut voor Natuurbehoud


   1. Nieuwpoort (Oosterstaketsel), West-Vlaanderen, België

Waarnemer: Devos, Koen

   1. Westkapelle (Zeedijk), Zeeland, Nederland 3°26'0''E - 51°32'0''N

Waarnemer : Lilipaly, Sander

13-10-1999 Calais (Haven), Frankrijk 1°50'0''E - 50°57'0''N Waarnemer : Duponcheel, Camille

13-12-1999 Westkapelle (Zeedijk), Zeeland, Nederland 3°26'0''E - 51°32'0''N

Waarnemer : Wolf, Pim

20-01-2000 Ouddorp (Neeltje Jans), Zeeland, Nederland 3°40'0''E - 51°37'0''N

Waarnemer : Wolf, Pim


Life history AUAK wit op donker blauw

Zilvermeeuw Larus argentatus

Metaalring H99639

Datum Plaats Coördinaten Waarnemer

09-07-1999 ZEEBRUGGE (Voorhaven), West-Vlaanderen, België 3°11'0''E - 51°21'0''N

Waarnemer : Instituut voor Natuurbehoud

09-07-1999 ZEEBRUGGE (Voorhaven), West-Vlaanderen, België 3°11'0''E - 51°21'0''N

Waarnemer : Instituut voor Natuurbehoud

23-09-1999 Westkapelle (Zeedijk), Zeeland, Nederland 3°26'0''E - 51°32'0''N

Waarnemer : Wolf, Pim

24-09-1999 Breskens (Vissershaven), Zeeland, Nederland 3°34'0''E - 51°24'0''N

Waarnemer : Wolf, Pim

10-10-1999 Oostende (Zeedijk), West-Vlaanderen, België 2°55'0''E - 51°13'0''N

Waarnemer : Geiregat, Nico

11-10-1999 Oostende (Zeedijk), West-Vlaanderen, België 2°55'0''E - 51°13'0''N

Waarnemer : De Groote, Davy   1. Blankenberge (Haven), West-Vlaanderen, België

Waarnemer :Caekebeke, Lieven

Voor inlichtingen, gelieve om kontakt te nemen de project-coördinator: Instituut voor Natuurbehoud (IN), Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, Tel. : 02/558.18.28, Fax : 02/558.18.05, Email : jeroen.van.waeyenberge@instnat.be
Speciale dank aan Chris Kerwyn, Gunther Desmet en Geert Desmet voor het vertalen van verschillende artikels.


Volgende editie verschijnt tijdens de zomer 2000. Niet wetenschappelijke artikels, aankondigingen en verzoeken sturen naar een van de twee redactieadressen tegen 15/5/2000.

(liefst in MSWord op floppy of getypt.)K
oninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Bladzijde: van


1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina