H. formaliteiten bij het in het vrije verkeer brengenDovnload 0.5 Mb.
Pagina1/10
Datum18.08.2016
Grootte0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ontwerp internet 1.12.2007 – Toelichting regeling H

H. FORMALITEITEN BIJ HET IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN
Supplementen

Nr.

Datum
Nr.

DatumS9

1 juli 2008

S47

25 juni 2013

S10

15 november 2008

S48

12 augustus 2013

S15

1 april 2009

S49

1 oktober 2013

S19

18 november 2009

S51

15 december 2013

S20

15 januari 2010

S52

3 maart 2014

S22

1 maart 2010

S53

5 mei 2014

S23

3 mei 2010

S54

1 augustus 2014

S26

1 juli 2010

S55

1 oktober 2014

S27

1 oktober 2010

S56

5 februari 2015

S28

1 december 2010

S57

1 april 2015

S31

15 april 2011

S58

25 juni 2015

S35

15 juli 2011

S59

1 november 2015

S36

1 oktober 2011

S60

1 december 2015

S37

25 november 2011

S61

1 maart 2016

S39

1 februari 2012

S62

20 april 2016

S40

20 maart 2012

S63

1 juli 2016

S41

15 mei 2012S42

1 augustus 2012S43

25 oktober 2012S44

15 januari 2013S45

15 februari 2013S46

23 april 2013

Legende

1) In bepaalde gevallen worden aanwijzingen gegeven betreffende het type en de lengte van

de gegevens. De codes betreffende het type gegeven zijn:
a : alfabetisch;

n : numeriek;

an : alfanumeriek (tegelijk cijfers en alfabetische karakters bevattend).
Het na de code vermelde getal geeft de toegestane lengte van het gegeven aan. De twee punten die in sommige gevallen de aanduiding van de lengte voorafgaan, betekenen dat het gegeven geen vaste lengte heeft, maar uit maximaal het aangegeven aantal tekens kan bestaan.
Voorbeeld : an (2) : B3 of 4C of D5, enz…

an..14 : BE103 of F6000BE of 585CDD285640, enz…2) CBW : Communautair basiswetboek (Verordening (EEG) Nr. 2913/92 van de Raad

van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, laatst gewijzigd door Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 (1)) (S60)
Opmerking:
De door de volgende verordeningen aangebrachte wijzigingen zijn nog niet opgenomen in de onder voetnoot (1) te raadplegen geconsolideerde versie van

het CBW (S47) :


  • NIHIL (S60)


CTW : Toepassingsbepalingen van het communautair basiswetboek (Verordening (EEG)

nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele

bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot

vaststelling van het communautair douanewetboek, laatst gewijzigd (in de

geconsolideerde versie) door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/428 van de

Commissie van 10 maart 2015 (2)) (S60) 2015/2064 van de Commissie van


17 november 2015 (S61)

Opmerking:
De door de volgende (uitvoerings)verordening(en) aangebrachte wijzigingen zijn

nog niet opgenomen in de onder voetnoot (2) te raadplegen geconsolideerde versie

van het CTW:
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2064 van de Commissie van 17 november 2015 (PBEU L 301 van 18 november 2015) (voor wat bijlage 76 CTW betreft (zonneglas bestemd om te worden verwerkt in het kader van de regeling behandeling onder douanetoezicht) (S60) (S61)


  • NIHIL (S61) (S62)

2) Wettelijke bepalingen


UCC
Bepalingen van de Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1) (S62)
UCC DA
Bepalingen van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (2) (S62)
Opmerking:
De volgende wijziging is nog niet opgenomen in de onder voetnoot (2) te raadplegen geconsolideerde versie van de UCC DA :


  • Rectificatie van PBEU L 87 van 2 april 2016 (voor wat bijlage 22-13 betreft) (factuurverklaring)) (S63)


UCC IA
Bepalingen van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (3) (S62)
UCC TDA
Bepalingen van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (4) (S62)

Opmerking:
De door de volgende verordening(en) aangebrachte wijzigingen zijn nog niet opgenomen in de onder voetnoot (4) te raadplegen geconsolideerde versie van de UCC TDA:


  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/698 van de Commissie van 8 april 2016 (PBEU L 121 van 11 mei 2016) (voor wat bijlage 12 betreft ((aanvraag van een) vergunning voor het gebruik van vereenvoudigingen)) (S63)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina