Handleiding Aura ComputerReserverenDovnload 161.49 Kb.
Pagina4/10
Datum19.12.2017
Grootte161.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Items (pc’s en andere apparatuur)


Met Aura ComputerReserveren kunt u verschillende soorten items reserveren en uitlenen, zoals pc’s, videorecorders, werkplekken, multimedia-apparatuur. In de PlanbordWizard heeft u het totale aantal items opgegeven. De wizard heeft hiervan een tabel samengesteld, met daarin de verschillende items.

De PlanbordWizard heeft de items eenvoudig weg PC1 t/m PCxx genoemd. Waarschijnlijk wilt u de namen van de items nog aanpassen. Ook kunt u nog kiezen voor bredere kolommen of een andere verdeling van de pc’s over de tabbladen. Of wellicht wilt u een apart tabblad voor de videoapparatuur en een apart tabblad voor de werkplekken. Door het materiaal in groepen onder te verdelen, wordt het planbord overzichtelijker. 1. Kies Bestandsbeheer | ItemsFiguur 3-3: Voorbeeld van het invulscherm voor het beheer van de items (pc’s en andere apparatuur).

 1. Selecteer het item dat u wilt wijzigen

 2. Item
  Hier kunt u de naam van het item (de tekst in het kolomhoofdje) wijzigen

 3. Tabblad
  Hiermee geeft u aan op welk tabblad het item thuishoort

 4. Volgorde
  Hiermee bepaalt u de plaats van het item op het tabblad

 5. Kolombreedte
  Soms is het nodig om de kolombreedte iets aan te passen, zodat de tekst van het kolomhoofdje er nog op past. Let op dat u de kolommen niet te smal maakt. De lenerscode en/of lenersnaam moet er straks nog wel inpassen!

 6. Headerkleur / Header Fontkleur
  Hiermee bepaalt u de kleur van het kolomhoofdje en de kleur van de tekst in het kolomhoofdje.

 7. Kolomkleur / Kolom fontkleur*
  Hiermee bepaalt u de kleur van de gehele kolom en van de tekst (de lenerscodes van de personen die het materiaal gereserveerd hebben) in deze kolommen .

 8. Klik op de knop Opslaan

* Voor de overzichtelijkheid van het planbord kan het handig zijn om bepaalde pc’s (kolommen) een andere kleur te geven (bijvoorbeeld de pc’s waarop een Internetaansluiting zit). Of om juist een bepaald tijdvak (rij) een andere kleur te geven (bijvoorbeeld de pauzes). U moet echter kiezen tussen òf kolommen een afwijkende kleur geven òf rijen een afwijkende kleur geven. Beiden tegelijk is helaas niet mogelijk. Bij Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen kunt u aangeven of de afwijkende kolomkleur wordt getoond of juist niet.

Rechts van de invulvakken kunt u zien hoe de kolom met het item op het planbord zal worden getoond.U kunt ook achteraf, nadat u al gepland heeft, nog wijzigingen aanbrengen in het itemsbestand. Als u een wijziging aanbrengt in een item dan geldt deze wijziging ook met terugwerkende kracht. Dus ook voor alle eerdere planborden.

t p Vergeet niet om op de knop Opslaan te klikken telkens als u een wijziging heeft ingevoerd.

Item toevoegen


Als u een extra item (pc, videorecorder, werkplek etc.) aan het planbord wilt toevoegen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de knop Items op de werkbalk
  Of kies Bestandsbeheer | Items

 2. Klik op de knop Nieuw
  Als u Deze instellingen gebruiken voor nieuwe tijdaanduiding heeft aangevinkt, worden de gegevens van het geselecteerde item gekopieerd.

 3. Pas de naam van het nieuwe kolomhoofdje aan

 4. Verander eventueel de kolombreedte, en kolomkleur (zie voorgaande paragraaf)

 5. Klik op de knop Opslaan

Als u een item toevoegt aan het planbord dan geldt deze wijziging ook met terugwerkende kracht. Dus ook voor alle eerdere planborden.

t p Het toevoegen van een item heeft invloed op uw statistische gegevens! (zie ‘Overzicht’ op pagina 1).

Item verwijderen


Als u een item van het planbord wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de knop Item op de werkbalk
  Of kies Bestandsbeheer | Items

 2. Selecteer het item dat u wilt verwijderen

 3. Klik op de knop Verwijder
  Het item wordt niet echt verwijderd omdat de gegevens nog noodzakelijk zijn voor de statistische berekeningen. U ziet het verwijderde item dan ook nog in lijst. Achter de naam van het item wordt (V) toegevoegd van Verwijderd. Bovendien krijgt het item het volgnummer 999 en wordt (onzichtbaar) op tabblad 9 geplaatst. Het item is niet meer te zien op het planbord.

Als u een item verwijdert van het planbord dan geldt deze wijziging ook met terugwerkende kracht. Dus ook voor alle eerdere planborden.

t p Het verwijderen van een item heeft invloed op uw statistische gegevens! (zie ‘Overzicht’ op pagina 1).

Items afdrukken


Als u een overzicht van alle opgenomen items wilt afdrukken, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de knop Items op de werkbalk
  Of kies Bestandsbeheer | Items

 2. Klik op de knop Afdrukken
  Of klik met de rechtermuisknop in de lijst van items en kies Afdrukken

 3. Klik op het icoontje met de printer in de knoppenbalk

Op deze manier kunt u de lijst ook exporteren naar een .csv bestand. U kunt dit bestand inlezen in Excel.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina