Handleiding Aura ComputerReserverenDovnload 161.49 Kb.
Pagina1/10
Datum19.12.2017
Grootte161.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
line 142HandleidingAura
ComputerReserveren

Voor Windows


Versie 11

2013


Aura Software


Helpdesk

Telefoon: 030 – 606 40 95 Aura Software

E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108

Wline 24ebsite: www.aura.nl 3718 CH AmersfoortInhoud


Inleiding ii

Installatie en back-up vi

Een planbord ontwerpen ix

Computers reserveren 1

Lenersbeheer 1

Raadplegen 1

Statistiek 1

Systeemonderhoud 1

Aura CR voor leerlingen 1

Inleiding

Kennismaken met Aura ComputerReserveren


Welkom bij Aura ComputerReserveren, het programma waarmee u op eenvoudige wijze pc’s, multimedia apparatuur, werkplekken etc. kunt ‘reserveren voor’ en ‘uitlenen aan’ gebruikers van deze apparatuur. U houdt precies bij wie, wanneer met welk apparaat aan het werk is.

Aura ComputerReserveren zult u waarschijnlijk voornamelijk gebruiken voor het reserveren van pc’s. Voor het gemak zullen we in deze handleiding verder spreken over pc’s, waarbij we dan ook eventuele andere apparatuur zoals hierboven genoemd bedoelen.

Het reserveren en uitlenen gebeurt met behulp van een planbord. Zie onderstaande figuur.

rectangle 148

Figuur 1.1: Voorbeeld van een planbord, waarop de reserveringen worden vastgelegd.

Het planbord voor het reserveren van pc’s (en andere apparatuur) bestaat uit een rooster, waarop u kunt aangeven wie, wanneer, van welke pc(‘s) gebruik maakt. Per dag gebruikt u telkens één rooster. Aan de bovenkant staan de pc’s die u uitleent, links staan de (les)tijden. In elke cel van het planbord plaatst u de ‘lenerscode’ van de betreffende leerling of docent.

Als u veel pc’s heeft dan kunt u ze over verschillende tabbladen verdelen. Dit maakt het geheel overzichtelijker.

Als u naast pc’s ook andere apparatuur op het planbord wilt plaatsen dan is het handiger deze op een apart tabblad te plaatsen (zie bovenstaande figuur).


Over deze handleiding

Indeling


Inleiding
In de inleiding worden behalve deze indeling van de handleiding ook enkele algemene functies van Aura besproken. Zo wordt het gebruik en de mogelijkheden van de keuzelijsten nader toegelicht.

Installatie en systeemeisen
De installatieprocedure wordt nader toegelicht. Alle voorwaarden (systeemeisen) voor het gebruik van het programma staan overzichtelijk bijelkaar.

Een planbord ontwerpen
Voordat u met Aura ComputerReserveren aan de slag kunt, moet u een zogenaamd planbord opstellen. In dit hoofdstuk leest u hoe u de pc’s (en eventueel ook werkplekken, video-appartuur e.d.) en (les)tijden op het planbord kunt plaatsen.

Computers reserveren
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u kunt bijhouden wie, wanneer met welke pc aan de slag is. Tevens wordt ingegaan op de vraag of u nu beter wel of niet met de Aanwezigheidsregistratie kunt werken.

Lenersbeheer
Met de functie lenersbeheer onderhoudt u de NAW-gegevens van de leerlingen. U kunt de NAW-gegevens zelf intypen, maar u kunt ze ook inlezen vanuit een extern bestand. Verder leest u hoe u foto’s van leerlingen op het scherm laat zien.

Raadplegen
Met de functie Raadplegen kunt u het historisch bestand van de reserveringen bekijken. U vindt hierin precies terug wie, wanneer met welke pc aan het werk is geweest en hoe lang leerlingen aanwezig zijn geweest in de mediatheek/OLC.

Statistiek
De functie Statistiek geeft u meer inzicht in het gebruik van de computers (en eventueel werkplekken, video-apparatuur e.d.) in uw mediatheek.

Systeemonderhoud
In dit hoofdstuk leest u hoe u kunt herindexeren: een goede remedie tegen allerlei problemen. Met de functie Voorkeursinstellingen kunt u Aura aanpassen aan uw specifieke wensen. En verder leest u hoe u een back-up kunt maken en terugplaatsen.


Instructies en Symbolen


Instructies
U zult vaak een genummerde reeks handelingen tegenkomen die u instrueren hoe een bepaalde functie wordt uitgevoerd. Deze instructies beginnen altijd vanuit het hoofdscherm, tenzij anders aangegeven.

  • Opdrachten om een bepaalde optie uit het menu te kiezen worden als volgt geformuleerd:

  1. Kies Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen

De te kiezen menu-opties worden in klein kapitaal geschreven. In bovenstaand voorbeeld is het dus de bedoeling dat u uit het menu Systeemonderhoud de optie Voorkeursinstellingen kiest.

  • Vline 154aak kan een bepaalde handeling op meerdere manieren worden uitgevoerd. Alternatieve methoden worden in een klein lettertype weergegeven. Bijvoorbeeld:

  1. Klik op het zwarte pijltje naast het invoerveld en open de keuzelijst
    Plaats de cursor in het invoerveld en druk op functietoets

  • Opdrachten om op een bepaalde knop te klikken worden als volgt geformuleerd:

  1. Klik op de knop Opslaan

De naam van de knop wordt ook in klein kapitaal weergegeven.

De Aura ComputerReserveren werkbalk
In de Aura werkbalk vindt u knoppen die u toegang geven tot veelgebruikte functies. In deze handleiding staat vaak ‘Klik op de knop Xxx in de Aura werkbalk’. In onderstaande figuur vindt u welke knop met Xxx wordt bedoeld.


line 39line 158line 159 Items Kalender Einde programma
Planbord Lenersbestand Help

line 137line 138line 151line 153line 155line 156line 157line 160line 161
Tijdvakken Check updates
Tabbladen Statistiek Informatie
Figuur 1-2: Aura ComputerReserveren werk- en menubalk.

Cursor verplaatsen
U kunt de cursor van het ene invulveld naar het andere verplaatsen met de cursor(pijltjes)toetsen en met de TAB-toets of met de ENTER-toets (vooruit) en de SHIFT-TAB-toetscombinatie (achteruit). U kunt natuurlijk ook in het betreffende veld klikken.t p

Tips
In de handleiding worden op diverse plaatsen tips gegeven. U herkent deze gemakkelijk aan het symbooltje hiernaast.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina