H5 controle doelstellingen H6 materieel belangDovnload 10.06 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte10.06 Kb.
Controlebeginselen

Hoorcollege

10-05-07

Les 2
H5 – controle doelstellingen

H6 – materieel belang

H7 – risico analyse


H5
Algemene controle doestelling (tevens verplichte onderdelen van de accountants verklaring):

Bij het onderzoek naar getrouwheid komen de volgende aspecten aan de orde: • Aanvaardbaarheid (zijn de gehanteerde grondslagen aanvaardbaar?)

 • Toerijkendheid (zijn de posten voldoende/goed toegelicht?)

 • Betrouwbaarheid (zie specifieke controle doestellingen)

 • Rechtmatigheid (vooral bij overheid/non-profit bedrijven)

Specifieke controle doestellingen (die in de RAC 500 zijn opgenomen): • Bestaan (controle naar het feitelijke bestaan van bepaalde transacties op posten)

 • Rechten en verplichtingen (dat alle opgenomen posten ook werkelijke bezittingen/schulden van het bedrijf zijn)

 • Tijdigheid (alles tijdig verantwoorden)

 • Volledigheid (worden alle opbrengsten verantwoord?)

 • Waardering (is alles terecht verantwoord?)

 • Juistheid (vb: zijn de juiste prijzen opgenomen op de facturen?)

 • Presentatie en toelichting (voldoe ik aan de eisen?)

De ondernemingsleiding bepaalt wat er op de balans en de resultaatrekening komt te staan. De taak van de accountant is met redelijke mate van zekerheid vast te stellen dat er geen onjuistheden van materieel belang in deze balans en resultaatrekening zitten.


Je kan het nooit helemaal uitsluiten. Om de accountant in te dekken dat hij nooit 100% zekerheid kan geven is het axiomatisch voorbehoud ontstaan. Axiomatisch voorbehoud is in te delen in:

 • Kwalitatief axiomatisch voorbehoud

  • Deskundigheid (de accountant kan en hoeft niet overal deskundig in te zijn)

  • Aanwezigheid (het kan zo zijn dat bij de aanwezigheid van de accountant de AO/IC van een bedrijf perfect is, maar wanneer hij weer weg is het een puinhoop is)

  • Feiten die niet in de administratie zijn (het kan zijn dat er feiten door de leiding bewust uit de administratie worden gehouden)

  • AO/IB (de gebeurtenissen die door te accountant niet te voorzien waren, de AO/IB wordt het meest doorbroken door de hoogste leiding)

   • Fouten

   • Samenspanning
 • Kwantitatief axiomatisch voorbehoud = Er bestaat een kans dat je, als accountant, alle goede/slechte punten eruit haalt bij controle. Hierdoor kan je een verkeerde accountantsverklaring afgeven. Als dit gebeurt kun je beroep doen op het kwantitatief axiomatisch voorbehoud. De steekproef voor het bepalen van welke gegevens je controleert moet dan wel goed zijn uitgevoerd.


H6
Materieel belang = subjectief

= Informatie is van materieel belang wanneer weglaten of onjuist weergeven ervan de economische beslissingen van gebruikers op basis van die informatie nemen kan beinvloeden.


Wezelijk belang = Informatie is van wezelijk belang wanneer weglaten of onjuist weergeven ervan de ecnomische beslissingen van gebruikers op basis van die informatie nemen drastisch kan beinvloeden.
Controle tolerantie = nauwkeurigheid waarmee je controleert

= maatstaf voor de te bereiken controle zekerheid


H7
ACR = IR * IBR * OR

= het risico dat er een keerde accountantsverklaring wordt afgegeven


Inherent risico = het risico dat materiele fouten in de jaarrekening zitten voor de IB maatregelen hebben gewerkt.

Interne beheersingsrisico = het risico dat fouten in de jaarrekening zitten nadat de IB maatregelen hebben gewerkt.


De belangrijkste IB controle maatregelen zijn:

 1. Controle technische functie scheidingen

 2. Normen

 3. Registratie/vastleggingen (de wijze van administreren)

BPM = een model waarme je alle risico’s (bijv: kortingen, wisselende verkoopprijzen, bederf, etc) van een bedrijf in kaart kunt brengen.

Deze risico’s moet je zoeken in 3 stappen: 1. Benoem het risico

 2. Waarom is het een risico?

 3. Waar heeft het betrekking op?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina